Nažive s Kristom: Život v realite vzkriesenia

0
182

Včera kresťania na celom svete radostne oslávili Veľkú noc – najväčší a najdôležitejší sviatok liturgického roka. Oslavovali sme Ježišove víťazstvo nad smrťou, hriechom a peklom, ktoré porazil svojim slávnym zmŕtvychvstaním. Bol to naozaj šťastný deň!

Ale Veľká noc nie je iba dôležitou liturgickou udalosťou, je to realita, ktorú treba žiť. Dnes by som sa chcel pozrieť na to, ako žitie vo svetle Kristovho vzkriesenia môže premieňať naše životy.

Ponorenie sa do Krista

Boli ste pokrstení? Ak áno, ste účastníkom vzkrieseného Kristovho života, a vy ste synovia najvyššieho Boha. Svätý Pavol nám hovorí: „Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom.“ (Rim 6,4)

Inými slovami, krstom sme boli mysticky ponorení do samotnej smrti a vzkriesenia Ježiša Krista. Krst nás tak zjednotil s Kristom, že Jeho veľkonočné víťazstvo je naše víťazstvo – Jeho nový život je našim novým životom.

Otroctvo hriechu

Napriek krásnej realite nášho nového života v Kristovi, ktorý nám bol daný v krste, sme často ovládaní našimi neusporiadanými žiadosťami. Radšej ako život v slobode Božích detí si vyberáme život v naviazanosti na hriech.

Hriech skrátka milujeme priveľmi. Myslíme si, že jeho úbohé potešenie nám prinesie viac radosti ako Boh – ale nič nie je ďalej od pravdy. V skutočnosti nie je hriech ničím iným ako ponižujúcim otroctvom. Keď boli Židia držaní v Egypte, pracovali dlhé hodiny a nedostávali takmer žiadnu plácu. Ničili svoje telá pri stavbe monumentov pre faraóna a boli radi, keď dostali za odmenu kôrku z chleba.

Hriech je podobný. Ničí nás, naše telo a dušu, pre chvíľkové potešenie. Ničí a prekrúca nádherný obraz Boha v nás. Až napokon, odmenou za našu vernú službu nám hriech ponúka smrť ako mzdu. (Porov. Rim 6,23)

 

Život v slobode

Ako pokrstení katolíci nikdy nesmieme byť v tomto područí hriechu, pretože ak sme, tak strácame všetko dedičstvo ako Božie deti. Namiesto toho by sme mali prežívať Veľkú noc, čo je prežívanie nového života, ktorý nám bol daný skrze Krista v krste. Ako to môžeme urobiť? Znovu sv. Pavol vysvetľuje:

„Lebo ak sme s ním zrástli a stali sa mu podobnými v smrti, tak mu budeme podobní aj v zmŕtvychvstaní. Veď vieme, že náš starý človek bol s ním ukrižovaný, aby bolo hriešne telo zničené, aby sme už neotročili hriechu.

Ani nevydávajte svoje údy hriechu za nástroj neprávosti, ale oddajte sa Bohu ako živí, čo vstali z mŕtvych, a svoje údy dajte Bohu za nástroj spravodlivosti. “ (Rim 6,5-6;13)

Sv. Pavol nám hovorí, že musíme imitovať Kristovu smrť ako aj jeho nový život – jeho smrť tak, že pochováme naše hriešne cesty a jeho život tým, že preorientujeme naše celé bytie na Boha. Skrz naše skutky musíme napĺňať zákon lásky, ktorý vedie ku večnému životu, naproti zákonu hriechu, ktorý vedie k večnej smrti.

Prakticky povedané, vidíte nejakú oblasť vo vašom živote, kde ste stále v okovách hriechu? Zrádzate vašu dôstojnosť ako Božie dieťa? Ak áno, ukrižujte ten hriech celou vašou silou cez sviatosť zmierenia, modlitbu a pokánie. Pochovajte ho raz a nadobro a začnite kráčať v slobode a spravodlivosti. Sv. Pavol vás uisťuje, že ak to urobíte, tak: „Hriech už nebude panovať nad vami, lebo nie ste pod zákonom, ale pod milosťou.“

 

Záver

V zmŕtvychvstaní nás Kristus oslobodil od hrozivej moci hriechu a smrti, podobne ako Boh oslobodil Izrael z područia v Egypte, keď ich previedol cez more do bezpečia. Skrz vodu krstu, ktorá bola predídená vodami Červeného mora, sa zúčastňujeme na slávnostnom Kristovom živote.

Odmietnime teda otroctvo diablovi. Odmietnime ho celým našim srdcom, ako sme to urobili našimi krstnými sľubmi. Pomocou prekypujúcej Božej milosti zvíťazme nad nami a našimi hriešnymi sklonmi, ukrižujme ich spolu s Kristom a pochovajme ich naveky. A potom, začnime kráčať nový život, ktorý pre nás získal Kristus svojim slávnym zmŕtvychvstaním a prijmime podstatu Veľkej noci, ktorá má moc premeniť nás na ľudí radostne žijúcich v Bohu.

 

Alive With Him: Living the Reality of the Resurrection

Preklad: Lucia Hrabovcová, Foto: pexels.com

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno