Požehnané vianočné sviatky

0
170

Milí čitatelia,

našou túžbou je, aby mal Boh miesto za každým rodinným stolom. Želáme vám a vyprosujeme, aby sa Dieťa Ježiš narodilo v jasličkách sŕdc všetkých členov vašej rodiny. Ak bude mať svoje miesto v našich srdciach, miesto za stolom mu určite bude patriť tiež…

Redakcia zastolom.sk