Výchova ku cnostiam: Nádej

0
110

Nádej je túžba po šťastí, ktorú Boh vložil do srdca každého človeka; inšpiruje činnosť človeka, ona ľudí očisťuje, aby ich pripravila pre nebeské kráľovstvo, ochraňuje ich pred depresiou. Kríž je symbolom mnohých cností a hodnôt. No je to hlavne symbol nádeje pre človeka.

Cnosť, ktorá „umiera“ posledná

Táto cnosť patrí k Božím cnostiam a je aktuálna hlavne vo Veľkonočnom období, ktoré práve prežívame. Často, predovšetkým mladým ľuďom, sa zdá táto cnosť samozrejmosťou, je to taká cnosť, ktorú majú všetci a netreba ju cvičiť. Naozaj majú čiastočne pravdu. Táto cnosť „umiera“ posledná.

Podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi: „Čnosť nádeje zodpovedá túžbe po šťastí, ktorú Boh vložil do srdca každého človeka; ona spája nádeje, ktoré inšpirujú činnosť ľudí, ona ľudí očisťuje, aby ich pripravila pre nebeské kráľovstvo, ochraňuje ich pred malomyseľnosťou, ona podporuje v každej opustenosti, ona napĺňa srdce radosťou z večnej blaženosti.“

Naše deti dostali dar nádeje

Bola som svedkom rozhovoru staršieho pána a mladej slečny. Postarší nervózny pán sa s výsmechom pýtal, prečo kresťania oslavujú smrť. Dokonca z toho urobili veľký sviatok. A aby toho nebolo málo, tak nosia na krku znak smrti a ešte dokonca aj s obrazom „mŕtvoly“. Mladá slečna mu pokojne odpovedala, že ten Človek dokázal vstať zmŕtvych, a preto nosíme kríž na krku, lebo je to symbol nádeje, nie smrti. Ten pán bol síce nervózny, no našťastie bol rozumný, a tak sa zamyslel a stíchol. Kríž je symbolom mnohých cností a hodnôt, ale myslím si, že mladá slečna mala úplnú pravdu. Je to hlavne symbol nádeje pre človeka.

Pýtala som sa svojich malých detí, čo pre nich znamená nádej. „Mami, vieš, to je keď dostaneme druhú šancu.“ V podstate svojím detským spôsobom vystihli ideu Veľkej noci.

Mladí, 15-roční ľudia mi odpovedali, že nádej pre nich znamená kresťanstvo, ale aj „lepiacu pásku“. „Viete, keď sa naši pohádajú, tak pre nás deti je nádej taká lepiaca páska. Vieme, že naši to zas dajú do poriadku a budeme fungovať ako predtým.“ Ostala som prekvapená, ako mladí ľudia vnímajú nádej. Veľký dôraz kladú na nádej hlavne v medziľudských vzťahoch. (Je to vidieť aj na ich výtvarnom stvárnení tejto cnosti.) Každý človek predsa túži byť šťastný.

apríl2016 258

Cnosť pozitívneho myslenia

Slovo Nádej sa v súčasnosti skloňuje menej často, ale synonymum nádeje, ktorým je POZITÍVNE MYSLENIE, je „v kurze“. Veľa ľudí dnešnej doby vie vyhodiť nemalú sumu zo svojej výplaty, aby sa zúčastnilo kurzov pozitívneho myslenia. Veľa lektorov si zabezpečilo celkom slušné živobytie, lebo učí ľudí tlieskať, smiať sa a hľadať nádej. Niektoré kurzy sú založené na tom, že lektor ľudí presviedča, že sú jedinečnými bytosťami, že si musia veriť a pozerať sa na svet inými očami. Majú hľadať dobré veci…

Aj vám to nápadne pripomína učenie staré asi 2 000 rokov? Človek je jedinečná bytosť, a preto nám Boh poslal svojho Syna. Chorí, chromí, či slepí hľadajúci pomoc u Ježiša, boli hlavne plní nádeje.

V nádeji pozývame na zveľadenie NÁDEJE

Asi ste už počuli príklad, keď ľuďom ukážete fľašu naplnenú vodou do polovice a ľudia odpovedajú, čo vidia. Drvivá väčšina pokusov skončila odpoveďami, že fľaša je poloprázdna. Skúsme popracovať na svojom myslení a vidieť poloplnú fľašu. V situáciách, s ktorými sa stretneme tento mesiac, hľadajme niečo pozitívne, dobré.

Rodičia malých detí to majú jednoduchšie. Stačí len svoje ratolesti pozorovať. Malé deti majú nádeje na rozdávanie. Aj keď, potom ako dospievajú, sa táto cnosť akosi vytráca. Stretávam deti 1. stupňa základnej školy a ide z nich toľko pesimizmu! Viem, že je to len odpozorované správanie od rodičov a blízkeho okolia. Deti jedným dychom skritizujú voľby, imigračnú situáciu a zlý obed v jedálni. Staršie deti sa riadia heslom: „Čakaj to najhoršie, a potom ťa všetko ostatné poteší.“ Niektoré deti majú okolo seba toľko negatívneho, že ich to pohltí. Skúsme ľudí okolo seba viac chváliť – s nádejou, že to „zaberie“…

Pozývame vás precvičiť si cnosť nádeje práve vo veľkonočnom období. Našou úlohou by bolo nájsť každý deň niečo pekné, pozitívne. Staršie deti by mohli vymyslieť na každé písmeno slova NÁDEJ jednu aktivitu, ktorú budete plniť počas vami určeného obdobia.

Napríklad :

N – nálada /snažiť sa mať dobrú náladu/

Á – nájsť dobro /hľadanie dobra v každom človeku, ktorého poznám/

D – dobrosrdečnosť, duchovnosť /modlitba/

E – empatia /byť empatický, nekritizovať/

J – jasná myseľ /nehnevať sa na súrodenca, hľadať dobro…/

 

Na povzbudenie:

Boh môže zmeniť aj to, čo vyzerá nezmeniteľne – Mt 9,22 , Lk 1,13, Lk 1,20

Nádej v Ježiša je vždy odmeňovaná – Lk 18,32

Protiváha depresii – Hebr 6,12

Máme nádej, lebo Boh má dejiny pod kontrolou – Zjv 22,21

Duch Svätý nám tiež dáva nádej – Jn 15,25-27

 

fotografie: autorka

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno