Novoročné predsavzatie: byť Bohorodičkou

0
435

Panna Mária bola vyvolená už od počiatku sveta pre povolanie byť Božou mamou. Bola stvorená čistučká, bez akejkoľvek nedokonalosti. Svätí hovoria, že Boh by mohol stvoriť iný svet, väčší svet, možno aj nejakým spôsobom krajší svet, keby chcel, ale nemohol by stvoriť dokonalejšiu matku pre svojho Syna. Dokonalejšie sa totiž Máriu stvoriť nedalo.

Slávnosť panny Márie Bohorodičky je najstarší mariánsky sviatok slávený katolíckou cirkvou a najstaršia zachovaná mariánska modlitba je práve tá, kde sa Márii pripisuje titul Božej rodičky.

,,Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty panna slávna a požehnaná.”

 

,,Buď mojou matkou!” Zdalo sa mi, že som pri modlitbe v srdci počula toto volanie.

,,Mám byť tvojou matkou, Ježišu? Ale ako to myslíš…? Ty chceš, aby som aj ja bola tvoja mama? Veď ty mamu máš a ešte akú?!”

Najprv som sa tej myšlienky zľakla, nepozdávala sa mi. Ale neskôr som si spomenula na tieto Ježišove slová z evanjelia podľa Marka: ,,Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra i matka.” (Mk 3,35)

Mária pravdaže bola Ježišovi aj biologickou matkou a tou sa nikto stať nemôžeme. Ale jej Syn vzdal svojej matke veľkú úctu aj týmito zdanlivo tvrdými slovami. Nepovedal, že Mária nie je jeho matka, ale je jeho matka najmä pre svoj vzťah k Bohu. V podstate o Márii povedal, že plní Božiu vôľu a najmä preto sa môže nazývať Jeho matkou. Pán Ježiš učil, že duchovný vzťah je dôležitejší ako pokrvné príbuzenstvo. Už nezáleží na tom, koho sme potomkovia, všetci sme skrze Krista Božími synmi a dcérami, každý môžeme byť Božou matkou ak plníme vôľu Otca.

Cirkevný otec Ján Zlatoústy povedal, že jedinou urodzenosťou je konať Božiu vôľu. Nikto totiž nebude spasený pre svoje pokrvné príbuzenstvo. Cnosťou sa nielen ostatné ženy ale aj muži majú stať Božou matkou. ,,Mnohé ženy blahoslavili túto svätú Pannu i jej lono a chceli byť takými matkami. Čo im teda bráni? Hľa, pripravil vám širokú cestu, a nielen ženám, ale i mužom, aby sa stali Božou matkou.” (Porov. http://www.catenaaurea.sk )

Mária je súčasťou Božieho plánu spásy sveta: jej nepoškvrnené počatie, jej život, jej osobné prijatie miesta, ktoré jej pripravil Boh- miesta matky Božieho Syna a matky Cirkvi. My sa zvlášť dnes, môžeme pýtať Pána aké miesto má pre nás vo svojom pláne spásy. Pretože nás stvoril úmyselne a zámerne, nikto z nás nie je náhoda či nehoda a preto máme v Božom pláne veľmi špecifické osobitné miesto. Kde je toto naše miesto a ako čo najlepšie a s radosťou napĺňať toto naše poslanie? Zodpovedanie tejto otázky prináša pokoj a radosť.

Nech každý z nás v roku 2017 hľadá a nachádza svoje miesto v Božom pláne tak, ako ho nachádzala a napĺňala (a naďalej napĺňa) Bohorodička Panna Mária. Túžme po tom, aby sme sa stali obrazom láskavého Boha a Bohorodičky Panny Márie a aby sme sa ňou naozaj stali tak, že budeme každý deň na svet prinášať Boha. To by malo byť naše novoročné predsavzatie, ktoré však bude aktuálne pre všetky roky nášho života.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno