Radosť zo života

0
106

Desať rád, ako viesť dieťa, aby zažívalo v rodine radosť:

  • Pri stolovaní nevyčítajme deťom ich správanie, ale naopak, dbajme o to, aby tu vždy vládla dobrá nálada.
  • Hovorme o tom, ako sme iným urobili radosť – o liste osamelej starej mame, o telefonáte chorej priateľke. Dieťa objaví, že súcit, dávanie sa a otvorenie sa druhému človeku nás robí šťastnými. Môže získať chuť ďalej rozdávať radosť a to je veľmi vďačná úloha.
  • Udržujme deti v pozitívnej nálade, odstraňujme pesimistické vnímanie seba či iných. Opovržlivosť a posudzovanie nás znevažuje, robí nás smutnými. Zbavujme sa týchto zlozvykov.
  • Nebojme sa podeliť sa s prežívanou radosťou – vo vzájomnej úcte a celkom slobodne. V rodine dávajme vždy pozor na výsmech a uštipačné poznámky!
  • Raz navždy povedzme rázne „nie“ každému pokušeniu žiarlivosti. Je to jed medzi súrodencami, nivočí nám radosť. Rodičia majú žiarlivým deťom pomáhať vidieť tento nedostatok a usmerniť ich, aby sa nikdy navzájom neporovnávali. Žiarlivosť plodí len smútok a nedostatok sebadôvery.
  • Naše spomienky na chvíle radosti, ktoré sme s nimi prežili, môžu deti veľmi obohatiť. Pospomínajme im rôzne príhody z detstva, podeľme sa s dávnymi zážitkami, ukážme im staršie fotografie alebo listy. Utvrdia v tom, že sú jedinečné a milované.
  • Denne by sme mali spolu s deťmi hľadať to, čo im spôsobuje radosť. Spätný pohľad je tiež vhodný spôsob, ako sa učiť vnímať život z jeho dobrej stránky.
  • Ďakujme Bohu za krásne prežité chvíle, obzvlášť pri spoločnej modlitbe. Dobrou pomocou sú žalmy a chválospevy.
  • Učme deti dôverovať Bohu – je to najväčší dar, ktorý im môžeme dať. Ak máme starosti, odovzdajme sa pred nimi dôvere v Božiu Prozreteľnosť a zverme všetko Bohu v modlitbe. Vyjadrime údiv nad tým, čo môže byť v danej skúške pekné.
  • Pestujme v nich údiv nad krásou sveta.

 

zdroj: Famille Chrétienne

preklad: MUDr. Anna Kováčová-Habovštiaková, fotografia: Khannanova Margarita / shutterstock.com