Päť spôsobov, ako rodičia môžu zachrániť duše svojich detí

1
3508

Hlavnou povinnosťou rodičov voči deťom je pripraviť im cestu k spáse ich nesmrteľných duší. Ježiš na to poukázal veľmi jasne: „Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Lebo za čo vymení človek svoju dušu?!“ Táto biblická pasáž napomohla obráteniu veľkého misionára sv. Františka Xaverského.

V tomto krátkom zamyslení by sme chceli vyzdvihnúť päť konkrétnych rozhodnutí a návykov, ktorými rodičia môžu svojim deťom pripraviť cestu do neba. Rodičia, nikdy nezabudnite: vašou hlavnou povinnosťou je priviesť každého člena vašej rodiny do neba, aby boli s Bohom, blahoslavenou Pannou Máriou, anjelmi a svätými po celú večnosť.

1.Dajte ich pokrstiť skoro.  Čo najskôr sa postarajte o krst svojho dieťaťa. V priebehu tehotenstva môžu dobrí rodičia spraviť všetky predchádzajúce prípravy tak, aby mohli dať dieťa pokrstiť rýchlo. Príprava na krst, papiere, krstní rodičia, atď. – to všetko sa dá pripraviť ešte predtým, ako sa dieťa narodí. Pamätajte na slová Ježiša malému dieťaťu: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“

2. Okamžite sa začnite modliť! Dieťa môžeme prirovnať k špongii. Špongia prirodzene absorbuje (obzvlášť) kvapaliny a zvyčajne vodu. Ak však do špongie dávame špinavú vodu, tak špinavú aj vyžmýkame, ak čistú, tak vyžmýkame čistú. Trojročné dieťa môže sledovať televíziu a opakovať hlúpe, urážlivé a vulgárne slová alebo pesničky. Ak je to takto, prečo by nemali rodičia vyplniť myseľ, srdce i pery dieťaťa modlitbami k anjelom, Márii, Trojici a k Nebeskému Otcovi? Prečo dovoliť, aby bolo dieťa naplnené odpadom, a nie radšej krásnymi modlitbami?

3.Obetujte to. Rodičia, pozývame vás naučiť vaše deti krátke, ale také dôležité slovné spojenie: „Obetuj to!“ Znamená to vlastne využiť každodenné kríže a utrpenia, ktoré Boh zosiela na dospelých rovnako ako na deti. Veľa utrpenia je zbytočného, pretože nie je obetované Bohu. Prečo neučiť deti, aj keď sú malé, obetovať bolesť hlavy, zubov, horúce či chladné počasie, pády, modriny či porezanie sa tak, aby toto utrpenie malo nekonečnú hodnotu? Mama a otec, vy ste prvými učiteľmi, najmä v oblasti viery. Buďte verní svojmu manželskému povolaniu!

4. „Milujte sa navzájom ako som ja miloval vás.“ Posledné a najväčší prikázanie nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista bolo prikázanie lásky – milovať všetkých tak, ako On miloval nás. Rodičia, ktorí sú požehnaní Bohom tak, že majú viac než jedno dieťa, by mali vyvinúť spoločné úsilie milovať všetky svoje deti a ich nesmrteľné duše. Diabol sa však vždy snaží zasiať medzi nás semeno sváru, zmätok, žiarlivosť, rivalitu, porovnávanie a podozrenie. Rodičia sa musia celou svojou vôľou snažiť podporovať vzájomný rešpekt, pokoru, lásku a harmóniu medzi svojimi deťmi.

Za každú cenu sa musia rodičia vyhnúť „kainovskému komplexu“. Znamená to rozoštvávať jedného súrodenca proti druhému. Výsledkom toho je škaredé ovocie porovnávania, rivality a žiarlivosti často vedúcich k závisti, hádkam, nenávisti a zabíjaniu (ak nie fyzickému tak aspoň v srdci). Ako sa „kainovskému komplexu“ vyhnúť? Jednoduchým prostriedkom: všetko to súvisí so spojením sa s Bohom v modlitbe a jej tromi rozmermi v rodine. Rodičia by sa mali modliť za svoje deti; rodičia by mali učiť svoje deti modliť sa; a nakoniec, rodičia by sa mali modliť so svojimi deťmi. Ak sa toto robí, bude to jedným z najúčinnejších prostriedkov, aby sa zabránilo nepeknému ale takému častému „kainovskému komplexu“.

  1. Učte ich o Ježišovej skutočnej prítomnosti. Dobrí katolícki rodičia, vrelo vás pozývame, aby ste svoje deti učili tak skoro, ako sa len dá, o tom, čo znamená „skutočná prítomnosť“ Ježiša vo sv. omši, konsekrácii a sv. prijímaní. Okrem toho, rodičia by mali svoje deti, aj tie najmenšie, učiť, kde je Ježiš v Cirkvi naozaj prítomný. Ako toto môžu rodičia úspešne zvládnuť? Ponúkam vám rôzne návrhy:1) Rodičia, pracujte na raste svojej vlastnej viery v Ježiša v Eucharistii – nikto nemôže dať to, čo sám osobne nemá.

    2) Vysvetlite svojim deťom, že najdôležitejšou udalosťou týždňa je zúčastniť sa svätej obeti sv. omše v nedeľu, ale taktiež sa jej plne, vedome a aktívne zúčastňovať.

    3) Úcta. Moderný svet už dnes stratil zmysel pre posvätno v kostoloch. Rodičia musia svoje deti učiť, že kostol je Božím domom a posvätným miestom. Preto v prítomnosti Ježiša v Najsvätejšej sviatosti by sa malo usilovať o ticho, ktoré podporuje modlitbu a úctu.

    4) Pokľaknutie. Rodičia by si mali kľaknúť poriadne, pravým kolenom na zem s rukami zloženými cez srdce, a mali by vysvetliť, prečo sa to robí. Je to z úcty ku Pánovi pánov a Kráľovi kráľov, ktorý prebýva vo svojom malom paláci v Najsvätejšej sviatosti oltárnej. Králi sa dieťaťu Ježišovi klaňali v Betleheme, my sa mu klaniame úctivým pokľaknutím tu a teraz. Pamätajte, že Ježiš, teraz prítomný v Najsvätejšej sviatosti, je stále Pán pánov a Kráľ kráľov a stále je hoden chvály a uctievania. Toto sa vyjadruje pokľaknutím.

5) Poklona najsvätejšej sviatosti. Jedna z prvých básničiek, ktoré si pamätám, že som sa ako dieťa naučil, súvisela s eucharistickou poklonou: „Kedykoľvek kostol zazriem, zastavím sa navštíviť ho, tak keď jedného dňa zomriem, Pán nepovie, „ktože je to?“‘ Rodičia by si mali vytvoriť návyk občas sa zastaviť navštíviť Ježiša, ktorý je skutočne prítomný v Najsvätejšej sviatosti vo svätostánku. Aj keď taká návšteva môže trvať päť minút, Ježiša to veľmi teší – jeho sväté srdce sa raduje vždy, keď ho navštívime a spomenieme si na neho.

Na záver, ak chcú rodičia brať svoju povinnosť byť sv. Jánom Krstiteľom vážne a ukazovať cestu k Ježišovi a viesť deti po diaľnici do neba, potom sa budú snažiť zaviesť týchto päť praktických rád: 1) milosť skorého krstu; 2) modlitbu, ktorá je kľúčom do neba; 3) hodnoty obety a utrpenia na úmysel; 4) lásku, žitie lásky v rodine; 5) poklonu Eucharistickému Pánovi, Kráľovi kráľov a Pánovi pánov, rast vo viere, poznaní a láske k Ježišovmu chlebu života.

Nech nám Mária, Matka Božia, Matka Cirkvi a naša nebeská Matka, vyprosí mimoriadne milosti skrze jej mocný príhovor.

1 komentár

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno