Tráviť s deťmi čas, preukazovať im lásku, byť k dispozícii…

0
171

Peter je gréckokatolícky kňaz, toho času aj riaditeľ Centra pre rodinu – Sigord, manželka Peťka je učiteľka, momentálne na materskej dovolenke. Za 13 rokov manželstva im Boh požehnal 6 detí, ale starajú sa o 5, jedno sa za nich prihovára z neba, ich vek je 12,10,7,5,2. Spoločne sa venujú službe prípravy na manželstvo a formácii manželských párov. Peter, Peťka a ich päťka (deti) – rodina Jakubovcov.

 

Čo bolo podľa Vás určujúce vo Vašej rodine pri odovzdávaní viery deťom?

Myslíme si a veríme, že najdôležitejšie pri odovzdávaní viery je osobný príklad, to nenahradí ani dobrá babka, teta, škola ani dobrý kňaz či katechéta. Ako druhý bod by sme pridali spoločenstvo rodín, kde deti môžu aj u našich priateľov zo spoločenstva vnímať rovnaké hodnoty, a tak sa ich viera upevňuje.

 

IMG_3916
V akých momentoch dňa a akým spôsobom ste sa modlili s deťmi?

S deťmi sa modlíme od malička. Okrem modlitieb pri jedení mávame spoločné večerné modlitby. Stretneme sa celá rodina a s manželkou sa modlíme chvály, ďakujeme, odprosujeme a prosíme. Čítame tým menším deťom Sväté písmo, tí starší si ohlasujú Božie slovo už samostatne a potom ho spolu rozoberáme. Ráno mávame modlitbu cestou do školy, nakoľko cestujeme do školy 20 minút, a tak vieme dobre využiť čas.

 

Od akého veku ste brávali deti na sv. omšu? Ako ste to s nimi zvládali? Mali ste nejaké špeciálne „triky”?

Na Svätú Liturgiu sme deti brávali od ich počatia (úsmev), s prestávkou pôrodu cca mesiac, keď to nebolo vhodné zo zdravotných dôvodov. Následne sme sa snažili využiť každú príležitosť ísť do Božieho chrámu na Svätú Liturgiu spolu s deťmi. Triky – no snažíme sa nič nerobiť nasilu, ale keďže celá rodina ideme, každý jej člen sa Svätej Liturgie zúčastní. Niektorým deckám treba viac dohovoriť, niektorým stačí povedať len raz. Máme dieťa, ktoré keď vyrušíme z nejakej činnosti (napríklad hranie), vždy sa stretneme s odmietavým postojom. Preto u neho platí, že ak vopred naplánujeme čas a povieme mu, že ešte sa 15 minút môže hrať a potom ideme na Svätú Liturgiu, bude pripravené samo aj skôr.

 

IMG_2007

 

Čo by ste dnes robili inak, keby sa niečo dalo vrátiť späť? 

Snáď by sme sa viac modlili za deti v prenatálnom období. Niekedy sme si neuvedomovali z rôznych povinností dôležitosť tohto obdobia, o čom sme sa dozvedeli na kurze Samuel (kurz o výchove detí). No a snažiť sa s deťmi tráviť čas, preukazovať im lásku, byť im k dispozícii keď potrebujú povzbudiť a pochváliť.

 

Akým spôsobom ste hovorili s deťmi o sexualite?  

Odpovedali sme podľa toho, ako sa opýtali. Neodmietli sme žiadnu otázku, bolo by to nebezpečné, aby naše deti v tejto oblasti hľadali odpoveď inde. Menšie deti sa môžu opýtať ako som prišiel na svet a jednoduchá odpoveď že „z lásky mamky a ocka“ im stačí. Starším deťom sme o sexualite hovorili na podklade Božieho Slova – Boh všetko stvoril krásne, pekné a dokonalé, máme si to vážiť, seba aj iných, aj rozdielnosť muža a ženy. Boli sme stvorení na Boží obraz ako dokonalé, milované, sväté stvorenia. Druhú časť sme vysvetľovali s pomocou medicíny, aby pochopili, čo je vajíčko, spermia a že splynutím týchto dvoch vzniká nový život. Detaily s ohľadom na vek našich detí nebolo potrebné zatiaľ rozoberať. S najstarším synom, keďže v škole preberajú rozmnožovaciu sústavu (7. ročník) tieto veci budeme preberať už čochvíľa.  Podporujeme program Teen Star pre deti, mládež a  rodičov, ktorý je práve o tejto príprave.

 

IMG_4968

 

Ako ste zvládali nekonečné uspávanie detí (ak sa to u Vás stávalo)?
Nemali sme nejaké veľké problémy s uspávaním, skôr s tým, že sa nám často budili v noci. Niektorému pomohlo plece, inému naša posteľ a prítomnosť rodičov, pri niektorom sme mali nočnú, teda skôr manželka ako ja. Deti do dvoch rokov väčšinou zaspávali pri dojčení a neskôr, keď už mali svoje postele a boli samostatne vo svojej izbe, zaspávali samostatne.

 

Ako ste reagovali, keď išla v TV nevhodná scéna a prítomné boli deti?

Snažíme sa eliminovať televíziu a nepúšťať filmy nevhodné pre deti, nenechávame ich samých pri pozeraní TV a radšej im pustime rozprávku, alebo nejaký príbeh, ktorý poznáme z DVD. Stalo sa párkrát, že boli svedkami nejakých čarodejníckych kúziel v rozprávke, čo sme im následne počas filmu aj po ňom vysvetlili, že to nebolo správne, čo na tom bolo zlé a čo o tom hovorí Božie Slovo.

 

Ako ste bojovali, najmä pri malých deťoch, proti únave?
No môžem povedať, že mám zlatú manželku a taktiež pri piatich deťoch nonstop unavenú. Niekedy pomôže káva, inokedy len spánok.

 

Ako ste riešili prípadne názorové nezhody medzi Vami ako rodičmi pri výchove detí?

Snažíme sa vopred prediskutovať sporné veci a dohodnúť sa, ako to predostrieme deťom. Nie je dobré hádať sa pred deťmi. Ak vnímam nesprávne rozhodnutie manželky, poviem jej to osobitne. Rovnako to platí opačne.

 

Fotografie: súkromný archív