Sviatostné manželstvo – nepoznaná krása

0
757

Od detstva som vídaval rôznych školníkov. V škôlke som pozoroval ako školník v kombinéze odhŕňal sneh. Ako žiak ZŠ som ho obdivoval ako v tých istých starých montérkach vedel opraviť akúkoľvek pokazenú vec, s ktorou za ním prichádzali pani učiteľky. Na strednej to bol chlapík v ošúchaných rifliach, ktorý si cez prestávky pofajčieval pred dverami školy. Na výške, pohotový školník v montérkach a flanelovej košeli poznal každého študenta a bol dušou akademickej obce. Moju slovenskú skúsenosť so školníkmi zrazu nabúral Nando. Talian v strednom veku, v obleku, v zväčša modrej, no vždy inej košeli a kravate, vo vyboxovaných topánkach a veľkým zväzkom kľúčov štrngajúcich na retiazke.

Keby som nebol stretol Nanda, nikdy by som si nebol pomyslel, že byť školníkom môže byť niečím výnimočným.

Keby som nebol stretol Krista, nikdy by som si nebol pomyslel, že byť manželom môže byť niečím výnimočným…

Kristus odhaľuje výnimočnosť manželstva

Známa scéna z evanjelia o búrke na mori hovorí o vzdialenej loďke, ktorou zmietali vlny, pretože proti nej dul silný vietor. Ustráchaní učeníci, vidiac neznámu osobu kráčajúcu po mori, ktorá sa k nim v skoré ráno približovala, vzrušení zvolali „Mátoha“. Po upokojujúcom „To som ja, nebojte sa“, Peter zatúžil overiť si, či je to naozaj Pán. Po Majstrovej výzve vystúpil na more a kráčal k svojmu Pánovi. Ale keď zacítil silný vietor, naľakal sa a začal sa topiť. Ježiš hneď vystrel ruku a maloverného Petra zachytil. Potom vstúpil do loďky a vietor utíchol.

S trochou predstavivosti môžeme v evanjeliovom úryvku nájsť veľkú pravdu aj o sviatosti manželstva. Loďka, učeníci, more, Kristus. Štyri dôležité súčasti príbehu na mori. Manželstvo, manželia, tajomstvo a Kristus. Štyri dôležité súčasti príbehu o manželstve. Loďka s učeníkmi plaviaca sa po mori môže v súvislosti s manželstvom poukazovať na štyri skutočnosti. Na manželstvo ako na istý rámec, miesto kde sa žije láska; na manželov – ako učeníkov, ktorí sú aktérmi sviatosti manželstva; na more ako symbol tajomstva, na ktorom stojí každé sviatostné manželstvo; a v neposlednom rade na Krista, ktorý je dôležitým partnerom každého sviatostného manželstva.

Pochopiť tajomstvo, na ktorom stojí manželstvo

Snáď najpodstatnejšou skutočnosťou je tu samotné more. Loďka predstavujúca manželstvo nestojí na suchu, ani na vzduchu, ale na tajomstve. Toto je veľká pravda o každej sviatosti, a teda aj o sviatosti manželstva. Tajomstvo predstavuje Veľkonočné tajomstvo, ktoré sa uskutočnilo smrťou a zmŕtvychvstaním Ježiša. Tam – v Kristovom sebadarovaní na kríži – má prameň každá sviatosť. Kristus dáva svoje telo, aby človek mal život v plnosti. O tom hovorí sviatosť krstu, zmierenia, eucharistie… Toto vydanie vlastného tela sa prejavuje aj v sviatosti kňazstva a manželstva. Tak kňaz ako i manželia vydávajú svoje vlastné telo pre druhého (aj keď obaja iným spôsobom), pretože čerpajú milosť z Krista, ktorý vydal svoje telo pre svoju nevestu.

Kristus sa zaujíma o ľudský osud

Gesto Krista, ktorý v skoré ráno kráča po mori v ústrety ustráchaným a maloverným učeníkom, poukazuje na Kristov záujem o osud učeníkov. Všíma si, že loďka je vzdialená mnoho stádií od zeme, že proti nej duje vietor. A preto kráča v ústrety učeníkom a vstupuje do ich loďky. Kristus si všíma loďky mnohých manželstiev, proti ktorým duje silný vietor. A to je dôvod, prečo sa nechá vyrušiť v celonočnej modlitbe, ktorá tejto udalosti predchádzala; zostúpi z vrchu a vstúpi na more, aby utíšil vietor, ktorý sa snaží rozkývať podstatu, na ktorej stojí manželstvo.

Kristus stavia na ľudskej láske

Základom každej sviatosti je spolupráca človeka a Boha. Boh prijíma jednoduchý materiál, aby ho premenil na viac. Prijíma obyčajný chlieb a víno a premieňa ho na seba samého; prijíma ľútosť človeka nad hriechmi, aby daroval človeku odpustenie hriechov, prijíma súhlas muža a ženy žiť spolu až do smrti, aby zvýraznil ich lásku. Nespochybňuje ľudskú lásku, naopak, kráča jej v ústrety a vstupuje do loďky každého ľudského vzťahu, bez ohľadu na malovernosť alebo „mnohovernosť“. Neignoruje ľudskú lásku, ale dáva jej vyššiu hodnosť. Stavia na matérii ľudskej lásky a ľudských túžob a pomáha človeku nasmerovať ich na definitívny cieľ, po ktorom každý človek bytostne túži – na Boha.

Vstúpiť do Tajomstva

Kráčanie po mori má v sebe hlbokú symboliku. Kristus sa dotýka tajomstva, ktoré podstatne napĺňa každé manželstvo. Nie je len tým, kto utišuje vietor a vstupuje do loďky, ale pozýva vystúpiť zo seba, vstúpiť na more a kráčať spolu s ním po tajomstve, ktoré sviatostné manželstvo bytostne napĺňa.

Objaviť krásu hlbín mora chce kúsok dobrodružstva; nasadiť si okuliare, chytiť sa za ruku, skočiť do mora a spoločne objavovať krásy pod hladinou. Sviatosť manželstva je často neobjavenou sviatosťou, nepoznanou krásou. Chce to nasadiť si okuliare, skočiť do mora a spoločne objavovať krásy, na ktorých stojí sviatostné manželstvo. Chce to spoznať Krista, aby sa všedné stalo nevšedným, priam výnimočným…

Zdroj fotografie: www.pixabay.com