Odkiaľ pochádza výraz „pokoj s tebou“?

0
1543

Liturgické používanie klasického latinského oslovenia „pax vobis“ („pokoj vám“) alebo „pax vobiscum“ („pokoj s vami“), ktorým sa prví kresťania zvykli navzájom pozdravovať, má rozhodne hlboký duchovný význam. Je to klasický pozdrav, ktorý sa nachádza vo väčšine novozákonných listov (Pavla, Petra a Jána), ako aj v Jánovom Zjavení. Okrem toho, podľa Lukášovho a Jánovho evanjelia sám Kristus používa toto isté oslovenie po svojom vzkriesení štyrikrát:

Lukáš 24,36: „Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám.“‘

Ján 20,19: „Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“‘

Ján 20,21: „A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“‘

Ján 20,26: „O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“‘

Avšak, ako to zvyčajne s takouto formulkou býva, treba sa pozerať nielen na pôvodnú grécku verziu, ale aj na tradíciu, do ktorej toto oslovenie patrí. Na začiatku je treba povedať, že grécke slovo, ktoré bežne prekladáme ako „pokoj“, je eirene, ktoré sa vzťahuje na veľmi osobitný druh pokoja, ktorý je výsledkom riadneho vykonania spravodlivosti a dobra. V skutočnosti je v gréckej mytológii Eirene sestrou Eunomie (ktorú môžeme voľne preložiť ako „dobré usporiadanie“ alebo „dobré právo“) a Diké (grécky „spravodlivosť“). Eirene sa tiež spája s jarným obdobím, pretože eiarinos je gréckym slovom pre „jar“. Jar je obdobie, v ktorom príroda kvitne a prináša ovocie. Tento druh pokojnej harmónie, ktorú jar so sebou prináša, naznačuje množstvo dobier, s ktorými potom treba riadne zachádzať.

Zdá sa, že takéto asociácie naznačujú, že pokoj je výsledkom správneho vykonávania nielen spravodlivosti v právnom slova zmysle, ale aj výsledkom správneho narábania s dobrami krajiny a spoločnej zodpovednosti za ne. Harmónia a pokoj medzi ľuďmi patriacimi do tej istej komunity teda nie sú len niečím, čo by sme si želali – niečo typu „ehm, dúfam, že nájdeš pokoj!“ – ale výsledkom ľudskej činnosti. Zdá sa, že spomínaný biblický pozdrav v gréčtine naznačuje, že Ježiš apoštolom pokoj nielen želá, ale im tiež pripomína ich povinnosť byť spravodlivými a čestnými, ako sa píše v 85. žalme: „spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú“.

Avšak skutočnosť, že tento v gréčtine písaný pozdrav nájdeme v evanjeliách, neznamená, že ide o tradičný grécky pozdrav. V skutočnosti, „pokoj s tebou“ je tradičný židovský a arabský pozdrav (bežne používaný aj arabskými kresťanmi, a to ako pozdrav a liturgická formulka, ak by ste chceli vedieť). Keď človeka v týchto jazykoch pozdravia „shalom aleichem“ alebo „as-salaam alaykhum“ (hebrejsky a arabsky pre „pokoj s tebou“), správnou, typickou odpoveďou je „aleichem shalom“ alebo „wa alaykumu as-salaam“ („a pokoj aj s tebou“), práve tak ako kresťania odpovedajú „i s duchom tvojím“ v rámci liturgie. V skutočnosti táto latinská liturgická formulka – ktorá je odvodená z latinskej Biblie, Vulgáty, ešte viac podobná hebrejčine a arabčine, a je inšpirovaná pasážou, ktorá sa nachádza v Matúšovi 10,13 („Ak ten dom bude toho hoden, nech naň zostúpi váš pokoj; ale ak toho hoden nebude, nech sa váš pokoj vráti k vám“), čo je latinsky„ pax vestra revertetur ad vos“ – „nech sa váš pokoj vráti k vám“).

Stručne povedané, zdá sa byť jasné, že toto oslovenie nie je len o tom, že si navzájom prajeme pokojnú existenciu, ale je to aj pripomienka evanjeliovej zásady, ktorá nám hovorí, že „ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám“. Toto oslovenie nám pripomína kresťanskú povinnosť aktívne budovať harmóniu tam, kde je nesúlad, ako sa píše v známej františkánskej modlitbe: „Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja. Daj, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť.“

https://aleteia.org/2019/04/28/where-does-the-expression-peace-be-with-you-come-from/

Preklad: Soňa Rypáková

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno