Naša jediná nádej: 25 citátov o kríži

0
2525

Veľký piatok je deň, kedy si pripomíname spásonosné utrpenie a smrť nášho Pána Ježiša. Kristus na kríži vydobyl naše spasenie tým, že porazil smrť a navždy zničil moc hriechu. Všetka naša nádej na večný život je založená na kríži, a preto sa modlíme: Ave Crus, Spes Unica! – Buď pozdravený Kríž, naša jediná nádej!

Kríž je školou lásky. – sv. Maximilián Kolbe

 

Kalvária je vrchom tých čo milujú. Láska, ktorá nepochádza zo Spasiteľovho utrpenia, je pochabá a riskantná. Nešťastná je láska bez Spasiteľovej smrti. Láska a smrť sú tak premiešané v Spasiteľovom utrpení, že v našich srdciach nemožno mať jedno bez druhého. Na kalvárii nemôžeme mať život bez lásky ani lásku bez Vykupiteľovej smrti. – sv. František Saleský

Kalvária je školou lásky. – sv. František Saleský

Nikomu, akokoľvek by bol slabý, sa neodoprie podiel na víťazstve kríža. Každý má na dosah pomoc Kristovej modlitby. Jeho modlitba bola osožná aj davu, ktorý kričal proti Nemu. A o koľko viac prináša tým, ktorí sa na Neho obracajú v pokání. – sv. Lev Veľký

Tak ako sa oni prizerali, aj my hľadíme na Jeho rany, keď visí na kríži. Vidíme Jeho krv, keď umiera. Vidíme cenu, ktorú ponúkol Vykupiteľ, dotýkame sa jaziev pri Jeho vzkriesení. Skláňa hlavu akoby Ťa chcel pobozkať. Jeho srdce je prebodnuté, tak ako vtedy, z lásky k Tebe. Jeho ruky sú rozpäté, aby Ťa mohol objať. Celé Jeho telo je odhalené pre Tvoje vykúpenie. Premýšľaj, aké je to úžasné. Všetko to v mysli správne zváž: tak ako bol raz pripevnený na kríži, každým kúskom svojho tela za Teba, nech je teraz pripevnený na každý kúsok Tvojej duše. – sv. Augustín

Smrť Pána, nášho Boha, by nemala byť pre nás zdrojom hanby, skôr by mala byť našou najväčšou nádejou, našou najväčšou slávou. Tým, že vzal na seba smrť, ktorú našiel v nás, nám najvernejšie prisľúbil, že nám dá život v Ňom, aký by sme sami v sebe nemohli mať. – sv. Augustín

Boh raz mal na zemi Syna, ktorý bol bez hriechu, ale nikdy nemal syna, ktorý by netrpel. – sv. Augustín

Utrpenie nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista je nádejou slávy a lekciou trpezlivosti. Čo by si srdcia veriacich nemohli sľubovať ako dar Božej milosti, keď kvôli nim jediný Boží Syn, večný spolu s Otcom, nepristúpil len na to, že sa narodí a príjme ľudskú prirodzenosť, ale že aj zomrie rukami ľudí, ktorých stvoril? – sv. Augustín

Zomrel, no premohol smrť; v sebe ukončil to, čoho sme sa báli; vzal ju na seba a porazil ju, ako mocný lovec chytil a zabil leva. – sv. Augustín

Aký vzácny je dar kríža, aké úžasné je kontemplovať ho! Na kríži sa nemieša dobro so zlom, ako na strome v raji: je úplne krásny na pohľad a skvelej chuti. Plodom tohto stromu nie je smrť, ale život, nie tma, ale svetlo. Tento strom nás nevyháňa z raja, ale otvára cestu pre náš návrat. – sv. Teodor Studita

Ničím iným, než krížom nášho Pána Ježiša Krista nebola porazená smrť: Hriech našich prvých rodičov je zničený, peklo vyplienené, vzkriesenie udelené, nám je daná moc pohŕdať vecami tohto sveta, dokonca aj smrťou, cesta k pôvodnej blaženosti je urovnaná, brány raja sú otvorené, naša podstata je usadená po pravici Boha a z nás sú deti a dedičia Boží. Krížom sa všetko toto napravilo… Je to pečať, že nás ničiteľ nemôže napadnúť, pozdvihnutie padnutých, opora pre stojacich, barla pre slabých, palica pre pastiera, sprievodca pre putujúcich, dokonalosť pre pokročilých, spása pre dušu a telo, štít pred všetkým zlom, príčina všetkého dobra, zničenie hriechu, semeno vzkriesenia, a strom večného života. – sv. Ján Damascénsky

Hľadiac na Ježiša, priekopníka a zdokonaľovateľa našej viery, ktorý pre blaženosť, ktorá bola pre Neho prichystaná pretrpel kríž, pohŕdajúc hanbou, a sedí po pravici trónu Boha. – sv. Pavol

Ale ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet. – sv. Pavol

Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou. – sv. Pavol

Ak sa usilujete o trpezlivosť, nenájdete lepší príklad ako kríž. Veľkú trpezlivosť možno nájsť dvoma spôsobmi: buď pri veľkom utrpení alebo pri utrpení, ktorému je možné sa vyhnúť, a predsa sa mu nevyhneme. Kristus na kríži mnoho vytrpel a to trpezlivo, lebo keď trpel, nevyhrážal sa, ako baránka viedli ho na zabitie a On neotvoril ústa. – sv. Tomáš Akvinský

Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. – Ježiš Kristus

Oheň Božej lásky nie je živený tým najvyberanejším drevom ale drevom Kríža. – sv. Ignác z Loyoly

Kríže, ktorými je posiata naša cesta životom, nás spájajú s Ježišom v tajomstve Jeho ukrižovania. – sv. Ján Eudes

Vždy, keď sa ti stane niečo, čo sa ti protiví, alebo ti je niečo nepríjemné, spomeň si na ukrižovaného Krista a mlč. – sv. Ján z Kríža

Cesta je úzka. Ten, kto ňou chce ľahšie prejsť, musí odhodiť všetko a oprieť sa o kríž ako o palicu. Inými slovami, musí byť skutočne odhodlaný trpieť ochotne pre Božiu lásku vo všetkom. – sv. Ján z Kríža.

Ó duše! Hľadajte útočisko ako čisté holubice v tôni kríža. Tu oplakávajte utrpenie svojho Božského Manžela a z plameňov lásky a potokov sĺz zo svojho srdca spravte vzácny balzam, ktorý potrie rany vášho Spasiteľa. – sv. Pavol z Kríža

Kristovo utrpenie je najväčším a najúžasnejším dielom Božej Lásky. Najväčším a najohromujúcejším dielom Božej lásky. – sv. Pavol z Kríža

Ó ctený kríž! Skrz teba sú moje najtrpkejšie skúšky plné milostí! – sv. Pavol z Kríža

Nejestvuje zlo, ktorému by sme čelili bez Kristovej blízkosti. Niet nepriateľa, ktorého by Kristus už neporazil. Niet kríža, ktorý by sme museli niesť bez toho, aby ho Kristus už nebol niesol za nás a neniesol ho opäť s nami. A na opačnej stane každého kríža nachádzame nový život v Duchu Svätom, ten život, ktorý svoju plnosť dosiahne vo vzkriesení. Toto je naša viera. Toto je naše svedectvo pred svetom. – sv. Ján Pavol II

Utrpenie nášho Spasiteľa zdvíha mužov a ženy z hlbín, zdvíha ich zo zeme a stavia ich do výsosti. – sv. Maxim z Turína

 

http://www.catholicgentleman.net/2015/04/our-only-hope-25-quotes-about-the-cross/

Preklad: Mgr. Ľubica Neupauerová

Fotografia: pixabay.com

Predchádzajúci článokKrížová cesta s pápežom Františkom
Nasledujúci článokBiela sobota: „Boh je mŕtvy“
Sam Guzman
Sam Guzman je zakladateľ a editor stránky CatholicGentleman.net. Je manželom nádhernej ženy a otcom troch vzácnych detí. Býva v Oklahomských horách blízko opátstva Clean Creek. Pracuje v marketingu. Je tiež spisovateľom a blogerom. Momentálne pracuje na svojej prvej knihe. Nadovšetko, je katolík a snaží sa byť verným synom Cirkvi. Jeho hlavným životným cieľom je stať sa svätým. Cez zasvätenie sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie a lásku k nej chce byť utváraný na obraz Ježiša Krista.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno