Richard Vašečka: Máme sa radi aj bez papiera!

0
2527

Prečo by sme mali počkať so sexom až do svadby?

Áno, táto otázka sa týka primárne mladých a slobodných. Odpoveď na ňu však môže byť užitočná aj pre tých, čo žijú už v manželstve a myslia si, že v tejto veci ich už nič nemôže prekvapiť.

Začnime s tým, čo je jasné a isté: Sexualita je zameraná na manželskú lásku muža a ženy (KKC 2360). Je vyjadrením a uskutočnením vzájomného úplného sebadarovania sa manželov. Manželská láska sa podstatne odlišuje od iných foriem lásky. Je totiž exkluzívna a definitívna.

 

Exkluzívna
Exkluzivita manželskej lásky je v jej výlučnosti a jedinečnosti: „S nikým iným na svete nemám a nechcem mať takýto vzťah, iba s tebou.“ Všimnime si, že napríklad pri rodičovskej láske takáto exkluzivita neplatí. Nesľubujeme prvorodenému, že otcovské či materinské city budeme pociťovať a prejavovať len voči nemu. Som otcom dvoch chlapcov a dvoch dievčat. Každému z chlapcov hovorím: „Ty si môj milovaný syn.“ Každej dcére zas: „Ty si moja milovaná dcéra.“ Ale nehovorím, že „Len ty jediný si moje milované dieťa.“ Hoci každé dieťa a každý vzťah s ním je jedinečný, len manželke som sľúbil, že bude jediná a nikdy žiadna iná. Pri zdravom vzťahu s deťmi nemá miesto súrodenecká žiarlivosť. V manželstve by však každý konkurenčný vzťah bol v rozpore s manželským sľubom a bol by hrobom manželského spoločenstva.
Ani priateľom nesľubujeme exkluzivitu. Niektorí z nich môžu byť tí najdôvernejší či najlepší, ale nie je zradou, ak nie sú jediní.
Definitívna
To jest bez konca, do smrti, trvalá: „Nikdy ťa neopustím. Za žiadnych okolností. Budem ti verný.“ Hoci ani rodičmi svojich detí neprestaneme byť po celý život, nesľubujeme si celoživotné spolužitie. Práve naopak: „Človek opustí svojho otca i matku …“ (Gn 2,24). A ani najbližším priateľom nezaručujeme, že sa naše životné cesty raz nerozídu.

Porovnali sme manželskú lásku s rodičovskou a priateľskou. O to viac je zrejmé, že jej charakteristické črty, výlučnosť a trvalosť, nemá žiaden predmanželský vzťah – zaľúbenie, chodenie, zasnúbenie. Mnohí však vidia rozdiel medzi láskou zaľúbeného muža a ženy a manželskou láskou len v „papieri“, v svadobnej ceremónii.

Svojím študentom hovorím: „Sobášny list mám stále po ruke. Ukazujem ho manželke vždy, keď niečo potrebujem: „Prosím ťa, čo si môžem dať na raňajky? Papier mám!“ Alebo: „Potreboval by som vyžehliť košeľu. Tu sú moje doklady, prosím.“ A študenti sa smejú a neveria mi. Úplne správne. Samozrejme, že manželstvo nie je (len) papier. Papier (sobášny list, zápisnicu z obradu) potrebujeme pre oficiálne záležitosti v spoločnosti a Cirkvi. Potvrdzuje verejný charakter manželstva a jeho spoločenský význam. Manželstvo a lásku, samozrejme nevytvára, len ho potvrdzuje.

 

 

Mimomanželský sex je kolosálne klamstvo

Keď sme v parlamente hovorili, že manželstvo je verejná záležitosť, smiali sa nám. Ale ono to tak je! Samozrejme, že prežívanie osobného vzťahu medzi manželmi je ich vysoko intímna vec. Manželstvo však nie je len nejaká starobylá tradícia, ktorá dodáva páru, ktorý si to praje, určitú romantiku a noblesu. Manželstvo dáva vzťahu úplne iný rozmer a kvalitu. Na rozdiel od neformálneho a spontánneho dočasného erotického vzťahu muža a ženy, je manželstvo vyjadrením totálneho a celoživotného sebadarovania. A to je dôležité tak pre partnerov ako aj pre spoločnosť.

Preto je priepastný rozdiel medzi sexuálnym životom v manželstve a mimo neho. Sex je znakom úplného a trvalého sebadarovania. Kto žije sexuálne mimo manželstva (či už pred jeho uzavretím alebo s inou osobou ako svojim manželským partnerom), klame telom. V tej najvážnejšej veci. Mimomanželský sex je kolosálne klamstvo! Klameme seba, klameme svojho sexuálneho partnera, klameme všetkých, čo o tom vedia. Manželský sex hovorí pravdu: „Dávam sa ti celý na celý život!“ Sex mimo manželstva to naznačuje tiež, ale nie je to pravda. Skutočnosť je iná: „Dávam ti k dispozícii svoje telo, svoju pozornosť, svoju vášeň a pocity. Teraz.“

 

Voľba: život alebo smrť

Ježiš farizejom i učeníkom jasne vyložil, aký je Boží plán s manželstvom a sexom: „Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu. Preto muž opusti svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje!““ (Mk 10,6-9). Cieľom sexu je nerozlučiteľne spojiť dve osoby. A to je možné jedine v manželstve, výlučnom a trvalom zväzku.

Vyber si, či chceš život alebo smrť. Či miluješ pravdu alebo lož. Či sa chceš špiniť alebo očisťovať. Či chceš byť svätý alebo nemravník. Tento výber, toto rozhodnutie, neznamená, že si bezchybný a nikdy si nepadol a už nikdy nepadneš. Znamená to, že si svoje hriechy a slabosti neospravedlňuješ, ale že činíš pokánie a prijímaš Božiu milosť a milosrdenstvo: „Kristus Ježiš prišiel na svet zachrániť hriešnikov; a ja som prvý z nich“ (1Tim 1,15). „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali“ (Lk 5,31).

 

 

Článok je prebratý z brožúrky Richard Vašečka: Milovať a ctiť – sexualita. Viac info nájdete na: https://www.facebook.com/milovatactit – See more at: http://zastolom.sk/richard-vasecka-plodnost-a-rodicovstvo-ako-sucast-sexu/#sthash.SrjHWUKc.dpuf

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno