Redakčná anketa: Riešenie konfliktov

0
306

Ku vzťahom patria aj konflikty. Naučiť sa zvládať ich tak, aby nás posúvali dopredu, je výzvou na dlhé roky. Ako riešite konflikty vo Vašej rodine, či už partnerské alebo tie s deťmi? Spýtali sme sa v rodinách našich spolupracovníkov.

 

WINTEROVCI:

Winterovci

Sme temperamentná rodina, u nás sa veľa rozpráva, smeje, aj plače. Keďže máme relatívne malé deti, tak s nimi konflikty nemáme. Najstaršia dcéra síce vyjednáva, niekedy odvráva, ale učíme sa nekričať na seba (ja na nich, oni na mňa a na seba). Ak počujú, že po nich kričím, nemôžem od nich očakávať, že nebudú po sebe kričať. Takže sa snažíme v čo najväčšej možnej miere riešiť konflikty v kľude. Našťastie, môj manžel je veľmi trpezlivý a deťom veľa vysvetľuje, nekričí, zbytočne netrestá. V tomto mi je príkladom, ako zvládnuť pre mňa ťažšiu situáciu s nadhľadom. Naučil ma neprenášať vnútorné rozladenie z detskej neposlušnosti naspäť na deti.

Je naivné si myslieť, že hádky do manželstva nevstúpia. Ja som zvyknutá sa inak hádať a riešiť konflikty a iným spôsobom manžel. Stále si tak hľadáme cestu, ako sa s konfliktmi vysporiadať, ako ich viesť a ako ich ukončiť. Chceme, aby deti neboli svedkami našich nedorozumení. Ak sa tomu nevyhneme, povieme im, že sa stále ľúbime, ale že niekedy si dospelí neporozumejú.

Myslím, že zvládať konfliktné situácie sú pre mňa výzva a učenie sa o sebe a o manželstve.

Katarína a Andrej, Katarína je pedagogička, pre zastolom.sk píše články o výchove

 

HRICOVCI:

Deti sú totálne bezkonfliktné – žiadne zatiaľ nemáme. A partnerské konflikty? Tie zatiaľ často nemáme, ale keď sa vyskytnú, snažíme sa všetko si skôr či neskôr poriadne vysvetliť, naformulovať vety tak, aby sme sa navzájom pochopili. Páči sa mi, keď vidím, že nám to ide stále lepšie.

Diana a Filip, Diana je výkonná manažérka zastolom.sk

 

TRÁVNÍČKOVCI:

TravnickovciZáleží od typu konfliktu… ak ide o konflikt, ktorý majú deti medzi sebou, najskôr pozorujeme, či sú schopné vyriešiť si ho samé. Zasahujeme v prípade, že nie a potrebujú našu pomoc. Vždy sa snažíme predísť fyzickému napadnutiu a riešiť konflikt slovne, ak vie dieťa rozprávať, vyzveme ho, aby pomenovalo, čo ho hnevá, čo cíti a prečo zareagovalo daným spôsobom. Ak dieťa nevie rozprávať (naša mladšia dcérka, ale aj iné dieťa na ihrisku), snažíme sa doňho vcítiť a verbalizovať jeho pocity (napr. zdá sa ti to nespravodlivé, však?) Snažíme sa, aby deti našli vhodné riešenie konfliktu, ak to nevedia, hľadáme spolu prijateľné riešenie a vedieme k ospravedlneniu, ak je to potrebné. Ak dieťa nie je ochotné akceptovať žiadnu formu riešenia, musí ihrisko alebo danú situáciu opustiť. Partnerským konfliktom sa snažíme predchádzať, ale ak k nim dôjde, keď nám obom vychladnú hlavy, rozprávame sa o tom, čo konflikt spôsobilo, ako danú situáciu riešiť, prípadne, ako sa jej do budúcnosti vyhnúť.

Janka a Marek, Janka pre zastolom.sk prekladá zo španielčiny

 

ŽIAKOVCI:

Konflikty s deťmi sú u nás na bežnom poriadku, keďže nás obchádza obdobie vzdoru. Snažíme sa ich riešiť najmä s pokojom, bez toho, aby sme sa nechali uniesť a zvyšovali hlas. Po doznení si konfliktné situácie zbytočne tisíckrát nepripomíname a nevyčítame deťom, ale snažíme sa vo vhodnej chvíli porozprávať sa o tom (napr. že prečo sa tak správal, čo ho nahnevalo, ako to môžeme urobiť nabudúce…). Pri partnerských konfliktoch sa snažíme jeden druhého vypočuť, nezraňovať sa a vysvetliť si svoje postoje. Väčšinou sa neuspokojíme, ak nedôjdeme k spoločnému záveru, ktorý nás oboch uspokojuje. Pomáha nám modlitba a to, že sa máme stále radi :).

Andrea a Matej, Andrea je redaktorka zastolom.sk

 

GROSSMANNOVCI:

GrossmannovciVážnejšie konflikty sme zatiaľ neriešili, pretože konfliktné situácie sa snažíme riešiť hneď na začiatku vzájomnou komunikáciou. Veľa spolu navzájom hovoríme a tým pádom medzi sebou nemáme nevypovedané. Vo vzťahu k malej dcére (1,5 roka) je to zatiaľ skôr riešenie vzdorovitých prejavov malého dieťaťa, keď sa jej čosi nepáči – snažíme sa uznať jej pocity, vysvetliť čo a prečo nemôže alebo musí a aj odpútať pozornosť.

Majka a Janko, Janko je psychológ, pre zastolom.sk píše psychologické články

 

 

SOLÁROVCI:

Konflikty riešime komunikáciou. Je to u nás veľmi osvedčený a spoľahlivý spôsob. Zistili sme, že nikdy nechce ten druhý úmyselne urobiť zle, a teda konfliktné situácie sú vždy spôsobené nejakým nedorozumením, ktoré sa dá komunikáciou vyjasniť. S dcérkou je to podobne, je rozumná a väčšinou si nechá veci vysvetliť.

Janka a Peťo, Janka je redaktorka zastolom.sk

Úvodná fotografia: www.pixabay.com

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno