Zabíjajú médiá kreativitu? – Výchova v mediálnej dobe, 4. časť

0
206

Asi každý z nás už bol v situácii, keď sa musel popasovať s nejakou náročnou úlohou. Žiak v škole dostane za úlohu vypracovať zaujímavý projekt, hudobný skladateľ má zhudobniť  báseň, učiteľ má pripraviť netradičnú hodinu. Príkladov existuje mnoho. Neraz sa však stáva, že splnenie úlohy nejde ľahko, cítime sa vyčerpaní, vyhorení, bez dobrých nápadov, porovnávame sa s druhými a neveríme si. Zdá sa, že to nezvládneme. Keď sa však upokojíme a do úlohy poriadne zahryzneme, niečo sa zvykne zlomiť a my tu zrazu stojíme pred nejakým zaujímavým nápadom. Sme znova schopní tvoriť.

Schopnosť slobodne tvoriť niečo nové je jedným z atribútov, ktoré robia človeka človekom.  Nie každý dokáže skomponovať symfóniu alebo niečo vynájsť, každý však môže byť kreatívny svojím vlastným spôsobom aj v maličkostiach. Kreativita je ako gejzír, ktorý vytryskne, a občas sa pýtame, odkiaľ sa to v nás berie. Primárnym zdrojom pre kreatívne vyjadrenie sa je bohatý vnútorný život človeka. Presne ten, o ktorom bol predchádzajúci text na tomto portáli. Keď máme dobre „živený“ vnútorný život, oveľa ľahšie sa kreatívne prejavujeme.

Čo však okolo seba často vidíme? Deti a tínedžerov, ktorí sa nudia, keď nejaká aktivita nemá správny drive; študentov, ktorí sa uspokoja s narýchlo urobenou úlohou či projektom, len aby to bolo; deti sledujúce talentové show, no málo rozvíjajúce vlastný talent. Samozrejme, existuje množstvo detí a tínedžerov, ktorí sú kreatívni,  v tomto texte však chcem poukázať na to, ako médiá dokážu v dieťati kreativitu ubíjať. Mediálne obsahy človeka zväčša neuspokoja, len odvracajú našu pozornosť od nášho vnútra smerom k povrchným a nepodstatným veciam.

Kľúčovým faktorom pri možnom negatívnom vplyve médií na rozvoj detskej kreativity je množstvo času, ktoré dieťa trávi s médiami, a aké aktivity vykonáva.  Problematickým je hlavne pasívny príjem zábavy. Pod týmto sa nemyslí len sledovanie TV či videí na internete, ale napríklad aj hranie počítačových hier alebo hier na telefónoch alebo tabletoch, ktoré v deťoch nepodnecujú ich tvorivosť, napr. známe druhy „strieľačiek“ či „skákačiek“. Ak sa už rodičia rozhodnú deťom sprístupniť hru, ktorá má potenciál rozvíjať detskú tvorivosť, je dôležité dbať o rovnováhu medzi „mediálnymi“ a nemediálnymi aktivitami a o to, či je dieťa schopné prenášať schopnosti rozvinuté v mediálnej platforme do nemediálneho sveta. Príklad: dieťa dokáže na tablete položiť semienko rastlinky do zeme pohybom jedného prsta, no nevie to urobiť s reálnym semienkom a kvetináčom. Skúsenosti rodičov môžu byť rôzne, ale kľúčovou otázkou ostáva, či deti majú dostatok času a priestoru rozvíjať svoju kreativitu vo svete, ktorý ich fyzicky obklopuje.

Ak chceme v mediálnej dobe ako rodičia pomôcť deťom rozvíjať ich tvorivosť, môžeme to robiť viacerými spôsobmi:

 • podporujme deti v tom, aby pri určitej úlohe prichádzali s množstvom nápadov – pomáha to v rozvoji plynulosti myslenia,
 • dovoľme deťom hrať počítačové hry až vtedy, keď u nich vidíme rozvinutú schopnosť venovať dlhodobú pozornosť nemediálnym aktivitám s prvkami kreativity,
 • vyberajme deťom aj vzdelávacie počítačové hry,
 • obmedzme deťom čas strávený s médiami a povzbuďme ich k nemediálnym aktivitám,
 • podporujme deti v tom, aby sa učili pozerať na veci z rozličných perspektív – pomáha to ich flexibilite v uvažovaní  a prístupe k novým výzvam,
 • povzbudzujme deti v tom, aby čo najmenej imitovali, ale čím viac sa snažili byť originálne,
 • podporujme deti v tom, aby sa neuspokojili s rýchlym , pohodlným a „lacným“ vyriešením nejakej úlohy, ale aby sa do nej poriadne zahryzli, sústredili a snažili sa vydolovať zo seba maximum.

A ešte niečo dôležité: nešetrime chválou a povzbudením. Tu je pár inšpiratívnych povzbudení:

 • Ja viem, že to dokážeš!
 • Možno sa teraz cítiš sklamaný/á, že sa ti to nepodarilo, ale chcem, aby si to skúsil/a znova, keď sa budeš cítiť lepšie.
 • Páči sa mi ten nápad. Dokazuje to, že si veľmi tvorivý/á.
 • Som hrdý na to, čo dokážeš vytvoriť.

Médiá detskej kreativite môžu, ale nemusia  uškodiť. Záleží na tom, koľko príležitostí dieťa dostáva, aby mohlo byť kreatívne.  Šúchanie prstom po obrazovke telefónu či tabletu pri hre Subway Surfers, alebo sledovanie rozprávok takouto príležitosťou nie je. Z mediálnej ponuky sú dobrou voľbou hry, aplikácie a programy, ktoré od dieťaťa vyžadujú zapojenie kreativity, ale aj tu treba dbať o správnu mieru. Úloha rodičov v tejto oblasti nie je ľahká. Ale, kto to urobí za nás?

 

fotografia: pixabay.com

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno