Sprievodca k modlitbe ruženca Sedembolestnej Panny Márie

0
4916

V tradícii bol sviatok Sedembolestnej súčasťou slávenia Veľkého piatku, neskôr bol oddelený do samostatného sviatku venovaného siedmim bolestiam Preblahoslavenej Panny Márie.

Úcta k Sedembolestnej Panne Márii je veľmi starobylá a časom sa vyvinuli pobožnosti, ktorými sa chce vstúpiť do Máriinho prebodnutého srdca, „aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc“ (Lk 2,35). Jedna z takýchto pobožností vďačí za svoj vznik Rádu Servitov, založenému v roku 1233 skupinou známou ako Siedmi svätí zakladatelia. Od samého začiatku sa snažili žiť život zasvätený Panne Márii bolestnej. 

Vo svojej spiritualite vytvorili tzv. Servitský ruženec dnes známejší pod názvom Ruženec Sedembolestnej Panny Márie. Pripomíname si v ňom sedem udalostí z Máriinho života počas ktorých zažívala veľké utrpenie. 

Sú to tieto: 

  1. Simeonove proroctvo (Lk 2,34–35)
  2. Útek do Egypta (Mt 2,13)
  3. Hľadanie Ježiša, ktorý ostal v chráme (Lk 2,43–45)
  4. Stretnutie Márie s Ježišom na Kalvárii (tradícia)
  5. Státie pod krížom (Jn 19,25)
  6. Ježišovo sňatie z kríža (Mt 27,57–59)
  7. Ježišovo uloženie do hrobu (Jn 19,40–42)

Ako sa modliť ruženec Sedembolestnej Panny Márie

Je zvykom modliť sa ruženec k úcte Sedembolestnej Panny Márie tak, že sa na začiatku pomodlíme Verím v Boha, potom Otče náš a 3x Zdravas Mária (ako na klasickom ruženci); pokračujeme modlitbou 7 tajomstiev za každú Máriinu bolesť, ktoré sa modlia nasledovne:

1x Otče náš a potom 7x Zdravas Mária

Na úplnom konci (po skončení posledného, 7. tajomstva) sa pomodlíme 3 Zdravasy k úcte k Máriiným slzám (…Ježiš, ktorého si s bolesťou oplakávala). 

Pri modlitbe tohto ruženca sa odporúča hneď na začiatku urobiť úkon kajúcnosti, v ktorom uznáme svoje hriechy, ktoré tiež zohrávajú rolu v Máriinom utrpení. Jednou z metód, ktorá pomáha pri meditácii Máriinej bolesti, je oznámenie každej bolesti predtým, ako sa začneme modliť 7x Zdravas Mária. Tu je text, ktorý nám ponúka Cirkev v zbierke modlitieb Raccolta z roku 1910:

S dôverou v mojom srdci meditujem o prvej bolesti, keď Mária, panenská Matka môjho Boha, predstavuje Ježiša, svojho jediného Syna, v chráme, položila Ho do náručia svätého a starého Simeona a vypočula si jeho prorocké slovo, ,,Meč žiaľu prepichne tvoju dušu”, predpovedal tým Umučenie a smrť jej Syna Ježiša.

Druhá bolesť Preblahoslavenej Panny bola, keď bola nútená utiecť do Egypta z dôvodu krutého Herodesovho prenasledovania, ktorý sa bezbožne snažil zabiť jej milovaného Syna.

Tretia bolesť Preblahoslavenej Panny bola, keď po tom, čo vyšla hore do Jeruzalema na Veľkonočné sviatky s Jozefom, jej manželom a Ježišom, jej milovaným Synom, ho stratila na ceste späť do svojho chudobného domu a tri dni prežívala stratu jej jedinej Lásky.

Štvrtá bolesť Preblahoslavenej Panny bola, keď stretla svojho drahého Syna Ježiša, nesúceho na Kalváriu na jemných ramenách ťažký kríž, na ktorom mal byť ukrižovaný pre našu spásu.

Piata bolesť Preblahoslavenej Panny bola, keď videla svojho Syna Ježiša, pozdvihnutého na tvrdom kríži a z každej časti jeho posvätného tela tiekla krv, a potom ho po troch hodinách agónie videla umrieť.

Šiesta bolesť Preblahoslavenej Panny bola, keď videla prebodnúť kopijou posvätný bok Ježiša, jej milovaného Syna, sňatie klincov a Jeho sväté telo uložené v jej najčistejšom lone.

Siedma a posledná bolesť Najsvätejšej Panny, našej kráľovnej a orodovníčky za nás, jej služobníkov a úbohých hriešnikov, bola, keď videla v hrobe pochované sväté telo svojho Syna.

K: Oroduj za nás, Panna bolestiplná.

Ľ: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa.

Prosíme ťa, Pane Ježišu Kriste, aby sa najsvätejšia Panna Mária, tvoja Matka, prihovárala za nás pred trónom milosrdenstva, teraz a v hodinu našej smrti, ktorej najsvätejšia duša bola prebodnutá mečom smútku v hodine tvojho utrpenia. Skrze teba JEŽIŠ KRISTUS, SPASITEĽ sveta, ktorý žiješ a kraľuješ s Otcom a Duchom Svätým naveky vekov. Amen.

Ruženec Sedembolestnej Panny Márie je krásna tradícia Cirkvi a umožňuje duši nasledovať Máriu (via matris), ktorá všetky tieto bolesti prežívala vo svojom srdci. 

https://aleteia.org/2017/04/07/a-short-guide-to-praying-the-chaplet-of-the-seven-sorrows-of-mary/ 

autor: Philip Kosloski 

preklad: Diana Hricová

Zdroj fotografie: www.pixabay.com

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno