Ste unavená z materstva? Rozčuľuje vás vaše manželstvo? Pius XI. zaviedol sviatok Bohorodičky práve pre vás

0
2345

V roku 1931 Katolícka cirkev oslavovala 1500. výročie Efezského koncilu (431), na ktorom Cirkev potvrdila svoje presvedčenie, že Panna Mária má byť nazývaná „Bohorodička“ (Theotokos).

Pápež Pius XI. si chcel uctiť toto výročie a vydal encykliku s názvom Lux Veritatis, v ktorej preskúmal priebeh tohto koncilu a potvrdil jeho úlohu vo vyzdvihnutí Požehnanej Matky.

Tiež chcel ustanoviť liturgický sviatok k úcte tohto článku viery K0atolíckej cirkvi, a nazval ho „sviatkom Božského Materstva“, alebo tiež „Materstva Blahoslavenej Panny Márie“.

Sviatok bol pôvodne stanovený na 11. októbra, ale po Druhom vatikánskom koncile bol presunutý na 1. januára, čím získal väčšie napojenie na narodenie Ježiša Krista.

Jedným z dôvodov, prečo Pius XI. chcel poukázať na Máriine materstvo vo všeobecnosti, bola snaha povzbudiť matky.

Vo svojej encyklike vysvetlil, že Máriino božské materstvo pozdvihlo dôstojnosť všetkých matiek a malo by ich napĺňať nádejou v ťažkých časoch.

Obzvlášť je vhodné, aby tieto matky modernej doby, ktoré, rozčúlené vlastnými deťmi a svojim manželstvom … mohli vzhliadať k Márii a cielene meditovať o tej, ktorá pozdvihla náročné povinnosti materstva k tak veľkej vznešenosti. Lebo týmto spôsobom majú nádej, že môžu byť vedené, milosťou nebeskej Kráľovnej … a vzbudené k nasledovaniu jej obdivuhodných čností, zo všetkých svojich síl.

Pius XI. tiež veril, že táto oslava Máriinho materstva poskytne mocný protiliek proti všetkým zlým silám v spoločnosti, ktoré degradujú rodinu.

Ak sa všetky tieto veci budú rozvíjať podľa Nášho úmyslu, teda ak život rodín, začiatok a základ celej ľudskej spoločnosti, bude opäť povolaný k tomuto najhodnejšiemu modelu svätosti, bezpochyby budeme napokon schopní čeliť hroznej kríze, s ktorou zápasíme, týmto účinným liekom.

Týmto spôsobom sa udeje to, že „Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť,  uchráni vaše srdcia a mysle” (Fil 4,7) a že toľko žiadané kráľovstvo Krista, bude môcť byť všade ustanovené, keďže mysle a sily budú spojené.

Materstvo nie je ľahké, a ak to niekto vie pochopiť, je to Mária. Možno nemala „náročné“ dieťa, ale jej život bol naplnený tŕním, ktoré vyvrcholilo v obete jej vlastného syna na kríži.

Takže vo chvíľach, keď nebudete nadšené z toho, že ste matkou – každý má také chvíle! – pozrite na Požehnanú Matku a proste ju o pomoc.

https://aleteia.org/2019/10/11/tired-of-motherhood-annoyed-with-your-marriage-pius-xi-established-a-feast-just-for-you/

Preklad: Ľubica Neupauerová

Obrázok: blessedmart.com

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno