Neplodnosť: Ženský organizmus je komplikovanejší a citlivejší

7
5120

Podľa niektorých údajov až jeden z ôsmich párov môže mať problémy s neplodnosťou. Aké sú jej príčiny? A dá sa tento problém riešiť? Odpovedá gynekológ Ivan Wallenfels pôsobiaci v ambulancii Gianna v Žiline.

 

Je neplodnosť biologický problém?

To, že sa manželskému páru nedarí otehotnieť, prípadne, že u nich dochádza k opakovaným samovoľným potratom, môže mať rôzne príčiny. Ako lekár hľadám ich možný biologický pôvod a snažím sa ho riešiť medicínsky. Ako veriaci človek som presvedčený, že duchovný stav nášho organizmu je dôležitejší než telesný. A preto verím, že neplodnosť môže byť i problém duchovný a párom odporúčam hľadať aj možné duchovné korene stavu, v ktorom sa nachádzajú.

 

Dá sa neplodnosť riešiť?

Západná medicína v sedemdesiatych rokoch minulého storočia objavila veľmi lákavú obchádzku prirodzenej liečby neplodnosti – umelé oplodnenie. Odvtedy sú takmer všetky ľudské a ekonomické prostriedky riešenia neplodnosti nasmerované na tento neprirodzený a nehumánny spôsob, ako dospieť k biologicky vlastnému dieťaťu. Ako lekár pokladám za správne snažiť sa odhaliť príčinu neplodnosti a liečiť ju tak, aby sa organizmy muža a ženy dostali do optimálneho stavu, v ktorom by prirodzene – fyziologicky – mohlo byť počaté a donosené dieťa.

 

Umelé oplodnenie teda nie je riešenie?

V súčasnosti je umelé oplodnenie celosvetovo dominantný spôsob riešenia neplodnosti. To však neznamená, že je humánny a správny. Všeobecný postup je taký, že touto „liečbou“ sa organizmus ženy dostane vysokými dávkami umelých hormónov do nefyziologického stavu, v ktorom je získaných niekoľko vajíčok. Tie sú neprirodzeným spôsobom mimo tela ženy „spojené“ so spermiami manžela alebo neznámeho muža – darcu. Tým najkvalitnejším z takto vzniknutých ľudských jedincov je umožnené vložením do maternice svojej matky alebo inej ženy sa ďalej vyvíjať. Ide o technický proces, kde na jedno narodené dieťa je potrebný vznik (a zánik) niekoľkých ľudských embryí, ktoré sú v tomto procese len materiálom… Navyše je tento postup vzdialený prirodzenému ľudskému plodeniu, ku ktorému dochádza telesným spojením muža a ženy vo vzájomnej úcte a láske, že to často vážne narúša vzájomný vzťah partnerov.

 

Sú aj také spôsoby riešenia neplodnosti, ktoré sú neprijateľné či nemorálne?

Z pohľadu veriaceho kresťana-katolíka je takýmto nemorálnym a neprijateľným riešením práve umelé oplodnenie. Zdá sa ale, že väčšina ľudí je dnes už tak vzdialená od viery v Boha a toho, čo táto viera znamená, že kvôli naplneniu svojej túžby po vlastnom dieťati je ochotná podstúpiť aj vyššie uvedený proces so všetkými jeho negatívami a nehumánnosťou. Na obhajobu týchto párov by mohol aspoň čiastočne slúžiť fakt, že im ich lekári neponúknu inú, prirodzenejšiu alternatívu.

 

Je neplodnosť záležitosťou viac mužov alebo žien?

Aj keď rôzne oficiálne štatistiky tvrdia, že príčiny zo strany mužov a žien sú percentuálne takmer vyrovnané, moja odborná skúsenosť je iná. Ženský organizmus je z hľadiska plodnosti oveľa komplikovanejší než mužský, oveľa citlivejší na rôzne negatívne zásahy zvonku i znútra. Aj muž s podpriemernou plodnosťou je schopný počať dieťa so ženou, ktorej plodnosť je relatívne optimálne nastavená, pričom naopak to neplatí. Preto tvrdím, že v prvom rade sa treba venovať príčinám na strane žien, a ich úspešným zvládnutím pomôžeme väčšine párov, ktoré majú problém s plodnosťou.

 

Pri liečení neplodnosti používate metódu NaProTechnológia. O akú technológiu ide?

Slovo „technológia“ nemám veľmi rád, pretože je z technického prostredia a pôsobí na mňa „studeným“ dojmom. Zaviedol ho ale geniálny autor metódy Američan profesor Dr. Thomas Hilgers a ja ho musím rešpektovať. Prvá časť zloženého slova NaProTechnology je skratkou „natural procreation“, prirodzené počatie. Základ metódy spočíva v tom, že okrem niekoľkých jednorazových vyšetrení žena v spolupráci s manželom si do tabuľky denne štandardizovaným spôsobom zaznamenáva znaky svojej plodnosti a ich kvalitu – najmä krvácanie a hlien tvorený v krčku maternice. Túto prirodzenú metódu sledovania plodnosti, nazývanú Creightonský model podľa univerzity, na ktorej ju profesor Hilgers so svojimi spolupracovníčkami vyvinul, musí ženu naučiť kvalifikovaná lektorka, ktorých máme na Slovensku asi desať. Okrem toho žena mesačne absolvuje jeden hormonálny odber, viazaný na presne definovaný deň v poovulačnom období, ktorý nám dáva spätnú väzbu o úspešnosti liečby. Podľa tabuľky a odberov vieme s veľkou pravdepodobnosťou, čo treba riešiť a z cyklu na cyklus ženu nastavujeme prostredníctvom osobného, mailového alebo telefonického kontaktu do stavu optimálneho pre prirodzené počatie.

 

Je NaProTechnológia medicínsky overená a uznávaná?

Profesor Hilgers rozpracoval metódu v USA na základe evidence based medicine – medicíny založenej na dôkazoch. Podložil ju vedeckým výskumom na veľkom množstve žien a cyklov, získal na nej svoju profesúru… Priniesla poznatky, ktoré ja ako gynekológ využívam v každodennej praxi nielen pri liečbe neplodnosti, ale aj a najmä v liečbe bežných ťažkostí žien, ako sú nepravidelné krvácania, cysty, predmenštruačný syndróm. Počas tehotenstva sledujeme hladinu dôležitého hormónu progesterón, v prípade potreby ho dopĺňame a tým predchádzame viacerým vážnym tehotenským komplikáciám, ako je potrat, predčasný pôrod, vysoký krvný tlak či preeklampsia. Odpoveď na otázku, prečo nie sú tieto poznatky všeobecne v gynekológii známe a prijímané, jednoznačne nepoznám. Jedným z dôvodov pravdepodobne je, že základ metódy spočíva v katolíckej morálke, a to dnes nie je moderné. Postupy boli vyvíjané ako prirodzená alternatíva dnes všadeprítomnej hormonálnej antikoncepcie, umelých hormónov s pozitívnymi, ale i negatívnymi účinkami, či umelého oplodnenia. Práve tieto veci sú aj ekonomicky veľmi zaujímavé, a to je pravdepodobne ďalší dôvod, prečo sa NaProTechnológia až tak nehodí do dnešného medicínskeho myslenia.

 

Má NaProTechnológia náboženský podtón?

Povedal by som, že je postavená na jednoznačných morálnych princípoch, ako je citlivosť k fyziológii ženského tela, úcta k ľudskej plodnosti, nedotknuteľnosť ľudského jedinca už od jeho počatia, či presvedčenie, že počatie dieťaťa patrí do manželstva. Všetky tieto princípy obhajuje Katolícka cirkev a profesor Hilgers v úvode svojej monografie deklaruje, že základnou inšpiráciou pre jeho celoživotnú vedeckú prácu mu bola ešte v dobe jeho štúdia encyklika Humanae vitae pápeža Pavla VI. z roku 1968, ktorá vyzýva nielen manželov, ale aj lekárov a vedcov, aby sa každý podľa svojich schopností a povolania snažil o život a medicínsku či vedeckú prax a metódy, ktoré by boli v súlade s uvedenými morálnymi princípmi.

 

Aká je jej úspešnosť?

Profesor Hilgers udáva úspešnosť NaProTechnology v liečbe neplodnosti na svojom pracovisku v Omahe v USA v horizonte piatich rokov 70-80 %. Najlepšie európske pracovisko Dr. Phila Boyla v Írsku deklaruje úspešnosť blížiacu sa 50 %. Naše pracovisko Gianna v Žiline začalo používať metódu pred necelými tromi rokmi, v súčasnosti dosahujeme úspešnosť 30-40 % – teda číslo, ktoré je porovnateľné s centrami asistovanej reprodukcie. Nevieme vyriešiť všetky prípady, vieme však, že sa dá urobiť oveľa viac, než je ochotná pripustiť väčšina mojich kolegov, ktorí pri zmienke o neplodnosti okamžite odosielajú páry do centra asistovanej reprodukcie.

 

Ako dlho trvá vyliečenie neplodnosti?

Okrem zásadne rozdielneho prístupu k problému neplodnosti sa NaProTechnology líši od umelého oplodnenia časovým faktorom. Už som spomínal, že z cyklu na cyklus sa snažíme dosiahnuť optimálny stav plodnosti páru, ak sa napriek tomu nedarí, hľadáme ďalej, v čom by mohol byť problém. S párom pracujeme týmto spôsobom 1-2 roky. Máme páry, ktorým sa po rokoch neplodnosti podarilo otehotnieť hneď v prvom cykle našej spoločnej snahy, u iných sme dosiahli tehotenstvo po niekoľkých mesiacoch či dokonca rokoch liečby. Okrem párov z celého Slovenska prichádzajú i páry z Českej republiky, Maďarska, spolupracujeme i s lekármi a inštruktorkami z Írska, Chorvátska či Poľska.

 

Má neplodnosť svoju príčinu? Čo za ňu môže?

Možné príčiny toho, že sa nedarí počať, alebo príčin opakovaných potratov je viac. V NaProTechnológii sa sústredíme na tie hormonálne – zdá sa, že väčšina prípadov neplodnosti súvisí s nedostatočnými hladinami dôležitých cyklicky sa meniacich ženských hormónov estrogénu a progesterónu, ktorých hladiny priamo či nepriamo optimalizujeme liečbou. Často za neplodnosť môže i suboptimálna funkcia štítnej žľazy či ďalších žliaz s vnútornou sekréciou. A prečo sú nízke hladiny hormónov? Dôvod býva často imunologický, a imunita je zase často veľmi negatívne ovplyvňovaná tým, čo jeme – to je vyjadrené relatívne novším pojmom potravinová intolerancia. Mnoho ľudí má intoleranciu na také základné potraviny, ako je múka a múčne výrobky, mlieko a mliečne výrobky. To sú len niektoré súvislosti, ktoré už poznáme a napríklad diétou sme schopní ich riešiť, mnoho iných nepoznáme, ale učíme sa ich objavovať a riešiť.

 

Čo zažívajú páry, ktorým sa podarilo po rokoch neplodnosti počať a porodiť dieťa?

Určite obrovskú radosť. A nielen oni, ale aj my, ktorí sa snažíme im pomôcť. Viem o tom niečo, prežívam to vo svojej práci často a aj kvôli tejto radosti túto prácu rád robím. A my veriaci ľudia cítime aj obrovskú vďaku Bohu za jeho dary…

 

Je plodnosť dar?

Všetko, čo sme dostali, čo prežívame, s čím zápasíme, je darom od Toho, ktorý nám dal život. Môže to vyzerať ako fráza, ale v tichej modlitbe to takto prežívam. Vzájomná láska a plodnosť dvoch milujúcich sa ľudí, z ktorej vznikne nový život, je tým najväčším darom pre manželov. Počatie novej ľudskej bytosti vnímam ako úžasný zázrak a som vďačný, že môžem byť vo svojom povolaní opakovane svedkom radosti, ktorá nasleduje, keď toto „evanjelium“ – radostnú zvesť – rodičom potvrdím a spolu s nimi na ultrazvuku počas niekoľkých mesiacov sledujem, ako sa bábätko vyvíja v brušku svojej mamy.

 

Má sa pár cítiť menejcenný, pokiaľ je neplodný?

Sú páry, ktoré sa radosti z počatia či narodenia vlastného dieťaťa nedočkajú. Prežívam s nimi pri ich opakovaných návštevách ich bolesť a spolu sa snažíme medicínsky i ľudsky nájsť riešenie. Viaceré páry po čase naplnili svoju túžbu adoptovaním dieťaťa a dospeli k svojmu šťastiu týmto spôsobom. Ďalšie prežívajú spoločný manželský život plnohodnotne bez dieťaťa. A iné sú na ceste hľadania toho, čo ich manželstvo má naplniť, ak doň neprichádza vlastné dieťa. Všetkých týchto ľudí si vážim a učím sa od nich, ako hľadať vo svojom živote radosť, rovnováhu, vieru, Boha.

 

 

 

Kde hľadať pomoc pri neplodnosti?

CENAP, Brno, www.cenap.cz

Liga pár páru, www.lpp.sk

PloDar, Banská Bystrica, www.plodar.sk

Gynekologická ambulancia – Gianna, n.o, Žilina, www.forumzivota.sk/gianna/

 

titulná fotografia: Pavol Rábara, https://www.postoj.sk/5941/cim-zije-pochod-za-zivot

7 komentárov

 1. Vy ste asi lahko mali dieťa,že pan doktor? ja sompodstupila IVF a viem akeje to psychicky naročné aj finančne a nerozhodovala som sa za par dni či týždne!!!!neplodnost je choroba ako každá iná na svete! a stupa!!!viete čo to je 20% NELODNYCH ? deti sa v buducnosti budu rodit len tak verim tomu! neviete čo je to niekolko rokov s atrapit plakat nachádzat testy bez vysledku a len menzes chodí? neviete čo to je vdet ine tehotné a take ktore si to nezaslužia!ako take fetačky alkoholičky atd to je správne aby mali deti a potom ich vyhodia z okna? to je HUMANNE?kolko by bolo rodin bez deti keby nie je IVF??načo nam Boh dal rozum? načo nam dal vedu? aby nam POMOHOL! NAM NEPLODNYM!!!je uboh čo píšete NECITLIVE VY NEVIETE AKO SA citia pary čo nemožu nat deti! vy nie ste žena!nikdy nezažijete tu tužbu po dietati po VLASTNOM DIETATI!!!neviete aké to je trapit sa niekolko rokov! a umele oplodnenie je riešienie a som Bohu vdačna že to existuje keby to NEDOVOLIL TAK TIE DETICKY Z NEHO NEMAME A NIE SU! lebo by to nedovolil a nedal by nam tento dar! kolko veci je nehumannych???tak potom nezachranujem ludi transplantaciu liekmi chemoterapiuo ved to je tiež NEHUMANNE VOCI BOHU!! je to jeho vola aby zomreli ti ludia nie??? zamylsite sa nad tým čo hovorite a píšete týmto ste urazili mnoho matiek žien čo su po IVF a netušite čim si prešli počas stimulacie a celeho procesu!!!!HANBA vam

 2. Maminke určite mnohí, ktorí majú skúsenosť s nesmierne bolestnou túžbou za dieťaťom rozumejú…, ale MUDr. Taťjana Horká (psychiatrička a rodinná psychoterapeutka – http://www.psychoprofi.cz/tatjana-horka-psychiatr.html) sa venuje tejto problematike roky – pozrite si jej prezentáciu STOJÍ ZA TO! – „Klady a zápory asistované reprodukce ve vztahu k dítěti“ – http://www.prekopova-pevneobjeti.cz/Kongres2009/horka.pdf

  A MUDr. Ludmila Lázničková vedúca Centra naděje a pomoci v Brne dokonca nedoporučuje ani stimuláciu ovulácie (ktorá „ničí ženám zdravie“) a doporučuje iný postup http://www.cenap.cz/neplodnost-naprohelp.php
  Z Centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého
  pm

  • LEN UPOZORŇUJEM! TA PREZENTÁCIA paní doktorky Horkej NIE JE PRE „SLABŠIE POVAHY“, JE ROBENÁ PRE MLADÝCH ĽUDÍ DNEŠNEJ DOBY, KTORÝCH MÁ ŠOKOVAŤ!

 3. Dobrý večer želám,rada by som sa svojou osobnou skúsenosťou zapojila do tak náročnej témy….Dlhé roky žila nešťastnom v manželskom zväzku s jedným spoločným dieťaťom (vydávala som sa mladučká 20-ročná)…Ako mnohí z nás sme aj my hľadali riešenie v druhom dieťati, ktoré by nás spojilo. Vôbec som sa nebránila som sa počatiu, ale podvedome som nechcela, aby to tak bolo. Aby to dieťatko nevyrastalo v tak disharmonickom vzťahu, ako bol náš. Po takmer 10 rokoch sme sa rozviedli a ja som po čase natrafila muža, ktorý bol pre mňa stelesnením dobrého otca a manžela. Veľmi som zatúžila po spoločnom dieťati a STALO SA …hneď na prvý pokus a u mňa už ako 36-ročnej

 4. A bol to pre nás oboch , ktorí hľadali lásku, šťastie a rodinu veľký DAR Dodnes chodíme zaň ďakovať na Litmanovú, kde sme obaja hľadali pri Márii útočisko v nešťastí…VšETKO čO Má PRíSť PRíDE A čO SA Má STAť SA STANE …..

 5. Pani Natália, s manželom sme čakali 7 rokov na naše dieťatko, to čakanie dobre poznám. Malo svoj význam. Vďaka Bohu, dnes sme manželia 10 rokov a máme 2 krásne zdravé deti.
  Neznamená, že všetko, čo je technicky možné, je aj humánne a etické. Dokážeme aj kombinovať DNA zvieraťa a človeka, klonovať a pod. ale nie je to morálne správne. Nikdy by som nepodstúpila umelé oplodnenie. Nerieši problém neplodnosti, je to biznis s deťmi.
  Dieťa je dar. Neexistuje právo na dieťa. Nie je to tovar, ktorý si mám právo zadovážiť, akýmkoľvek dostupným spôsobom, za akúkoľvek cenu… Dieťa má svoje práva a jedným z nich je, aby vzniklo z lásky v milujúcom manželskom objatí, nie selekciou v skúmavke.
  Taktiež, nezáleží Vám na tom, že pre to, aby sa Vám mohlo 1 dieťa narodiť, 8 ďalších Vašich detičiek s Vaším genetickým materiálom musí byť zmrazených, či zničených? Boh im dáva dušu už v okamihu počatia. Navyše, doktor rozhoduje, ktoré prežije a ktoré nie…
  Neplodné páry majú aj iné, skutočné riešenia ich neplodnosti – NaProtechnology a ďalšie. Sú menej známe a nemajú toľko reklamy, keďže nejde o taký biznis, ale je možné info o nich nájsť. Odporúčam Vám na prečítanie malú brožúrku Viera do vrecka č.8: na tému Umelého oplodnenia.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno