Sviatok sv. Jozefa, ženícha Panny Márie (19.3)

0
1203

Jeden z najobľúbenejších svätých vôbec a od r. 1870 patrón celej Cirkvi pochádzal z Dávidovho kráľovského rodu a v evanjeliu je nazvaný spravodlivým mužom. Narodil sa v Betleheme. V prvých kapitolách Matúšovho a Lukášovho evanjelia vystupuje ako potomok kráľa Dávida, ženích Panny Márie a zákonný pestún Pána Ježiša. Bol drevospracujúcom robotníkom (por. Mt 13,55).

V Písme sa dočítame o Jozefovej výnimočnej láske k svojej snúbenici. Keď sa ukázalo, že je tehotná a Jozef vedel, že on nie je otcom dieťaťa, zamýšľal Máriu prepustiť, aby mohla Mária v slobode ísť, za kým sama chcela. Vo sne sa mu však zjavil Pánov anjel a objasnil Máriino nepochopiteľné tehotenstvo (por. Mt 1,18-23). Jozef vzal Máriu k sebe, čím pred zákonom uznal jej dieťa za svoje. Navyše, dal dieťaťu meno, čo bolo podľa zákona vyhradené otcovi (por. napr. Mk 6,3).

Život dvojice však neprebiehal bezproblémovo ani po vyriešení prvého veľkého problému. V čase blížiaceho sa Máriinho pôrodu malo prebehnúť sčítanie ľudu, čo znamenalo, že Jozef s Máriou sa museli vydať do Dávidovho mesta Betlehemu. Keď tam boli, Mária porodila syna (por. Lk 2,4-7).

Ďalej sa o Jozefovi z Písma dozvedáme v kontexte návštevy Jeruzalemského chrámu (por. Lk 2,22), kde odznel Simeonov chválospev o Spasiteľovi, naplňujúci prítomných údivom (por. Lk 2,33). Následne vidíme Jozefa ako podľa pokynu anjela uteká so svätou rodinou do Egypta, aby ochránil Syna pred Herodesovou nenávisťou (por. Mt 2,13-14). Po Herodesovej smrti anjel opäť navštívil Jozefa v sne a vyzval ho k návratu do Izrealskej krajiny. Jozef sa s rodinou usadil v Nazarete (por. Mt 2,19-23).

Posledná správa o Jozefovi je v Lukášovom evanjeliu pri púti s dvanásťročným Ježišom. Ježiš ostal v Jeruzaleme, no rodičia opustili mesto. Keď si uvedomili stratu Syna, tri dni Ho hľadali a našli v chráme, kde udivoval svojou rozumnosťou (por. Lk 2,41 – 51).

Dá sa usudzovať, že Jozef zomrel v období Ježišovej dospelosti, pravdepodobne v prítomnosti svojej snúbenice a Božieho Syna. Preto býva vzývaný ako patrón dobrej smrti.

Jozef môže byť učiteľom mnohých cností. Okrem mimoriadnej pokory vyniká vierou, ktorú možno prirovnať k Abrahámovej viere. Z ďalších Jozefových vlastností bývajú vyzdvihované spravodlivosť, mlčanlivosť, ktorá uschopňuje načúvať, poslušnosť či ochota k službe.

Svätý Jozef je patrónom celej Cirkvi, manželov a kresťanských rodín, detí, mládeže, sirôt, tých, ktorí žijú v panenstve a panictve, robotníkov, remeselníkov, tesárov, stolárov, vychovávateľov… ale aj patrónom dobrej smrti. Jeho atribútmi sú predovšetkým dieťa Ježiš, ľalie, tesárske a stolárske náčinie.

Aktivita v rodine

Keď budeme deťom rozprávať o sv. Jozefovi, môžeme im ukázať náradie, ktoré sa dnes používa pri stolárskej práci: pílka, hoblík, brúsny papier. Na kúsku nepotrebného dreva si môžeme toto náradie vyskúšať.

Deťom môžeme ukázať, čo je rodokmeň Ježiša, že nám hovorí o tom, kto sú jeho predkovia a siaha až po Abraháma či Dávida, ktorých si možno deti pamätajú zo Starého zákona. Skúsme si nakresliť rodokmeň našej rodiny. Kam sa až dostaneme? Pre deti bude určite zážitok dozvedieť sa mená svojich predkov.

Žofia Majdeková, Jana Solárová

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno