Páter Pio o tom, ako načúvať svojmu strážnemu anjelovi

0
3417

Nezabudnite na tohto neviditeľného, stále prítomného spoločníka, ktorý je vždy pripravený nás utešiť

Páter Pio sa stretával s anjelmi po celý život a spoznal ich veľmi dobre. Dostával i vnútorné vnuknutia a musel rozlišovať, od koho prichádzajú a ako má na ne reagovať.

V liste, ktorý 15. júla 1913 napísal Annite, jej (a nám) dáva neoceniteľné rady, ako sa správať vo vzťahu k nášmu anjelovi strážcovi, vnuknutiam a modlitbe.

Drahá Ježišova dcéra,

Nech je tvoje srdce vždy chrámom Ducha Svätého. Nech Ježiš v tvojej duši rozhojňuje oheň svojej lásky a nech sa na teba vždy usmieva tak, ako sa usmieva na všetky duše, ktoré miluje. Nech sa Najsvätejšia Mária na teba usmieva počas všetkých udalostí tvojho života a nech ti hojne vynahradí neprítomnosť tvojej pozemskej matky.

Nech na teba tvoj dobrý anjel strážca vždy dáva pozor a nech je tvojím sprievodcom po drsnej životnej ceste. Nech ťa vždy udržiava v Ježišovej milosti a nech ťa drží na rukách, aby si si neuderila nohu o kameň. Nech ťa pod svojimi krídlami ochráni pred každým klamom sveta, diablom a pred telom.

Annita, buď veľmi oddaná tomuto dobročinnému anjelovi. Akou útechou je vedieť, že máme ducha, ktorý nás od lona matky až po hrob nikdy ani na okamih neopúšťa, dokonca ani vtedy, keď sa odvažujeme hrešiť. A tento nebeský duch nás vedie a chráni ako priateľ, ako brat.

Je však veľmi utešujúce vedieť, že tento anjel sa za nás neustále modlí a obetuje Bohu všetky naše dobré skutky, naše myšlienky a naše túžby, ak sú čisté.

Ach! Pre nič na svete nezabudnite na tohto vždy prítomného neviditeľného spoločníka, ktorý je vždy ochotný nás počúvať a ešte viac pripravený nás utešiť. Och, aká nádherná intimita! Ach, požehnaná spoločnosť!  Kiežby sme to mohli pochopiť! Vždy si ho drž pred očami svojej mysle. Často si prítomnosť tohto anjela pripomínaj, ďakuj mu, modli sa k nemu a vždy si s ním udržuj dobrý vzťah. Otvor sa mu a zveruj mu svoje utrpenie. Vždy sa obávaj, že by si mohla uraziť čistotu jeho pohľadu. Vedz toto všetko a v mysli si to stále pripomínaj. Ľahko sa ho dá uraziť, je veľmi citlivý. Obráť sa k nemu v čase najväčšej úzkosti a zažiješ jeho dobročinnú pomoc.

Nikdy nehovor, že si v boji proti svojim nepriateľom sama. Nikdy nehovor, že nemáš nikoho, pred kým by si si mohla otvoriť srdce a komu sa zdôveriť. Voči tomuto nebeskému poslovi by to bola veľká krivda.

Pokiaľ ide o vnútorné pohnútky, neboj sa, zostaň pokojná.  To, čomu sa musíš vyhnúť, je, že sa tvoje srdce k týmto hnutiam pripúta. Nedávaj im príliš veľký význam – ukáž, že sú ti ľahostajné. Nemala by si ani pohŕdať takými vecami, ani ich milovať či po nich túžiť.  Vždy na tieto hlasy odpovedaj takto: „Ježišu, ak si to ty, kto sa so mnou rozpráva, dovoľ mi vidieť skutočnosti a dôsledky tvojich slov, a tými je svätá cnosť vo mne.“

Pokor sa pred Pánom a dôveruj mu. Venuj svoju energiu, s pomocou Božej milosti, cvičeniu týchto cností a nechaj v sebe pracovať milosť tak, ako si to želá Boh. Cnosti sú tým, čo posväcuje dušu, a nie nadprirodzené javy.

A nemäť samu seba, keď sa budeš snažiť pochopiť, ktoré hnutia prichádzajú od Boha. Ak je Boh ich autorom, jedným z hlavných znakov je, že akonáhle budeš tieto hlasy počuť, naplnia tvoju dušu strachom a zmätkom, ale potom po nich pocítiš božský pokoj. Naopak, keď je pôvodcom vnútorných pohnutí nepriateľ, začínajú falošnou istotou a nasleduje úzkosť a nepopísateľný nepokoj.

Absolútne nepochybujem o tom, že Boh je autorom týchto hnutí, ale musíme byť veľmi opatrní, pretože nepriateľ k nim často primieša svoju vlastnú prácu. Ale nemalo by ťa to desiť: je to test, ktorý podstupujú najväčší svätci a najosvietenejšie duše, a napriek tomu v očiach Pána obstáli. Jednoducho si musíš dávať pozor, aby si týmto hnutiam neuverila príliš ľahko – predovšetkým tým, ktoré súvisia s tým, ako musíš konať a čo musíš urobiť. Mala by si ich prijať a predložiť ich na posúdenie svojmu duchovnému vodcovi a podriadiť sa jeho rozhodnutiu.

Preto je najlepšie prijímať vnuknutia s veľkou opatrnosťou a pokornou a stálou ľahostajnosťou. Konaj týmto spôsobom a všetko bude zväčšovať tvoju zásluhu pred Pánom. Neboj sa o svoju dušu, Ježiš ťa veľmi miluje. Pokúšaj sa odpovedať na túto lásku tým, že stále viac a viac budeš rásť vo svätosti pred Bohom a pred ľuďmi.

Tiež sa modli nahlas, ešte neprišiel čas tieto modlitby zanechať. Prijmi ťažkosti, s ktorými sa stretávaš, s trpezlivosťou a pokorou. Taktiež buď pripravená trpieť roztržitosťou a suchom, ale za žiadnych okolností nesmieš opustiť modlitbu a meditáciu. Je to Pán, ktorý chce s tebou takto jednať, aby ti to padlo na duchovný úžitok.

Odpusť mi, ak tu skončím. Len Boh vie, aké ťažké bolo pre mňa napísať tento list. Som veľmi chorý. Modli sa, aby ma Pán chcel čoskoro oslobodiť od tohto tela.

Žehnám ti, ako aj skvelej Francesce. Nech žiješ aj zomrieš v Ježišovom náručí

P. Pio

Zdroj: Foros de la Virgen

https://aleteia.org/2015/05/17/st-padre-pio-on-listening-to-your-guardian-angel/

preklad: Soňa Záňová

Zdroj fotografie: www.pexels.com

 

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno