Sviečka za nenarodené deti 2014

0
73

Pozvanie k spoluvytváraniu spoločnosti rešpektujúcej hodnoty

candle_fotoshopOd 13. októbra už po dvanásty raz prebieha v slovenských farnostiach, spoločenstvách a rôznych inštitúciách s požehnaním a podporou slovenských biskupov kampaň Sviečka za nenarodené deti. Jej hlavnou myšlienkou je spojiť Spomienku na všetkých verných zosnulých, ktorú slávime 2. novembra, so spomienkou na nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate. Kampaň má tri rozmery – duchovný, vzdelávací a praktický. „V modlitbách chceme pamätať aj na rodičov týchto detí, i na tých, čo vykonávajú alebo aktívne podporujú umelé potraty. Milosrdenstvo, odpustenie a modlitba sú cestou, ktorá je symbolom  duchovného rozmeru Sviečky za nenarodené deti,“ vysvetľuje Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života, ktoré projekt organizuje. Sprievodné osvetové aktivity projektu sú spojené so šírením úcty k životu v každej jeho fáze – od počatia až po prirodzenú smrť.

„Momentom, ktorý spája duchovný rozmer kampane s praktickým, je symbolická sviečka, ktorú na pamiatku zomrelých nenarodených detí môžeme zapáliť a umiestniť 2. novembra v oknách našich domovov, prípadne pri pamätníkoch nenarodeným, ktorých v slovenských farnostiach vzniká čoraz viac,“ hovorí koordinátorka projektu Elena Miškovičová. Predaj dvoch druhov týchto symbolických sviečok so špeciálnym logom v rámci verejnej zbierky, trvajúcej od 13. októbra 2014 do 31. marca 2015, ktorú organizuje Fórum života n. f. pod registrovým číslom 000-2014-025173 vydaným Ministerstvom vnútra, je základným zdrojom pre financovanie celoročných pro-life a pro-family projektov, kampaní a aktivít. Sviečky distribuujú a predávajú regionálni spolupracovníci Fóra života a dobrovoľníci v jednotlivých farnostiach, spoločenstvách a inštitúciách, podrobné informácie nájdete na internetovej stránke www.forumzivota.sk.