Príprava na Vianoce v duchu Katechéz Dobrého pastiera ‒ špeciál pre Átriá

0
1411

S lektorkou Katechéz Dobrého pastiera Katkou Kostyálovou sme sa rozprávali o tom, čo je dôležité pri príprave na Vianoce v Átriu. Rozhovor však určite bude inšpiráciou aj pre prežívanie Adventu v rodinách.

Ako sa pripravujete na Vianoce s deťmi v Átriu?

Začíname biblickou geografiou. Tú môžeme zaradiť pár týždňov pred začatím Adventu, teda niekedy v novembri. Prečo je biblická geografia taká dôležitá, zvlášť pre deti do 6 rokov? Sofia Cavalletti si pri dlhoročnom pozorovaní detí všimla, že si veľakrát zaradia príbeh narodenia Pána Ježiša do kolonky rozprávky. Deti denne počujú množstvo rozprávok a vymyslených príbehov, majú sklon k magickému mysleniu a potom, keď počujú príbeh o narodení Pána Ježiša, v ktorom sú anjeli a králi, tak to vnímajú ako ďalšiu rozprávku v poradí. V deťoch teda už od skorého veku pestujeme koncept, že Ježiš bol človekom ako my, žil na našej zemi, tej zemi, ktorú poznáme, a že hoci sa okolo jeho narodenia dialo veľa zázrakov, vieme, kde sa to stalo a ako sa to stalo.

Čo presne znamená, že začíname biblickou geografiou?

Môžeme ukázať deťom glóbus, porozprávať im o našej zemi, môžeme si ukázať rôzne miesta na zemi a potom upriamiť pozornosť detí na Izrael, Svätú zem, ktorú si vyvolil Boh, aby sa tam narodil Pán Ježiš. Do Átria patrí aj reliéfna mapa Izraela, na ktorej môžu deti vlastnými rúčkami preskúmať túto hornatú krajinu. Deťom rozprávame o miestach, kadiaľ chodil Pán Ježiš, keď rozprával o Božom kráľovstve, vlajočkami im ukazujeme 3 dôležité miesta: Nazaret, kde prišiel anjel k Márii a zvestoval jej, že bude Božou matkou, Betlehem, kde sa narodil Pán Ježiš, a Jeruzalem, kde Pán Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych. Deťom tiež môžeme ukázať Mŕtve more, rieku Jordán alebo Genezaretské jazero, kde Ježiš s učeníkmi chodievali loviť ryby.

Do Átria patria aj drevené puzzle Izraela, podľa ktorých sa deti rýchlo naučia regióny Svätej zeme: Galileu, Judeu, Samáriu, Pereu a Mŕtve more. K týmto aktivitám majú deti aj pracovné listy a tvorivé úlohy.

Toto sme urobili na konci novembra. Ako pokračujeme v Advente?

Advent začneme výmenou obrusu v modlitebnom kútiku – zelený obrus vystrieda fialový. Advent začíname proroctvami. Kartičku s proroctvom od proroka Izaiáša vyložíme na modlitebný kútik a vedieme s deťmi meditáciu, pri ktorej žasneme nad tým, že proroci storočia a tisícročia pred tým, než sa narodil Pán Ježiš, ohlasovali Jeho príchod. Deti tak vedieme do konceptu očakávania a do konceptu, že narodenie Pána Ježiša nebolo len akousi osamotenou udalosťou v dejinách, ale bolo zavŕšením dlhého a dôležitého očakávania, v ktorom významnú úlohu hrali proroci. Kto je to prorok? Prorok je ten, čo počúva Boží hlas a to, čo počuje, si nenechá len pre seba, ale hovorí to iným.

Ktoré konkrétne pasáže zo Svätého písma je vhodné použiť?

Môžeme začať proroctvom: Ľud, čo kráča vo tmách uzrie veľké svetlo (Iz 9,1). Zhasneme svetlo a do tmy zapálime sviečku. Rozprávame sa s deťmi, aká je tma a aké je svetlo. O akom svetle to asi hovoril prorok Izaiáš? Aké svetlo očakával Izraelský národ? Pokračujeme proroctvom: Bude nazvaný zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja. (Iz 9,5), ďalej proroctvo o matke: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel. (Iz 7,14) So staršími deťmi sa môžeme rozprávať aj o tom, že proroci dávno predpovedali aj miesto, kde sa Pán Ježiš narodí: A ty, Betlehem, Efrata, primalý si medzi tisícami Júdu, z teba mi vyjde ten, čo má vládnuť v Izraeli a jeho pôvod je odpradávna, odo dní večnosti. a proroctvo: Hviezda vychádza z Jakuba, žezlo sa dvíha z Izraela. Hviezda, ktorá zvestovala narodenie Pána, Jakub ako predok Pána Ježiša, kráľovstvo, ktoré vzíde z Izraela. Stačí zaradiť 1 – 2 proroctvá počas jedného Adventu a na ďalší rok sa k nim vrátiť a rozviť ich. Po proroctvách nasledujú príbehy o narodení Pána Ježiša, ktoré deťom prestavujeme spolu s drevenými diorámami (domčekmi) a figúrkami.

Treba Sväté písmo deťom nejako špeciálne prispôsobiť?

Naopak, príbehy neprerozprávavame a nevysvetľujeme, ale čítame ich tak, ako sú napísané vo Svätom písme a spolu s deťmi žasneme a premýšľame nad ich obsahom. Prepojíme ich aj s biblickou geografiou a s proroctvami, ktoré sme už prebrali. Takže deti napríklad na reliéfnej mape presne vidia, kadiaľ kráčala Mária, keď šla k Alžbete. Zaradené sú príbehy: zvestovanie, navštívenie, narodenie a príchod mudrcov.

Mohla by si nám poskytnúť niekoľko nápadov do kreatívneho kútika na adventné obdobie?

Deti si môžu prepisovať proroctvá a zdobiť modlitebné kartičky. Najčastejším motívom, čo deti v Átriu kreslia počas celého roka, je práve narodenie Pána Ježiša. Tieto kresby väčšinou vyjadrujú veľkú radosť. Deti si tiež môžu vyrobiť 3 dary: nalepiť kadidlo – tymián, poodtláčať na papier myrhu a nalepiť kúsky zlatej stuhy. Deti si môžu napríklad z lekárskych paličiek postaviť dom, v ktorom sa narodil Pán Ježiš, vyrobiť jasle, nalepiť tam slamu a z papiera vyrobiť figúrky.

Ktorú aktivitu, katechézku máš v tomto období najradšej ty a prečo?

Najradšej mám zvestovanie a troch mudrcov alebo aj proroctvá. Baví ma zameriavať sa na ten istý text znova a znova a objavovať v ňom úplne nové veci. Každá veta je plná hĺbky, len keby sme si našli čas meditovať nad tým!

Ako sa môžeme inšpirovať Katechézami Dobrého pastiera pri adventnej príprave a počas slávenia Vianoc v rodine?

V rodine si môžeme spraviť modlitebný kútik s obrusom liturgickej farby. Môžeme deťom na glóbuse ukázať Svätú zem, ukázať im fotky a porozprávať im o tomto mieste. Môžeme si v rámci večernej modlitby povedať o prorokovi Izaiášovi a prečítať si niektoré jeho proroctvo. Môžeme si vyrobiť figúrky alebo kúpiť betlehem, čítať si Sväté písmo a názorne si s deťmi prechádzať príbeh narodenia Pána. Najdôležitejšie však je spolu s deťmi prežívať radosť z toho veľkého daru, že Boh ‒ Pán Ježiš, prišiel k nám na zem.

Niektoré z pomôcok spomínaných v rozhovore nájdete aj v ponuke nášho eshopu: Mapa Izraela (puzzle), vianočná dioráma s fugúrkami (vhodné na domáce použitie, figúrky pre átriá majú mierne odlišné rozmery), obrúsky v liturgických farbách.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno