Strácať čas pre druhého

0
167

Priateľstvo je vzájomná príťažlivosť dvoch ľudí, ktorá siaha až ku koreňom bytosti. Je to túžba človeka nebyť izolovaný, a tak si hľadá blízku osobu. Priateľstvo rastie medzi osobami, ktoré nemajú len podobné povahové rysy, ale aj rozdiely. Mala by byť medzi priateľmi vzájomná dôvera, tolerancia a úprimnosť. Ak má byť priateľstvo obohacujúce a pomáhať človeku rásť, musí byť priateľ odlišný, mať niečo, čo tomu druhému chýba. Priateľstvo je dar. Z latinského prekladu amicitia môžeme dedukovať, že pochádza od slova amare čiže amor. A to je už známe slovo /amore – láska/. Prejavy priateľstva sú najciteľnejšie práve v dobre fungujúcej rodine. Taká súrodenecká láska v sebe zahŕňa všetky atribúty priateľstva. Ale je čoraz vzácnejšia a zriedkavejšia. Často počujeme: “Brata si nevyberáme“. Je to trochu smutné, lebo dieťa sa má naučiť pravým hodnotám práve v rodine. Preto je priateľstvo cnosťou. Aj keď sa v súčasnosti z „modernej“ rodiny vytráca. Možno je to preto, že priateľstvo sa sprofanizovalo a používa sa v bežnom živote v omnoho povrchnejšom význame. Na túto cnosť mi viac pasuje slovo amicitia , doslova znamenajúce „chcieť niekomu dobre“. Je to dobro bez výhrad, ale nie je to charita. Musí to byť vzájomné. V rámci priateľstva budujeme aj ostatné cnosti ako vernosť, pozornosť, chápavosť, nezištnosť…

Kritéria priateľstva

  1. Pomáhajme priateľom stávať sa lepšími ľuďmi

Skutočný priateľ je bytosť, ktorá inšpiruje k tomu, aby sa človek stal tým, po čom skutočne túži. Láskavosť, povzbudenie a pochvala sú tie atribúty, ktoré pomáhajú priateľom rásť. Pomáhame im tak stávať sa šťastnejšími. A s ich šťastím zákonite rastie aj naše šťastie.

  1. Hovorme pravdu

Väčšinou sa ľudia boja hovoriť pravdu, lebo nevedia, aká môže nasledovať reakcia na druhej strane. Úprimnosť je spôsob, ako toho druhého upozorniť na rôzne riziká.

  1. Obetavosť, pochopenie a podpora

V dnešnej dobe sme zvyknutí odsudzovať a kritizovať. Tieto slová ľahko vychádzajú z úst, ale ťažko sa berú naspäť. Viac by sme sa preto mali učiť druhých chápať.

Aby sme egoizmus podlomili, ako sa patrí, musíme proti nemu postaviť takú istú, ak nie ešte silnejšiu silu, a tou je priateľstvo a láska.

 

Malá druháčka prišla zo školy, kde trávila viac času so svojimi 14-ročnými kamarátkami. Samozrejme, že bola bojovo naladená na učiteľky a školu… a keď si mala ísť písať úlohy, len zreprodukovala, čo počúvala celé popoludnie. A svojej mame zahlásila: „Ja som skončila so školou, veď povedz, načo mi bude v živote také čítanie a písanie?“ Rodičia starších detí asi vedia, o čom hovorím – teda píšem. Často počúvajú argument: „Načo mi bude toto a toto.“ Ak rodič sledujúci televízne noviny celý čas kritizuje a „nadáva“ na súčasnosť, dieťa v škole urobí to isté.

Naučiť sa rešpektovať jedinečnosť každého človeka je naozaj veľká vec. A ešte vzácnejšie je, keď dokážeme našich priateľov podporovať, keď vieme chápať ich sny či túžby a obdivovať ich jedinečné schopnosti. Ignorovať druhého je jednoduchšie ako pomáhať. Pomoc a podpora totiž vyžadujú energiu navyše. Pokúsme sa teda hľadať to, čo nás spája, a nie to, čo nás rozdeľuje. Len tak môžeme každý deň stretnúť človeka, a nebyť pritom nešťastní. Len tak môžeme byť skutočnými priateľmi a stretávať skutočných priateľov.

 

Aktivity

Skúsme sa zahrať hry na povzbudenie priateľstva. Napríklad nakresliť obrázok jednou ceruzkou a bez slov. Obaja priatelia jednou rukou chytia ceruzku a pokúsia sa nakresliť obrázok bez toho, aby sa dorozumievali slovami. Každý víkend sa zahráme spolu nejakú hru – deti aj rodičia. Pozvime si priateľov a „straťme čas pre druhého“. Pripútajme sa špagátom okolo ruky s priateľom na pár minút alebo pri obede a skúsme sa spolu najesť…

 

Biblia O PRIATEĽSTVE

Priateľ je ten, kto ťa jemne upozorní a je ti nápomocný bez povyšovania. (Gal)

Ježiš vyzýva ľudí, aby sa milovali navzájom, ako ich miloval on. (Jn 15,12)

„Priateľ miluje v každý čas a v súžení je z neho brat.“ (Prís 17,17)

Priateľ je ochotný kvôli tebe sa obetovať, a ak je treba, obetuje aj svoj život. (Jn 15,13)

Ježiš svojim vlastným príkladom ukázal, že priatelia preto milujú ľudí, že sú, a nie preto, že sú bohatí alebo dôležití. Ježiš sa stal priateľom vyvrheľov spoločnosti – tých, ktorých druhí nemali radi, ba opovrhovali nimi. (Mt 11,19)

 

 

JÁN PAVOL II. O PRIATEĽSTVE

Kristus nám povedal, že „nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto dá život za svojich priateľov. Vy ste mojimi priateľmi, ak robíte, čo vám prikazujem… nazval som vás priateľmi“ (Jn 15,13-15). Ponúka im svoje priateľstvo. Dal svoj život, aby tí, ktorí chcú odpovedať na jeho volanie, boli skutočne jeho priateľmi. Ide o hlboké priateľstvo, úprimné, radostné, radikálne, akým musí byť každé skutočné priateľstvo. Je to konkrétna forma vzťahu s mladými, pretože bez priateľstva sa mládež ochudobňuje a zoslabuje. Priateľstvo sa udržuje vlastnou obetou v službe a v láske autentickým spôsobom voči priateľom. V skutočnosti bez obety niet úprimného priateľstva.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno