Prečo a ako by ste si mali vytvoriť rodinnú regulu života

1
838

Šikovná pomôcka pre manželov, ktorí nechcú, aby im to dôležité pretieklo pomedzi prsty

Myslím, že je kus pravdy za názorom, že sväté, láskyplné, výnimočné rodiny len tak z neba nespadnú. Stávajú sa takými sústredeným úsilím. Manželia, ktorí spolu so svojimi deťmi tvoria takéto rodiny, nie sú prostými vagónmi vlakovej súpravy ťahanej záplavou povinností, honbou za materiálnym zabezpečením či vlastným pohodlím. Naopak, oni sú rušňovodičmi, ktorí premyslene vedú vlak do cieľa. Rodinná regula života môže rušňovodičom poslúžiť ako mapa a zároveň ako príručka na ovládanie ton vlakovej ocele.

 

Muž a žena – jednota hľadajúca Otcovu vôľu

V predchádzajúcej časti série článkov o evanjeliových radách v manželstve sme sa venovali téme poslušnosti v manželstve. Hovorili sme, že zatiaľ čo poslušnosť ženy mužovi má biblický pôvod a svoj zmysel, na poslušnosť v manželstve sa dá pozrieť aj inak. Ten iný pohľad nám ukazuje manželov ako dvoch, ktorí sa stali v Kristovi jedným. A táto jednota hľadá v Kristovi Otcovu vôľu. Spoločne. Ani jeden z manželov nie je ospravedlnený z hľadania a plnenia Otcovej vôle. Zatiaľ čo každodenný život prináša množstvo situácií, v ktorých je potrebné správne sa rozhodnúť tu a teraz, zároveň je život plný vecí, ktoré sa nemenia. A tie je dobré mať spísané. Aby sa nezabudlo. To, čo je hodno mať spísané, je práve tá mapa a príručka na ovládanie vlaku – nazvime ju rodinná regula života.

 

Regula života nielen pre rehoľníkov

Máte pravdu, bežne sa hovorí o regule života, ktorá upravuje spôsob života rehoľníkov. V priebehu histórie si každé spoločenstvo kresťanov, ktorí sa rozhodli zdieľať život zasvätený Bohu, postupne vytvorilo svoju regulu. Zvyčajne ju spísal hneď zakladateľ a tak máme regulu benediktínsku, augustiniánsku, františkánsku a tak ďalej.

Rodina je podobne ako rehoľa spoločenstvom kresťanov, ktorí zdieľajú život v krste zasvätený Bohu. Mnohé rodiny svedčia o tom, ako im spísanie ich vlastnej rodinnej reguly života pomohlo v raste v harmónii a jednote v Kristovi. Čo vlastne taká rodinná regula je?

„Životná regula je tradičný kresťanský prostriedok na usporiadanie povolania človeka. V prvom rade pozostáva zo skúmania vlastného povolania a služieb, ktoré so sebou toto povolanie prináša, a z vytvorenia rozvrhu na plnenie povinností dôsledným a organizovaným spôsobom“ (Holly Pierlot, Mamy v jednom kole, s. 20). Táto vynikajúca definícia, hoci nehovorí špecificky o rodinnej regule, obsahuje všetky tri kľúčové zložky reguly: regula obsahuje to, čím sa ako rodina máme stať (vízia), služby, ktoré s napĺňaním tohto povolania súvisia (misia), a napokon z rozvrhu, ktorý dáva poriadok jednotlivým službám. Dodajme ešte štvrtú časť, ktorú môže regula obsahovať, a tou sú rodinné pravidlá.

 

Ako na to

Zaujala vás myšlienka rodinnej reguly a radi by ste si ju vytvorili? Výborne! Jedna z najkrajších vecí na rodinnej regule je jej tvorba! Je to vzrušujúci čas hľadania, rozhovorov, modlitieb. Začnite tým, že si s manželom vyhradíte hodinu týždenne, ktorú budete venovať rozhovorom o tvorbe reguly. Môže to byť napríklad každá streda večer po uložení detí, môže to byť sobotné ráno… akýkoľvek čas, keď ešte nie ste úplne grogy a môžete sa nerušene (t.j. bez prítomnosti malých detí – tie väčšie môžete prizvať tvoriť spolu s vami) rozprávať či modliť. Nečakajte, že regulu si poskladáte počas jedného sedenia. Dajte čas svojmu aj jej zreniu. Môže trvať niekoľko mesiacov, kým s ňou budete spokojní a aj potom ju pokojne aktualizujte podľa meniacich sa rodinných okolností.

 

  1. Akou rodinou chceme byť (vízia)

Prvou otázkou, ktorú je potrebné zodpovedať je – aké je naše povolanie. Akú rodinu z nás chce mať Boh? Čo je pre nás špecifické, čím sa možno líši naše povolanie od povolania iných rodín? Nebojte sa spýtať, akou rodinou sa chcete stať. Môže sa vám zdať ťažké definovať, k čomu vás volá Boh. On však pôsobí prostredníctvom nášho rozumu a našich túžob, takže prostredníctvom toho, čo rozumom alebo v túžbach vnímate ako niečo, o čo je hodno sa usilovať. To môže byť práve ten tichý Boží hlas ševeliaci vo vašom manželstve. Odpovede môžu byť rôzne: „Chceme byť rodinou, v ktorej každému členovi načúvame a rešpektujeme ho vo svojej originalite,“ alebo: „Túžime byť rodinou, v ktorej má Boh hlavné miesto za rodinným stolom,“ alebo: „Túžime žiť ako domáca cirkev, svätyňa, v ktorej prebýva Najsvätejšia Trojica.“

Keď prídete na to, akou rodinou chcete byť, vizualizujte si túto svoju víziu. Môžete si ju napríklad napísať na papier a zavesiť na chladničku. Alebo si ju zarámujte a zaveste nad rodinný stôl. Ak sa dá vyjadriť nejakým obrázkom, ako napríklad príklad s Najsvätejšou Trojicou, nechávajte obrázok Najsvätejšej Trojice na rodinnom stole alebo si ho zaveste do vstupnej chodby. Cieľom takejto vizualizácie je pamätať. Pamätať na tichý Boží šepot, ktorý ste započuli ako manželia, uchovávať ho ako vzácnu perlu a uskutočňovať. Poslúži vám, keď sa naň pozriete každé ráno, vždy keď sa budete odniekiaľ vracať, keď budete nahnevaní – pripomenie vám, akou rodinou sa chcete stávať. Aby sa nezabudlo…

 

  1. K akej službe nás Boh povoláva (misia)

Vedeli ste, že podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi je manželstvo spolu s kňazstvom povolaním služby? Boh neustanovil manželstvo na spoločné „lehnenie si“ manželov či ako to počas tohtoročných Svetových dní mladých vyjadril Svätý Otec: „(…) neprišli sme na tento svet, aby sme tu ‚vegetovali‘ a spravili z našich životov pohodlný gauč, na ktorom zaspíme. Nie, prišli sme z iného dôvodu: aby sme tu zanechali stopu“ (30. júla 2016).

Netreba sa však mýliť. Prvoradou a absolútne najdôležitejšou službou manželov je starostlivosť o vlastnú rodinu. Ako svedčil istý muž: „Vždy som bol aktívny vo farnosti, ale nikdy som si neuvedomil, ako veľmi by som mohol rásť, myslím duchovne rásť, vo svojej rodine. Na svoje rodinné povinnosti som zvykol myslieť ako na niečo, čo odvádza moju pozornosť od môjho duchovného života. Tvorba rodinnej reguly mi pomohla začať vidieť, že rodinný život je mojím duchovným životom“ (Gregory a Lisa Popcak, Vychovávať deti pomocou milosti, s. 65).

Zároveň vás popri službe rodine môže Boh povolávať do nejakej ďalšej zvláštnej služby, špecifickej práve pre vaše manželstvo. Môže to byť služba pohostinnosti voči osamelým členom rodiny či obyvateľom vašej dediny, navštevovanie chorých, služba spevu vo farnosti, vedenie birmovancov, lektorovanie prirodzených metód plodnosti, angažovanie sa vo verejnom živote a podobne. Ak cítite, že vás Boh do takéhoto niečoho volá, zapíšte si to do svojho zápisníka a pripomeňte si to vždy, keď budete cítiť nechuť, keď sa vám bude zdať (a právom), že nemáte čas. Spomeniete si, že toto je Božie povolanie. Aby sa nezabudlo…

 

  1. Rozvrh (mamina regula života)

Poznáte knihu Holly Pierlot Mamy v jednom kole… a ako z neho von? (vydavateľstvo Slovo pre ženy, 2011)? Táto kniha je vynikajúci nástroj na vytvorenie takej reguly života. Primárne je síce určená ženám, množstvo vecí sa však týka aj mužov, a tak môže veľmi dobre poslúžiť práve ako nástroj na vytvorenie rodinnej reguly života.

Na základe knihy Mamy v jednom kole vzniklo na Slovensku už mnoho skupiniek, v ktorých sa mamičky pravidelne stretávajú, aby si spoločne postupne takéto reguly – každá pre svoju rodinu – tvorili. Sama patrím do jednej takejto skupinky. Už tri roky sa raz za mesiac stretávame za účasti len tých najmenších detí, ktoré nevydržia bez mliečka. Začneme spoločnou modlitbou ruženca a pokračujeme zdieľaním nad jednou z kapitol knihy. Takto si postupne tvoríme a vylaďujeme svoje reguly. Taká regula obsahuje denný program – čas osobnej modlitby, čas spoločnej modlitby, jednotlivé povinnosti mamy, manžela a detí po raňajkách, po obede, po večeri, úlohy, ktoré treba urobiť raz za týždeň či raz za mesiac, tiež sezónne povinnosti. Pre niekoho možno zbytočnosť, pre iných veľmi užitočná pomôcka pri organizovaní rodinného života. Najmä myšlienka, ktorá je podstatou tejto reguly – prijatie svojho povolania mamy a jeho žitie naplno, poctivo v každom okamihu dňa.

Zaujala vás manželská regula? Začnite čítaním knihy Mamy v jednom kole, založte mamičkovské stretko, pozvite do neho priateľky a o všetkom hovorte so svojím manželom.

 

  1. Rodinné pravidlá

Súčasťou reguly však môžu byť aj pravidlá, ktoré upravujú bežný chod rodiny a vzťahy jej členov. Ich pozitívna formulácia a vypisovanie na papier, zavesený na chladničke, môže rodinu chrániť pred neustálym upozorňovaním detí, čo majú a nemajú robiť a svojím spôsobom tiež buduje rodinnú identitu. To mi pripomína situáciu, keď som navštívila kamarátov Veroniku a Mareka. Jeden z ich synov silno tresol dverami na obývačke. Viete, čo urobil jeho otec? Pokojne vstal, vzal syna k dverám a povedal mu: „V našej rodine zatvárame dvere jemne a potichu.“ A ukázal mu to. Žiadne kričanie od stola typu: „Netrieskaj tými dverami!“ Pokojné pripomenutie pozitívne naformulovaného pravidla.

Aké rôzne teda môžu byť rodinné pravidlá: napríklad minimálne raz za deň spolu stolujeme. Keď sme všetci doma, nikdy len tak netrávime čas s mobilom – ten je odložený na vyhradenom mieste a berieme ho len v prípade, že si potrebujeme niečo vybaviť. Raz za týždeň pestujeme pohostinnosť a pozývame hostí a podobne. Mať takéto pravidlá spísané chráni manželov pred množstvom síce dobrých rozhodnutí, ktoré však nikdy nezrealizujú, pretože na ne vo víre života zabudnú.

 

Ako zmení rodinná regula vašu rodinu?

Faktom je, že regula vašu rodinu zmení. Nebude to zo dňa na deň. Bude sa to diať postupne, ako si ju budete dotvárať a vylaďovať. Napokon zistíte, že vo vašej rodine panuje viac pokoja a harmónie. Stane sa tak preto, že každá vec, každá úloha bude mať svoje vyhradené miesto. Manželka nebude vo štvrtok večer nervózna zo špinavých dlážok, pretože bude vedieť, že čas upratovania je v sobotu ráno. Manžel bude spokojný, pretože bude vedieť, že štvrtok večer patrí spoločnému času s manželkou a že ona pred ním neuprednostní umývanie dlážok. Tým, že v regule si vyhradíte čas pre všetko dôležité, prestanete byť tou vlakovou súpravou ťahanou záplavou povinností (úprimne, nikdy nie je čas len tak si sadnúť s deťmi na zem a hrať sa s nimi, vždy je čo robiť v domácnosti), honbou za materiálnym zabezpečením (vždy sa dá tráviť v práci viac času a zabúdať pri tom na manželku a deti, ktoré v skutočnosti túžia najmä po tom, aby už boli ich ockovia doma s nimi) či vlastným pohodlím (regula pozýva vyjsť zo seba, vzdať sa napríklad jedného večera do týždňa televízie a pozvať k sebe hostí). Regula vám pomôže stať sa rušňovodičmi, ktorí múdro a premyslene riadia vlak svojej rodiny tak, aby im nič skutočne dôležité nepretieklo pomedzi prsty pre niečo, čo sa zdá byť naliehavé.

Článok bol pôvodne publikovaný v časopise Slovo medzi nami, číslo 8, ročník 17, október 2016.

1 komentár

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno