Privilégium byť ženou ukazuje, že v kresťanstve zažiarila dôstojnosť ženy najplnším spôsobom

0
181

Bratislava, 6. november 2018Vo vydavateľstve Slovo medzi nami vychádza kniha profesorky filozofie a teológie Alice von Hildebrand Privilégium byť ženou. Autorka v nej vyvracia názor, že žena je v Cirkvi menejcenná a predstavuje pravý opak: práve v kresťanstve dôstojnosť ženy zažiarila najkrajším a najplnším spôsobom.

Dnešná doba si priam vyžaduje, aby sme si opäť pripomenuli, akú hodnotu má žena. V minulosti by sme túto tému pokladali za zbytočnú, pretože v nás bola úcta k žene a osobitne k materstvu prirodzene zakorenená. Kniha Privilégium byť ženou cez filozofiu, teológiu a psychológiu približuje dôstojnosť, ktorú Boh vložil do každej ženy. Význam slabostí a pocitov v živote ženy môže čitateľa povzbudiť k ich pozitívnemu prijatiu a využitiu pre vlastný rast – ľudský, intelektuálny, no najmä duchovný. Alice von Hildebrand v knihe hovorí, že pokusy feminizmu získať rovnosť s mužmi tým, že ich budú ženy napodobňovať, sú neprirodzené a deštruktívne. Príklad Márie, v ktorej sa spája panenstvo s materstvom, ukazuje ženské dary čistoty, vnímavosti k Božiemu slovu a život darujúcu starostlivosť na ich najvyššej úrovni.

Kniha Alice von Hildebrand Privilégium byť ženou v preklade Lukáša Vaníka má 142 strán v mäkkej väzbe a jej cena pri kúpe vo vydavateľstve Slovo medzi nami je 5,10 eur. Knihu je možné objednať na emailovej adrese slovo@smn.sk.

Alice von Hildebrand (1923) je katolíckou filozofkou, teologičkou, prednášateľkou, autorkou a emeritnou profesorkou. Okrem iného napísala životopis svojho manžela Duša Leva: Život Dietricha von Hildebranda a knihu Šťastné zlyhanie, ktorá opisuje jej útek z nacistickej Európy a pedagogickú kariéru na Hunter College. Po smrti manžela v roku 1977 zasvätila väčšinu svojho času publikovaniu jeho prác a spisov. V roku 2013 získala titul „Dáma Veľkého kríža“ Rádu Sv. Gregora za svoje odhodlané svedectvo v Katolíckej cirkvi.

Vydavateľstvo Slovo medzi nami, ktoré založila Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa v roku 1999, ponúka kvalitnú kresťanskú literatúru z pera významných súčasných autorov ako Scott Hahn, Karl Keating, John Eldredge, Robert Barron, Gregorz Ryś, Henri Nouwen, Neal Lozano, Carlo Maria Martini, Vitorio Messori, Jim MacMannus, Patrick Madrid, Katrina Zeno, Carl Anderson, Adam Szustak a ďalší. Vydavateľstvo hľadá tituly, ktoré sa dotýkajú právd viery a dôležitých otázok života novým pútavým a hlbokým spôsobom. Od roku 1999 vydáva slovenskú verziu amerického časopisu Slovo medzi nami (Word Among Us).

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno