Od pondelka 24. decembra vychádzajú do ulíc tisíce koledníkov Dobrej noviny

0
58

Nadviažu tak už po dvadsiatyštvrtý krát na dávnu ľudovú tradíciu koledovania, polazovania či vianočných hier.

Koledovanie ako ľudová tradícia bola vždy viazaná na konkrétny región, ktorého špecifiká a jedinečnosť sa odrazili aj vo forme samotného koledovania. Jednotným motívom zostalo ohlasovanie radostnej zvesti o narodení Ježiša Krista, ktoré sa v rámci koledníckej akcie Dobrá novina rozšírilo o rozmer solidarity a spolupatričnosti s núdznymi v chudobnejších krajinách.

Koledníkov Dobrej noviny spoznáte podľa toho, že budú mať označené pokladničky oficiálnymi nálepkami s označením verejnej zbierky. Za priebeh koledovania v každej farnosti je zodpovedná konkrétna osoba, ktorá sa na vyžiadanie môže preukázať osobitným poverením na vykonanie zbierky, ktoré je adresované na jej osobu a vlastnoručne podpísané riaditeľom Dobrej noviny, Mariánom Čaučíkom.

Koledníci si v súlade s vnútornými zásadami Dobrej noviny nenechávajú žiadne finančné prostriedky pre seba, všetky finančné dary na záver koledovania zrátajú, zapíšu do oficiálnej zápisnice za prítomnosti aspoň dvoch dospelých osôb a pošlú na oficiálny účet verejnej zbierky.

Koledovanie bude prebiehať v dňoch 24. decembra až 6. januára po celom Slovensku. K dnešnému dňu evidujeme vyše 1 200 prihlásených miest a obcí.

Symbolickým ukončením 24. ročníka bude Trojkráľový sprievod ulicami Bratislavy, ktorý sa uskutoční v nedeľu 6. januára 2019 vôbec po prvýkrát. Trasu sprievodu a informácie o možnostiach zapojenia nájdete na www.dobranovina.sk/trojkralovy-sprievod

Ako tomu býva zvykom, so začiatkom roka býva spätá aj tradičná návšteva prezidentského paláca. Prezident SR Andrej Kiska prijme 8. januára o 14:00 tri kolednícke skupinky z Brusnice, Kysuckého Nového Mesta a z Podunajských Biskupíc, ktoré mu zaspievajú a zavinšujú všetko dobré do Nového roka.

Tradičnú kolednícku akciu Dobrá novina organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami v približne 1 280 mestách a obciach na celom Slovensku.

Na verejnú zbierku Dobrá novina možno prispieť celoročne na číslo účtu IBAN: SK77 1100 0000 0029 4045 7894, SWIFT: TATRSKBX alebo online na dobranovina.darujme.sk/2435/

Verejná zbierka Dobrá novina – 24. ročník je zapísaná v registri verejných zbierok Ministerstvom vnútra SR pod číslom 000-2018-020051 zo dňa 10. septembra 2018 na všeobecne prospešný účel rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.

Bližšie informácie o koledníckej akcii a použití prostriedkov z verejnej zbierky nájdete na www.dobranovina.sk/tema-24-rocnika-padlo-do-urodnej-pody/

Kontakty:

Anna Paľovová, dn@erko.sk, 0908 183 410

Jozef Magda, 0908 119 976

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno