POZVÁNKA: 4. SLH konferencia o výchove

0
174

Milí priatelia,

zaujímajú vás otázky ako:

Viesť malé deti k modlitbe?

Treba deti nútiť na svätú omšu, aj keď sa im nechce, alebo im dať slobodu voľby?

Treba pri sprostredkúvaní katolíckej nábožnosti dávať na výber, či rozhodnúť za nich? Rozlišovať? Podľa čoho?

Nechať sa deťmi rušiť na omši, či ísť do „kostolného akvária“ (hluk izolujúci priestor v/pri kostoloch pre najmenšie deti) ?

Ak áno, tak

SPOLOČENSTVO LADISLAVA HANUSA

práve Vás srdečne pozýva na

  1. SLH Konferenciu o výchove a vzdelávaní

na tému

AKO BUDOVAŤ VZŤAH DETÍ K BOHU OD ÚTLEHO VEKU

PREDNÁŠAJÚCE:

ThLic. Ing. Marie Zimmermanova, Th. D.

 (odborná asistentka Katolíckej teologickej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe, výuka didaktiky katechéz a náboženskej výchovy, vedúca projektov pre školy Arcibiskupství pražského, vedie kurzy KDP, pričom sa venuje teologickým východiskám a obsahom katechéz).

Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD.

(odborná asistentka Cyrilometodejskej teologickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, výuka didaktiky katechéz a náboženskej výchovy. Na kurzoch KDP se venuje pedagogickým východiskám podľa Márie Montessori, praktickým ukážkam a zdieľaniu skúseností z vlastnej práce s deťmi a deťmi so zvláštnými potrebami.)

MIESTO: Kongesová sála u Saleziánov na Mamateyke (http://www.mamateyka.sk/) 

PROGRAM:

9:00-9:45 1. prednáška

9:45-10:30 1. diskusia

10:30-11:00 prestávka na občerstvenie

11:00-11:45 2.prednáška

11:45-12:30 2. diskusia

12:30-14:00 Obed v Starohájskej pivárni

14:00-15:00 workshopy (Katka Kostyalová, Marcela Fojtíková Roubalová)

 

CENA: v predpredaji do 5.3.2018: 14 eur/osoba, 18 manželský pár

na mieste 10.3.2018 16 eur/ osoba, 20 eur/manželský pár

PRIHLASOVANIE: TU

FB UDALOSŤ: TU 

AKO S DETIČKAMI?

Konferencia je určená pre dospelých. Na mieste budú pre vás bezplatne otvorené 2 detské kútiky: jeden pre väčšie detičky, ktoré môžu ostať bez rodičov a starostlivosť o ne zabezpečia animátorky a jeden pre menšie detičky, kde sa môžete spolu s nimi hrať alebo oddychovať. Pred sálou bude ozvučenie, takže prednášku budete počuť aj na chodbe. 

Čo o prednášajúcich povedali?

„Marie a Marcelka sa ako lektorská dvojica výborne dopĺňajú. K Mariinmu hlbokému teoretickému vhľadu a schopnosti pútavo odhalovať zákutia katechézy vo svetle cirkevných dokumentov a Božieho slova sa pripájajú Marcelkine bohaté skúsenosti z dlhoročnej práce s deťmi. Toto všetko prežaruje ich spoločná vášeň v hľadaní čo najlepšieho spôsobu, ako zjavovať Boha maličkým, ktorý našli v Katechézach Dobrého pastiera.“  (Marta Glossová, účastníčka letného kurzu Katechéz Dobrého pastiera 3-6)

OBČERSTVENIE:

Na mieste bude v cene káva (skutočná, nie instantná ), čaj, džúsy, sladké a slané pochutinky. Obed sa prihlasuje osobitne vo formulári a nie je zahrnutý v cene za konferenciu. Cena obedu je 4 EUR (150g mäsa) za dospelú osobu, 3,6 EUR (120 g mäsa) za detskú porciu.

PARKOVANIE:

Parkovať môžete pred obchodom Lidl v susedstve objektu alebo kdekoľvek v okolí. Chceme vás poprosiť, aby ste neparkovali priamo pred Mamateykou, 5 miest je totiž rezervovaných výlučne pre organizátorov podujatia.

BONUS PART:

Na mieste bude možné si zakúpiť pomôcky na KDP od e-shopu www.zastolom.sk a knihy z www.kumran.sk.

LIVE STREAM

Pre tých, ktorí sa nebudú môcť konferencie zúčastniť zabezpečíme live stream a uloženie záznamu do online archívu.

Download the PDF file .

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno