Potrebujeme spravodlivosť?

0
403

Ak doma čítate deťom rozprávky o rytieroch, kráľoch či princeznách, určite v  nich vystupovala spravodlivá postava. Väčšinou to býva práve kráľ, ale aj princezná alebo dobrá spravodlivá babička ako v rozprávke Soľ nad zlato. Títo spravodliví rozprávkoví hrdinovia sú akousi istotou, že všetko dobre dopadne, že zlo ostane potrestané a dobro naozaj zvíťazí.

A nielen v rozprávkach víťazí spravodlivosť. Spravodlivosť totiž nie je o rozprávkach, nie je to niečo, čo má byť v knižkách, v príbehoch… je to niečo viac. Je to spravodlivosť, ktorú máme žiť každý deň. V práci, v škole, v rodine, v komunite, vo vzťahoch… Naša viera hovorí o spravodlivosti. O spravodlivom Bohu – Boh je spravodlivý a milosrdný.

A čo my? Vnímajú nás naše deti ako spravodlivých? Učíme ich nielen vlastným príkladom? Viete vlastne, ako a kedy sa rozvíja spravodlivosť u detí? Chceli by ste, aby boli vaše deti spravodlivé?

My dospelí často vnímame spravodlivosť ako vyjadrenie prísnosti, trestu, hraníc… ale nie. Spravodlivosť je spojená s láskou, súcitom, empatiou, záujmom a pochopením. Deti na rozdiel od nás veľmi citlivo vnímajú spravodlivosť a sú vždy pripravené hovoriť pravdu. Majú vzácnu schopnosť vedieť rozlíšiť a dať najavo, čo je správne a čo nie, majú silný zmysel pre to, čo je spravodlivé a čo nie.

Nedávno som čítala o psychologičke, ktorá pracuje s nadanými a inteligentnými deťmi. Zaoberala sa oblasťou ich inteligencie a princípu spravodlivosti. Zistila, že inteligencia a práve uplatnenie spravodlivosti sú spolu prepojené a úzko spolu súvisia. Podľa nej, čím vyšší inteligenčný kvocient má dieťa, tým skôr sa bude zaoberať morálnymi dilemami a tým skôr bude hľadať a snažiť sa uplatňovať spravodlivosť.

Deti, zvlášť tie s vyšším inteligenčným kvocientom, majú zložité vnútorné prežívanie a vnímanie vzťahov, spravodlivosti a nespravodlivosti. Vnútorne prežívajú pocit nespravodlivosti a krivdy veľmi osobne a citlivo.

Ale všetky deti majú prirodzený stupeň spravodlivosti vo svojom prežívaní a vnímaní okolia. Môžeme to vidieť na malých deťoch, ktoré sa už ako ročné začínajú zaoberať spravodlivým delením, požičiavaním hračiek a často rodičmi verbalizovaný princíp spravodlivosti chápu a riadia sa ním.

To, ako deti vnímajú spravodlivosť, ako o nej uvažujú, ako sa u nich rozvíja a mení, ovplyvňuje práve prostredie, v ktorom žijú. To, aké vzťahy sú okolo nich a v akých žijú. Učia sa tak o spoločnosti a o spravodlivosti a jej stupni, ktorá funguje v týchto vzťahoch. Do týchto vzťahoch spadá najmä rodina, rodičia a vzťahy v škole.

Viete, ako rozvíjať spravodlivosť u detí?

Nechajte deti riešiť si svoje problémy a svoje konflikty

Zbytočne nezasahujte do detských sporov, deti potrebujú svoj priestor na získanie sociálnych zručností. Ak sa deti nezachovajú správne, dajte im priestor, aby sa ospravedlnili, aby dokázali odčiniť to, čo spôsobili. Treba povzbudzovať deti v konaní spravodlivosti, snažiť sa ich nechať riešiť situácie, ktoré sú vhodné na rozvíjanie spravodlivosti.

Ostaňte nad vecou

Keď sa nám dieťa zdôverí o hádkach, detských krivdách a nespravodlivostiach, ktoré prežíva, ostaňte „nad vecou“. Často sa totiž stane, že buď povieme „nevšímaj si ho“, „aj mne robili zle, nevšímaj si ich, choď preč“… tieto slová ponúkame ako riešenie konfliktu a nespravodlivosti. Ale čo tieto vety hovoria dieťaťu? Dieťa je vo vnútornom chaose, nevie, čo je to „nevšímaj si ich“. Nevie, ako sa má v probléme zachovať, hľadá spravodlivosť a nápravu medzi deťmi. Ak ju nenájde, ide hľadať k rodičovi. A keď u neho počuje „nevšímaj si ich”, je stratené.

Čo teda urobiť? Vypočujte si dieťa a hľadajte spolu spôsob, ako mu pomôžete a nezľahčujte jeho problémy a starosti. Nezabúdajte, že deti vidia náš postoj k spravodlivosti, k riešeniu konfliktov a vezmú si to za svoje – inšpirujú sa. Učia sa o princípe spravodlivosti a odpúšťania si. Preto, ak sa podarí vyriešiť konflikt (či už to dieťa zvládne samo alebo s vašou radou), oceňte ho, pochváľte ho, motivujte ho k ďalšiemu spravodlivému rozhodnutiu.

Ak u deti pestujete spravodlivosť, prebudí sa u nich pocit spolupatričnosti k druhým ľuďom

Budú ich zaujímať ich emócie, zážitky a budú citlivo vnímať v ich životoch, ale i v svojich, spravodlivosť, ale i nespravodlivosť. Práve vzťahy sú to, čo rozvíja spravodlivosť. Preto tak záleží na tom, aby rodičia podporovali deti v pekných a dobrých kamarátskych vzťahoch, kde sa odpúšťa. Takto sa rozvíjajú empatické zručnosti.

Nebojte sa prejaviť súcit.

Prejavovanie súcitu s tými, ktorým sa stala nespravodlivosť. Ak prejavíte súcit, naozajstnú pomoc, deti budú vidieť spolupatričnosť a kritické myslenie voči konaniu vo vzťahoch. Budú tak vedieť, že spravodlivosť, angažovanosť a súcit patria k veľkosti človeka a jeho srdca.

Spravodlivosť nie je len ľudská.

Ako riešite, ak sa vám udiala nespravodlivosť? A čo vtedy, ak sa jej nedomôžete? Ako to prijmete a spracujete? Hovoríte o tom s deťmi? Ja som dlho vo svojom živote chcela vždy spravodlivosť vo všetkom. Ale pochopila som, že naozaj oslobodzujúce je plne uvedomenie si, že nie ľudská spravodlivosť, ale Božia spravodlivosť je to, čo v takýchto chvíľach potrebujem. Možno alibistické pre môj vnútorný pokoj, možno nie. A to je aj to, čo hovorím deťom, ak sa niečo „nedá“, či jednoducho nemožno dosiahnuť spravodlivosť, Pán Boh je predsa spravodlivý a milosrdný. Majte to na pamäti: Božia spravodlivosť.

Buďte spravodliví voči deťom.

Toto je asi najťažšie aplikovateľná rada voči rodičom. Byť spravodlivý a nenadŕžať žiadnemu zo svojich detí v dennom kolobehu dňa. Vyžaduje si to veľa trpezlivosti a chuti počúvať deti, ich dôvody plaču, hádky a nedorozumenia. Ale to, nakoľko sme spravodliví voči nim, je pre nich najdôležitejšie a najsmerujúcejšie. Naše ponímanie a aplikovanie spravodlivosti voči nim je pre nich odrazom pre ich spravodlivosť do budúcna. Sme ich vzorom.

Spravodlivosť je niečo, čo by sme chceli, aby fungovalo nielen v našich rodinách, ale aj v celej spoločnosti. Zdá sa, že princíp spravodlivosti nás veľakrát presahuje, pretože spravodlivosť nikdy nie je len o pomenovaní dobrého a zlého. Je to akoby celok emocionality, súcitu, načúvania, chápania a veľkého srdca. Snáď sme pre naše deti tou správnou inšpiráciou…

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno