Neodmysliteľná úloha krstných rodičov v ranej Cirkvi

0
675

Krstní rodičia sú v dnešnej dobe skôr vnímaní ako duchovní otcovia a mamy, ktorí v obrade sviatosti krstu zohrajú iba malú úlohu. Ak – tak potom ešte pošlú krstniatku pohľadnicu k narodeninám. Okrem týchto prvkov, úloha krstných rodičov v podstate v dnešných časoch vymizla. 

V ranej Cirkvi ich však kresťanské spoločenstvo potrebovalo z veľmi dôležitých dôvodov.

V prvých storočiach sa krstilo hlavne v tajnosti, keďže rímski panovníci mali plné ruky práce s prenasledovaním kresťanov. Kresťania preto museli byť veľmi opatrní v tom, kto vkročí do ich spoločenstva viery. Bolo totiž celkom možné, že adept na krst je v skutočnosti sliedič snažiaci sa infiltrovať do ich tajných stretnutí.

Autor D.D. Emmons ponúka v periodiku Our Sunday Visitor (Náš nedeľný hosť) ďalší dôvod, prečo boli krstní rodičia potrební.

Kresťania sa správali obozretne a uctievali Boha potajme. Každého, kto sa chcel pridať do ich spoločenstva, dôkladne prehodnotili. Mohli by sme aj povedať, že si ho museli „preveriť“. Záujemcov o vstup vždy doprevádzal niekto, kto sa už kresťanom stal. Človek, ktorý sa za neho zaručil. Presnejšie povedané – dosvedčoval čestnosť a morálny charakter osoby žiadajúcej krst.

V zásade sa členom kresťanskej komunity stal adept až vtedy, ak mohol už existujúci člen prezentovať a dosvedčiť autentickosť jeho túžby po kresťanskej viere.

Tento tútor tiež sprevádzal svojho uchádzača na ceste viery, aby sa z neho mohol stať kresťan a pomáhal mu na každom kroku. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sú sprievodcovia alebo “krstní rodičia” žiadaní pre krst malých detí.

Rodičia dieťaťa zodpovedali v prvom rade za vzdelávanie sa svojich deti vo viere. V období Rímskej ríše vôbec nešlo o ľahkú úlohu. Potrebovali pomoc (a spoľahlivosť) iných.

V Kódexe kánonického práva môžeme čítať o tomto ranom kresťanskom zvyku nasledovne:

Kán. 872: „Krstencovi sa podľa možnosti má dať krstný rodič, ktorého úlohou je dospelému krstencovi pomáhať pri uvedení do kresťanského života a dieťa, ktoré má byť pokrstené, spolu s rodičmi priniesť na krst a takisto sa usilovať, aby pokrstený viedol kresťanský život, primeraný krstu, a aby verne plnil povinnosti, ktoré s ním súvisia.“

V prípade, že by rodičia umreli alebo nezvládali vychovávať svoje dieťa v kresťanskej viere, mali by v tejto situácii nastúpiť krstní rodičia a postarať sa o náležitý rast krstnej dcéry alebo syna.

Keďže v dnešnej dobe krstní rodičia dodržiavajú túto tradíciu a sú často vnímaní viac v symbolickom význame, povzbudzuje sa, aby žili v súlade s ich povinnosťami a boli presvedčivým príkladom kresťanského apoštolátu pre svoje krstné deti.

 

https://aleteia.org/2020/01/10/the-essential-role-of-godparents-in-the-early-church/

Preklad: Lucia Kováčiková

Fotografia: Pexels

 

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno