Morálne dilemy: Kde v Biblii je zakázaný kondóm?

35
7072

Dobrý deň,

chcel vidieť, odkiaľ sa vôbec berie ten názor, že plánované rodičovstvo je OK a prezervatív/prerušovaný styk nie.

Príde mi to nehorázne, aby som si musel vo vzťahu počítať, kedy sa môžeme milovať a kedy nie. A nie je to o zdržanlivosti. S priateľkou sme spolu už 9 mesiacov a sex sme nemali, lebo chápem, že sex pred svadbou je hriechom. Čo ale pochopiť nedokážem, je, ako Cirkev dokázala vyrobiť, že môže byť hriechom aj v manželstve. Veď predsa sa máme jeden druhému odovzdať. A buďme realisti, sú situácie, kedy mať dieťa je riskantné napríklad zo zdravotných dôvodov. A taktiež máme aj zodpovednosť voči dieťatku, nech má šťastné detstvo a všetko, čo potrebuje. Nevravím, že musí chodiť v overaloch Gucci, ale kŕmiť ho, šatiť ho, kupovať lieky, ak je choré… to všetko sa obísť nedá a všetko stojí peniaze. A nejde len o peniaze, ale aj o duševné zdravie. Ako sa budem stíhať venovať každému dieťaťu, tak ako by potrebovalo, keď ich budem mať 6? Mám byť nezodpovedný a narobiť ich, koľko sa len dá? A čo žena, ktorá celý svoj život prežije na materskej a už jej z toho hrabe?

Nech čítam akékoľvek argumenty príde mi to absurdné. Ak je hriechom kondóm, tak potom musí byť aj plánované rodičovstvo, lebo vedome odmietame možnosť otehotnieť a teda naplniť reproduktívnu zložku manželského zväzku. Argument, že pri plánovanom rodičovstve sa stále dá otehotnieť neobstojí, pretože rovnako to je aj pri kondóme/prerušovanom styku. Stále nechávame priestor Bohu, ak nám dieťa chce dať.Môj názor je, že máme byť v sexe zodpovední. Určite sú chvíle, kedy si môžeme sex odoprieť a utužovať vzťah aj v iných smeroch. Nemôže to byť sex, ktorý je pánom nášho vzťahu. Ale rovnako nemôže byť teplomer pánom nášho sexu. Je nezmysel behať s teplomerom a podľa toho určovať, či dnes môžeme. Záver: sex do manželstva patrí, nesmieme byť chamtiví a brať ho ako jedinú dôležitú vec vo vzťahu, a teda si ho musíme vedieť aj odoprieť, ale sex je stále jednou dôležitou zložkou vzťahu a máme zodpovednosť voči našim potomkom – teda kondóm je OK. Samozrejme, ak by sa napriek tomu otehotnelo, dieťa prijmeme s láskou a urobíme všetko preto, aby malo všetko, čo len potrebuje.

Moja otázka znie: aké state Biblie potvrdzujú tvrdenia, že plánované rodičovstvo je OK a kondóm nie?

Dobrý deň aj Vám.

Ďakujeme za otázku. Vidno, že sa snažíte úprimne hľadať pravdu. A máte pravdu: kondóm aj plánované rodičovstvo majú za cieľ neotehotnieť. Rovnako máte pravdu, že je správne a zodpovedné naplánovať si rodičovstvo. A odpoveď na Vašu otázku znie, že neexistujú state v Biblii, ktoré by explicitne tvrdili, že plánované rodičovstvo je OK a kondóm nie. Rovnako ako nie je vo Svätom písme trebárs napísané, že otroctvo je hriech. A je to zarážajúce, pretože otroci existovali aj v dobe Pána Ježiša, a ten nikdy nepovedal ani slovo, že by malo byť zrušené alebo že je hriechom. Čo o otroctve píše sv. Pavol? „Otroci, poslúchajte pozemských pánov s bázňou a chvením z úprimného srdca ako Krista. Neslúžte iba naoko, ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako Kristovi služobníci, ktorí z tej duše plnia Božiu vôľu“ (Ef 6, 5-6). Človek by čakal, že napíše o nespravodlivosti existencie otrokov vôbec… ale nie. A predsa, keď o niekoľko storočí neskôr bolo otroctvo zrušené, bolo to najmä vďaka angažovaniu Cirkvi, evanjeliovým hodnotám, ktorými západná civilizácia „nasiakla“ a… prirodzenému zákonu. Človek totiž nepotrebuje Slovo Boha na to, aby vedel, že otroctvo je jednoducho nezlučiteľné s prirodzenosťou človeka, ktorej základ (čím sa odlišujeme od zvierat) stojí na rozume a vôli. Ak teda, keď niekto inému človeku uprie slobodu vôle, okrem prípadu spravodlivého trestu (t.j. väzenie), dopúšťa sa hrubej nespravodlivosti voči blížnemu. Teda pácha zlo (hriech).

Biblia ale nemá ambíciu odpovedať na všetky otázky. Okrem toho, že v čase, keď bola napísaná, niektoré mravné otázky neexistovali (napr. používanie kondómov), na iné potreboval dozrieť čas (napr. zrušenie otroctva). No Pán nám okrem Sv. písma dal už spomenutý rozum (keď nás stvoril) a Učiteľský úrad Cirkvi, slovami: „A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi“ (Mt 16, 18-19). Práve prostredníctvom Učiteľského úradu (t.j. dnes pápež s kolégiom biskupov) nám v situácii, keď ľudský rozum, poznačený dedičným hriechom, je náchylný na zlé, Pán spoľahlivo ukazuje, čo je dobré a čo zlé. Nie je to tak, že by pápež určoval morálku skutkov, ale on to spolu s Cirkvou (biskupmi, teológmi aj laikmi) celé stáročia poznáva a verejne vyhlasuje v cirkevných dokumentoch.

Prečo je teda plánované rodičovstvo OK, a kondóm nie, keď oboje majú rovnaký cieľ a navyše ani kondóm nevylučuje počatie, pretože mu nedokáže zabrániť na sto percent? Keby sme povedali, že ak dve činnosti majú rovnaký cieľ, sú morálne totožné; znamenalo by to, že je jedno, či živiteľ rodiny peniaze pre svojich blízkych získa poctivou prácou alebo ich ukradne, pretože cieľ je ten istý. A keďže je cieľ dobrý (živobytie jeho rodiny), sú aj prostriedky dobré – čo je, samozrejme, nezmysel. Účel nesvätí prostriedky. Záleží teda na tom, čo a ako sa deje; nielen na cieli, príp. úmysle konajúceho. Problém prezervatívu alebo prerušovaného styku nie je v cieli (zabrániť počatiu – k tomu smerujú aj metódy plánovaného rodičovstva), ale v tom, čo sa pri tom deje: že pohlavný styk sa uskutočňuje proti svoje prirodzenosti (čo k nemu integrálne patrí), t.j. spermie úmyselne neskončia v ženskom pohlavnom orgáne.

Podobne by sme sa mohli spýtať, prečo je klamstvo hriechom. Áno, Božie slovo nám to hovorí dokonca v Desatore. Ale aj bez Božieho slova: reč bola vymyslená na to, aby človek komunikoval to, čo má v mysli. Ak teda úmyselne nehovorím pravdu o realite, ako ju vnímam, je medzi mojou mysľou a rečou rozpor, čo je zlo (hriech). Teda morálne správne (t.j. dobré) je užívať reč aj sexualitu spôsobom, ktorý im patrí z našej prirodzenosti, a ktorý im Boh dal, keď nás stvoril. Zlo nám vždy škodí. Aj v prípade, že nevieme, že je niečo zlé. Preto Cirkev nemôže mlčať, keď vie, že nejaký skutok je zlý.

Hľadáte odpovede na teologické otázky? Pýtajte sa prostredníctvom mailovej adresy info@zastolom.sk.

 

Úvodná fotografia: www.pexels.com

35 komentárov

 1. Dobrý deň, Cirkev v poslednej dobe celkom stále používa prirodzenosť ako argument. Aj tu. Veľmi nesúhlasím. V prvom rade, čo je prirodzené? Čo to znamená? Viete to zadefinovať? Alebo je prirodzené len to, čo nám sedí do argumentačnej línie?

  V druhom rade, plánované rodičovstvo je neprirodzené! Prečo máme rátať dní, kedy môžeme mať sex? Bol sex stvorený s kalkulačkou alebo kalendárom? Má sex byť kulminaciou technických výpočtov, alebo úprimnej túžby jedného po druhom? Čo je prirodzenejšie?

  Je prirodzené, aby v čase, keď je žena najplodnejsia, najviac tuziaca po sexe a mala najlepší orgazmus, si odopierala sex, lebo plánovane rodičovstvo, ktoré je PRIRODZENEJSIE ako kondóm?

  Ďakujeme aj s manželkou za odpovede. Kresťania, ktorí vydržali do manželstva, aby mohli vydržať aj ďalej…

 2. Dobrý deň, Ján a Simona,

  Otázka ohľadom prirodzenosti, ktorú kladiete, je úplne na mieste. Na začiatok treba povedať, že pojem prirodzenosti nie je „výmysel“ Cirkvi, ako by si niekto mohol myslieť. Koncepciu prirodzenosti prevzala Cirkev zo starovekej gréckej predkresťanskej filozofie, konkrétne od Aristotela. Čo je teda prirodzenosť? Je to všetko, čo ku konkrétnej veci patrí a bez čoho by vec nebola touto konkrétnou vecou. Vysvetlím na príkladoch. Prirodzenosťou kameňa je, že niečo váži (má nejakú váhu) a je pevný (v nejakej miere). Ak by som teda videl okolo seba voľne poletovať kameň, ako lieta vták, niečo by nebolo v poriadku. Pretože je proti prirodzenosti kameňa, aby poletoval ako vták. Ak uvidím na ulici behať trojnohého psa – to sa môže nastať, že psík niekde prišiel o labu – okamžite mi je jasné, že TOMUTO psovi niečo chýba, pretože k prirodzenosti psa patrí, že má štyri laby. Môže mať pes tri laby? Áno, v dôsledku nehody alebo zranenia. Môže sa taký narodiť? Pravdepodobne áno, ale stále pôjde o defekt, pretože biológia, ale aj obyčajné naše pozorovanie prírody, nám vraví, že pes má štyri laby.

  Tak ako predmety (vrátane zvierat a človeka) majú nejakú prirodzenosť (k prirodzenosti človeka patrí aj užívanie rozumu v nejakej miere), analogicky aj ľudské skutky majú svoju prirodzenosť, ktorá je určená cieľom konkrétneho skutku. V tomto zmysle používame na tomto fóre prívlastok „prirodzený“. Nejde teda o niečo, čo sa nám páči, alebo nám nejakým spôsobom vyhovuje (napríklad mať sex, keď má žena plodné dni); ale či skutok má náležitosti, ktoré k nemu patria (ktoré vyžaduje jeho prirodzenosť), alebo nie. Cieľom sexu je úplné vzájomné darovanie sa manželov, pri ktorom dokonca muž fyzicky odovzdáva (spermie) a žena prijíma. Samozrejme, na úrovni duší a vzájomnej lásky aj žena (sa) dáva a muž prijíma. Ak k tomuto vzájomnému darovaniu sa nedochádza, pretože mu prekáža kondóm; takémuto skutku (sexu) chýba niečo podstatné. A naopak, ak manželia praktizujú plánovanie rodičovstva, tomuto skutku nič nechýba (aj ak majú pohlavný styk v dňoch, keď žena nie je plodná), pretože plodné a neplodné dni sú iba okolnosťou (nie podstatnou vlastnosťou) pohlavného styku. Prečo to môžeme povedať? Pretože sex má všetko, čo vyžaduje jeho prirodzenosť, určená jeho cieľom, ak ide o vzájomné odovzdanie sa manželov splynutím ich pohlavných orgánov.

  • Vychádzate z predpokladu, že intímne spolužitie je možné rovnako v plodných i neplodných dňoch. No čo majú robiť manželia, u ktorých k tomuto vzájomnému darovaniu nedochádza, pretože je intímne spolužitie pre manželku v neplodných dňoch také bolestivé, že toho vôbec nie sú schopní. Majú sa potom úplne vzdať intímneho spolužitia? Veď to je tiež hriech, (ktorý na rozdiel od kondómu) Sväté písmo spomína: „neodopierajte si jeden druhému, aby vás satan nepokúšal.“ Myslím si, že človek nežijúci v manželstve nikdy nepochopí, aké traumatizujúce (psychicky aj fyzicky) môže byť odriekanie v plodných dňoch a naopak nútenie sa do intímností v čase, keď žena nie je „prirodzene“ schopná pohlavného styku. Fanúšikovia PPR vám poradia použitie lubrikantov, pokiaľ je príčinou suchosť. No zamyslel sa niekto nad tým, že aj tieto prostriedky sú „neprirodzené“ a niektoré z nich môžu mať aj spermicídne (antikoncepčné) účinky? Podobné príspevky kladú na plecia manželov, ktorým záleží na ich duchovnom živote neúnosné bremená. Ďalšia vec, čo sa mi nepáči, že sa pri presadzovaní PPR používa klamstvo (teda nesprávny prostriedok) za účelom dosiahnutia „správneho cieľa“. Neskúseným párom pred svadbou, ako aj tým, čo nežijú v manželstve sa tvrdí, že sa dajú používať vždy a za každých okolností. Že sa stačí zrieknuť intímneho spolužitia pár dní do mesiaca, že plodné dni trvajú u ženy tak 4 dni. Keď si podrobnejšie naštudujete problematiku, zistíte, že pri veľmi vážnych dôvodoch nepočať, sa odporúča zdržať v čase menštruácie, predovulačnom období, období ovulácie, i po nej, kým ste si istí, že prebehla (keď vyschne hlien a niekoľko dní vystúpi teplota). Čo môže byť na 20. deň pri 27. dňovom cykle. No v prípade, že má manželka anovulačný cyklus, ku ovulácii vôbec nedôjde a tak vlastne môžete čakať aj 2 mesiace… Na záver by som sa ešte opýtala, či je hriechom toho psa, že má iba tri nohy a teda či je už samotná neprirodzenosť hriechom. Pokiaľ je hriechom všetko neprirodzené, potom by sme mali odmietať aj všetky vedecké poznatky a pokrok v medicíne, neužívať žiadne „neprirodzené“ lieky a prirodzene umrieť na prvé vážne ochorenie, ktoré príde.

 3. dobry den
  mne velmi pomohla aj pani Maria Schindlerova, ktora odpoveda na otazky manzelskej etiky na stranke lpp.sk
  mala som tiez problem, mozno az zlost pochopit nejake veci, no ona vysvetluje naozaj pokorne a s laskou ( ako aj otec Samuel 😀) takze po par dnoch modlitby som naozaj uverila,ze Boh chce pre nna dobro, nie pritaze…
  a ucenim sa metody s “ teplomerom“ sa nas vztah neuveritelne cisti, dozrieva, meni sa na nieco nove,krasne… rozumiem, ze daco sa da ale pochopit len srdcom, nie hlavou, treba prosit Pana o milost pochopit, uverit,ze Cirkev nam chce dobre… uz nikdy by som nemenila za zivot pred tym… je to dobrodruzstvo. nedajte sa oklamat! studujte, uz sa o nas tolko ochotnych parov na Slovensku stara! mame to tu naservirovane, knizky, kurzy … stoji to za to. naucite sa rozdiely medzi davanim a branim, medzi ziadostivostou a tuzbou…ja som pred svadbou nezila cisto. o to skor a hlasnejsie teraz dosvedcujem, ako mi to poskodilo manzelstvo aj moj pohlad na cistotu. prirodzene planovanie rodicovstva je zivotny styl, nie teplomer. 😉

  • Zaujimala by ma niekoho odpoved pani Hane. Co ma teda robit, ak v neplodnych dnoch nie je schopna mat pohlavny styk? Odporucili by ste jej celibat alebo styk pocas menstruacie? Co teda v tomto konkretnom pripade? Lebo v idealnom svete rozumiem, ako prirodzene metody uzasne pomahaju a posuvaju sexualitu na krasny novy level. Potom tu mozme pisat aj vzletne filozoficke uvahy o kamenoch a vtakoch. Ale zamysla sa naozaj niekto aj nad pripadmi, ked sa prirodzene metody NAOZAJ nedaju aplikovat? Dakujem za odpoved.

 4. Dobry den, stale nebola zodpovedana otazka, ako vyriesit dilemu plodnych dni a zvyseneho sexualneho apetitu u zien. Podla ucenia cirkvi to teda zjavne znamena ze po 2-3 detoch uz zena nema narok na plnohodnotne prezivanie sexu pocas plodnych dni, kedy je sex pre nu najprijemnejsi, najprirodzenejsi a najmenej bolestivy. Po cele tisicrocia tuto otazku nebolo treba riesit, kedze kazdy sa snazil mat co najviac deti z dovodu vysokej detskej umrtnosti. Dnes je ale situacia uplne ina, planeta je preludnena a zeny vdaka emancipacii a vzdelaniu chcu mat aj karieru, nielen byt na materskej. Cirkev bude toto musiet zacat riesit na uplne inej level. Ved si len vezmime, ze este pred 30 rokmi bolo pojem planovane rodicovstvo pomaly hriech vyslovit, dnes uz to cirkev dokonca odporuca. Je mozne ze o 10 rokov bude povoleny kondom, mozno aj ine formy antikoncepcie. Za poslednych 50 rokov v cirkvi nastali take zmeny o ktorych sa v minulosti nikomu ani nesnivalo. A za papeza Frantiska sa pravdepodobne dockame prevratnych zmien (vysvätenie zien-knaziek v juznej amerike pre nedostatok knazov,co sa pravdepodobne prenesie aj do Európy v dosledku zufaleho nedostatku knazov)

 5. Pozdravujem, Aj ja mam k urcitym metodam PPR vyhrady, co do „prirodzenosti“. Nepovazujem za prirodzene kazdodenne prehmatavnie krcka maternice a k teplomerom tolko – co zeny pred vynajdenim teplomeru? Nemali sancu zit cisto? Ano, nie su to jedine moznosti ako presne urcit ovulaciu, ale existuju situacie, kedy sa neda pouzit ziadna metoda. Budem konkretna. Uzivala som lieky, ktore mi celkom zrusili cyklus, zaroven na nich boli uvedene mozne teratogenne vedlajsie ucinky na plod. Predo mnou stala volba – bud nezodpovednost k vlastnemu zdraviu (nebrat lieky), alebo abstinencia v sexe. Neviem, ci bola aj ina moznost, ak ano, ja som ju nevidela. Prosila som Pana a on ma naozaj vypocul, obnovil sa mi cyklus…po pol roku. Asi zachadzam do intimnych detajlov, ale nedokazem bez toho presne vyjadrit, ze su situacie, kedy uprimne hladajuci clovek ma pocit ze v tom celom ostal sam s „neunosnym bremenom“.

  • pozdravujem opravte ma ak sa mylim… krcok maternice predsa netreba prehmatavat kazdy den, kym sa zena nepozna, vtedy cca 10 dni po sebe, par mesiacov, aby spoznala svoj cyklus a to svoje postavenie krcka pred a po ovulacii… ked sa to nauci, potom uz vie aj za dva,tri dni urcit ci ma pred ci po ovulacii, ci?

 6. Otázka p. Barbory: „Ako vyriešiť dilemu plodných dní a zvýšeného sexuálneho apetítu u žien? …znamená to, že po 2-3 deťoch žena nemá nárok na plnohodnotné prežívanie sexu počas plodných dní…?“

  Budem úplne úprimný: Vaša otázka mi príde (vôbec nie v zlom), ako keby sa niekto pýtal: „Ako môžem zjesť všetky makové štrúdle na svete, ktoré nadovšetko milujem, bez toho, aby som pribral čo i len gram?“ „Znamená to, že po 2-3 kúskoch štrúdle nemám nárok na plnohodnotný pôžitok z tohto koláča, keď mám naň takú chuť?“ 😊

  Odpoveď na obe tieto (podľa mňa podobné) otázky je, že skutky majú svoje následky. Ak zjem všetky štrúdle na svete, tak určite priberiem a nielen to…

  Nepoviem nič nové, keď napíšem, že sex, rovnako ako manželstvo, má dva ciele: 1. Dobro manželov (vzájomné darovanie sa, prejav lásky, potešenie jeden z druhého…), 2. Nové potomstvo. Vylúčiť jeden z cieľov znamená presne to isté, ako keď niekto chce zjesť všetky štrúdle na svete (pôžitok z nich) bez toho, aby pribral. Nejde to bez toho, aby narušil morálnu integritu (dobrotu) tohto skutku.

  Niekto by mohol namietnuť: „Ale veď aj PPR má za cieľ neotehotnieť.“ Áno, v PPR ide o to, že manželia si plánujú, kedy počnú. Ale nevylučujú z pohlavného styku ani jeden z jeho dvoch cieľov. Naproti tomu trebárs kondóm ide proti obom týmto cieľom: jeho hlavný účel je nepočať, ale zabraňuje aj vzájomnému darovaniu sa manželov, keďže medzi nich stavia bariéru (latex).

  Čiže odpoveď na Vašu otázku je, že ak chcete, aby akýkoľvek skutok (vrátane sexu) mal svoju morálnu integritu, teda bol dobrý, nemôžete z neho vylúčiť nič, čo patrí k jeho podstate, ako sme to už písali.

  • Na margo štrúdle. Ak by bola štrúdľa výsadou manželov a manžel by ňou chcel obdarovať manželku. Čakal by na chvíle, kým jej bude zle od žalúdka,nebude mať na ňu vôbec chuť, prípadne ju nebude schopná ani zjesť? Alebo jej ju radšej dopraje, keď bude mať na ňu najväčšiu chuť? Ak pripustíme, že cieľ nepočať môže byť dobrý a spravodlivý v oboch prípadoch, nevidím rozdiel medzi tým, ak v plodných dňoch zabráni vzájomnému darovaniu sa manželov bariéra (latex) a tým, keď im v neplodných dňoch im v tom zabráni bolesť u manželky, prípadne nutnosť používať chemické prostriedky- lubrikanty (s možným antikoncepčným, prípadne zdraviu škodlivým účinkom). Navyše aj v plodných dňoch sú aspoň schopní fyzicky sa obdariť „orgazmom“ (čo je prejavom toho prvého cieľa) kým v neplodných dňoch si to môžu len „odtrpieť“… a také spojenie nemá ani prvý, ani druhý cieľ. Prirodzené metódy nie sú prirodzené, pretože v plodných dňoch je manželka fyziologicky prispôsobená na intímne spojenie, naopak v neplodných dňoch je to pre ňu neprirodzené a bolestivé. Je to ako spať cez deň a bdieť v noci. Alebo chodiť v zime vonku nahý a v lete v kožuchu. Áno, dá sa to, ale môže to byť škodlivé… Ak by živiteľ rodiny pre svojich blízkych získal peniaze krádežou, namiesto poctivej práce, hoci za rovnakým cieľom, niekomu by tým spôsobil škodu. Niekomu by tie peniaze chýbali. No manželia, ktorí uprednostnia latex pred lubrikantom, nikomu nijakú škodu nespôsobia.

  • O. Samuel, chapem, ze tomu nemate ako rozumiet, aj mnohym nasim manzelom to dlho trvalo, kym to konecne pochopili. Napisem to priamo. Mnoho zien nema pocas neplodnych dni na sex ziadnu chut. Je to ako by ste sa nasilu, proti svojej voli, museli do toho nutit a aj tak to castokrat nikam nevedie, pretoze toho nie ste schopna. Sex u zeny nefunguje tak automaticky ako u muza. Je to omnoho hlbsi problem ako sa vam moze zdat, je to slepa ulicka a ziadne svetlo na konci tunela. Tieto zeny nepotrebuju, aby ich este niekto priklincoval teologiou, ktora je neaplikovatelna do ich zivota.

   A este nieco podstatne – zeny, ktorym prirodzene metody nefunguju to neriesia kvoli sebe. Uprimne, my zeny dokazeme bez sexu zit ak to od nas Boh ziada. Ide nam o nasich manzelov, ktori su bombardovani pokusenim z kazdej strany a ktori maju doma manzelky, ktora o sex nejavia zaujem.

   Trebars ja mam podla metody NaPro 5 dni, ktore mi tabulka vyhodnoti ako bezpecne a to su uz hormony proti mne. Cely mesiac cakam na tych magickych 5 dni, ked sa mi uz naozaj nebude chciet. Uprostred tych malych deti to normalne mozme zabalit, len ci toto od nas naozaj Pan Boh chce? (Ak teda neplanujeme mat 16 deti v dvojizbovo byte.)

 7. Reakcia ku komentáru p. Márie:

  Vďaka za Vašu otvorenosť. Boli ste naozaj v náročnej situácii a Bohu vďaka, že ste už v poriadku. Ako reagovať v takej situácii? V prvom rade, nerozumiem jednej veci: ak ste pol roka nemali menštruačný cyklus, nemohli ste predsa vtedy otehotnieť, nie? Ak by ste otehotnieť mohli a bolo by riziko, že plod môže byť narušený vplyvom liekov, ktoré ste brali, je správne brať lieky, ktoré Vám pomáhajú k zdraviu, a pre vylúčenie rizika poškodenia plodu nemať v tej dobe sexuálny styk.

  Predstavte si, že po svadbe má jeden z manželov autonehodu, ostane ochrnutý a nie je schopný intímneho styku vôbec. Znamená to, že zdravý partner „má nárok“ na sexuálny život s niekým iným? Nie, pretože si v manželskom sľube sľúbili, že budú spolu „v dobrom aj zlom“ a Boh ich spojil v jedno. O to skôr to teda platí v situácii, keď jeden z manželov zo závažných dôvodov (akými sú aj jeho / jej zdravie alebo ohrozenie plodu) nemôže mať intímny pomer na nejaký čas.

  • V článku od Richarda Vašečku: Sex v manželstve: neodopierajte sa jeden druhému. Dostupný na tejto webovej stránke. https://zastolom.sk/sex-v-manzelstve-neodopierajte-sa-jeden-druhemu/ sa píše: …”Sexualita je integrálnou súčasťou lásky, ktorou sa muž a žena úplne zaväzujú jeden druhému až do smrti (KKC 2361)….Toto je vážna vec. Božie Slovo hovorí: „Neodopierajte sa jeden druhému“ (ekumenický preklad) s dovetkom: „aby vás satan nepokúšal“. Tak ako otvárame svoju sexualitu a svoj vzťah Zlému, ak spolu sexuálne nažívame pred svadbou, podobne sa otvárame diablovmu pokušeniu, ak sa odopierame jeden druhému v manželstve!…” Ochrnutý muž nie je schopný intímneho styku vôbec. Je to vec, ktorá keby existovala ešte pred vznikom manželstva, bola by manželskou prekážkou. Keďže impotencia vznikla po svadbe, predstavuje naozaj ťažký kríž, ktorý by mali verní a svätí manželia trpezlivo niesť. No môže sa stať, že v prípade ľudskej slabosti môže dôjsť k nevere, či rozpadu manželstva. Myslím si, že každý úprimne veriaci katolícky pár uprednostňuje intímne spojenie bez akýchkoľvek umelých zásahov, v druhom kroku prirodzené metódy plánovania rodičovstva. No sú situácie, keď ich nie je možné použiť… Manželia, ktorí sa rozhodnú použiť neabortívnu antikoncepciu v plodných dňoch (na rozdiel od ochrnutého muža) intímneho spojenia schopní sú a vnímajú, že aj pri takomto (hoci nie úplne prirodzenom) spojení zachovajú aspoň jeden z jeho cieľov – ten zjednocujúci. Vyberú si toto „menšie zlo“ v prípade, že vnímajú riziko nevery,nezhôd, frustrácie, či rozpadu manželstva ak spolu intímne prestanú žiť. Navyše obaja manželia nemusia mať na tieto veci rovnaký názor, nemusia mať rovnaký stupeň poznania a akceptovať krajnú možnosť celibátu, prípade periodickú abstinenciu v manželstve. Zachovať manželstvo je predsa vyšší cieľ (aj pre dobro detí) ako sa tvrdošijne pridŕžať teoretických princípov dokonalosti. Čo má robiť hlboko veriaca manželka, ktorej manžel je nepraktizujúci katolík, nesúhlasí s PPR ani celibátom a chce zachovať intímny život s neabortívnou formou antikoncepcie? Dodržiavanie pravidiel za každú cenu nemôžeme uprednostniť pred zachovaním manželskej lásky a jednoty. Aj Ježiš často porušoval pravidlá a zákony, uzdravoval v sobotu. A pritom mohol jednoducho povedať, príď zajtra.

  • Zena, ktora nema menstruacny cyklus, nikdy nevie, kedy ho dostane. Preto su zeny, ktorym sa po porode este nevratil menstruacny cyklus v takej neistote – nikdy nevedia, ci prave neovuluju. Mozu pocat kedykolvek a nemaju si to ako odsledovat prirodzenymi metodami. Toto riesi naozaj vela mam babatiek. Napriklad poznam trojnasobne matky, ktore nemali nikdy medzi tehotenstvami mentruaciu, pretoze vzdy trafili tu prvu ovulaciu. Je to inak riadny stres, niektore zeny nie su intimneho spojenia vobec schopne prave kvoli tomu stresu, ze opat otehotneju. Moze to trvat aj roky.

 8. Ano, mate pravdu – ak nemam cyklus, nemozem otehotniet. Presnejsie, ak nemam ovulaciu. Tu je narocnost toho problemu – bez cyklu, ju neviem urcit. Ak vedlajsim ucinkom liekov je naburanie cyklu v jednom mesiaci, nemozem sa spolahnut, ze k nej nedojde v tom druhom, tretom…ci to bude otazka dnov, mesiacov, rokov. Tazko sa mi veri, ze dlhodoba abstinencia v sexe nenarusi manzelsky zivot viac, ako neprirodzene pouzivanie kondomu. Ani spoluzitie dvoch potentnych manzelov ako brat a sestra nie je prirodzene. Podobne narocne situacie skor vidim ako priestor pre nieco vacsie madzi mnou a Bohom – ak mam vsetko pod kontrolou, nenechala som miesto pre zazrak. Lenze je nutne nazyvat hriechom to, ak to pod kontrolou mat chcem? Je opakom cnosti hriech? Mame ozaj poznanie o tom, ze pouzivanie kondomu je zlom, ktore nam skodi, hoci o nom nevieme? U evanjelikov je pouzivanie kondomu ok. Mame napriklad nejake statistiky, ktore nam hovoria o vyssej rozvodovosti u evanjelikov? Pytam sa, lebo argument prirodzenosti mi nestaci. Mozem ho respektovat a konat tak ako Cirkev uci, ale chcela by som mu aj rozumiet.

 9. Pýta sa tu niekto na spoločné spolužitie ako na niečo posvätné alebo len na telesný pôžitok? Máme s manželkou spolu šesť krásnych detí. Problém je len jeden – obidvaja sme museli skresať náš osobný život a záujmy a venujeme ich deťom. Koľko sa vládze, toľko sa dá. Pán Boh nikdy nenadelí viac ako človek zvládne. Stane sa, že nevládzeme, ale vtedy padneme na kolená. Ak je to o dospelákoch a ich chutiach, nie je to dobré. Viem to. Vyskúšané. Nech Vás Všetkých požehná Pán. Tomáš. Je ľahké písať, ale ťažšie prežiť – 15 rokov spoločného manželstva – nie veľa (nikdy sme neboli na dovolenke, lebo doma sme spolu šťastní) Vďaka Bohu.

  • Tym chcete povedat, ze cim viac deti, tym je manzelstvo posvätnejsie? Nie kazdy par je fyzicky ,ale najma nie psychicky, nastaveny mat 3 a viac deti. Mnohe zeny (a muzi) sa chcu angazovat v zivote aj inak ako len v rodine. A to je v poriadku. Je to kazdeho volba, aku rodinu si zalozi, kedze kazdy par je original s jedinecnymi vlastnostami, radostami i problemami. Neplati jeden meter na vsetkych.

 10. Pani Hana a Maria,lepsie sa to ani napisat nedalo, vdaka za vas nazor, presne tak to citim aj ja. Moja mama ma od mladosti nepravidelny cyklus, ziadne lieky jej nezabrali a HA nechcela uzivat. Lekari jej povedali ze deti mat nebude, a nakoniec pocala dve, ani nevedela ako. Pre nu je teda jedinou moznostou kondom, kedze pocitanie plodnych dni je u nej prakticky nemozne a celibat je predsa zakladnou prekazkou manzelstva. A co je este lepsie, vo veku 60 rokov jej len zacala menopauza. Predstavme si, ze by v tomto veku pocala, to by asi nebolo velmi zodpovedne vsak? Moji rodicia maju nadherny vztah, plny respektu a lasky, Komu tym ublizuju, ze pouzivaju kondom? Kamaratka ma tiez nepravidelny cyklus, z pocitania dni ma 4 deti, 2 z toho neplanovane, dalsie riskovat nemoze, presla na HA a nevie si tu pohodu okolo sexu vynachvalit. Vstava o 5 , na vsetko je sama lebo manzel robi 6 dni aby ich uzivil, padne do postele o 10, a to ma este mysliet na to ci ma plodne alebo neplodne dni?vie si niekto predstavit ten stres? Ako moze mat tento hlboko veriaci, uzasny par, od ktoreho sa mam ja v obetavosti co ucit, hriech? Naozaj to chcem pochopit. S tou strudlou a sexom, to je ako porovnavat hrusky a jablka, prepacte o. Samuel, ale to nie je dobry priklad. Pre mnohe zeny je sex mimo plodnych dni (hovorime o obdobi 2 tyzdnov po ovulacii) velmi neprijemny. Plodne dni zacinaju v podstate hned po skonceni menzesu, kedze podla najnovsich vyskumov spermie dokazu prezit v zenskom tele az 7 dni. Z toho vychadza ze prirodzeny sex (podla cirkvi) je mozny len asi 1 tyzden v mesiaci, kedze predmenstruacny syndrom mnohym zenam sex velmi zneprijemnuje.
  Tiez by ma zaujimalo, ako viete ze to co cirkev uci dnes, bude platit aj o 50 rokov. Alebo inak povedane, to co je povazovane za hriech dnes, o 50 rokov uz hriechom nebude. V dobe inkvizicie carodejnice upalovali, dnes su tieto zeny lekarky. Ale podla vtedajsieho ucenia cirkvi to bol hriech.
  A preco je kondom povoleny u evanjelikov? Lebo evanjelicki farari (a fararky) sa mozu sobasit, ziju teda v rodinach a ked kazu o manzelstve, kazu aj z vlastnej skusenosti. Mimochodom, poznam zopar mladych, co nedavno prestupili k evanjelikom, prave z dovodu ciernobieloho videnia katolickej cirkvi, ktora bohuzial zaspala dobu.

 11. hornonálna antikoncepcia už spadá do kategórie nevhodných metód, lebo nie je vylúčený abotívny účinok a prináša pre ženu značné zdravotné rizika (niekedy aj smrteľné, napríklad tromboembóliu…). Navyše uvádza ženu trvalo do obdobia neplodných dní – kedy (ako som už písala) môže byť pre niektoré ženy neprirodzené/bolestivé mať intímne spojenie… Podobne si myslím, že je za hranicou, pokiaľ žena pri technickom zlyhaní kondómu siahne po tabletke po…. Niektoré názory v Cirkvi sa vyvíjajú, novovzniknuté otázky si vyžadujú hlbšie skúmanie. Problém je, že v tejto oblasti chýbajú praktické skúsenosti tým, čo maju slovo autority. Že teológovia, ktorí skúmajú túto problematiku teoreticky a teologicky, vynášajú záväzné nariadenia a rozhodujú za druhých, čo je a čo nie je hriech, kedy môžu a kedy nemôžu pristupovať k sviatostiam, hoci by to tak vo svedomí necítili. Nežijú v manželstve a o týchto praktických problémoch a trápeniach nevedia, pretože sa nájde pár nadšených manželov, ktorí zrejme s dobrým úmyslom svedčia o tom, ako sa to u nich dá… No to nevylučuje, že sú manželia (a tých môže byť väčšina), u ktorých sa to jednoducho nedá… A to mi vadí, že sa to zahmieva, zatajuje… Z tejto diskusie je zrejmé, že by sa našlo veľa žien, ktoré zažívajú bolesť a utrpenie pri intímnom spolužití v neplodných dňoch – to je vec, ktorá sa vôbec neberie do úvahy. Myslím si, že si ženy vytrpia veľa bolesti v súvislosti s tehotenstvom a rodením detí. Prečo by mali trpieť ešte aj pri tom, čo katechizmus nazýva ochutnávkou neba a má prinášať potešenie… Ak sú manželia zdraví, a majú aj relatívne zdravé deti, môžu prijať aj 7 detí a nemusia sa boriť s ťažkosťami PPR, i keď je to potom náročné najmä ekonomicky… Takých manželov obdivujem a považujem ich za hrdinov. No existujú aj omnoho zložitejšie situácie, napríklad keď sa už prvé dieťa narodí ťažko postihnuté a žena sa stane na dlhé roky jeho opatrovateľkou na 24 hodín, alebo má žena vážne zdravotné problémy a prípadné tehotenstvo by ju ohrozilo na živote, alebo by musela čeliť tlaku ísť na potrat… Našťastie aj medzi katolíckymi autoritami, kňazmi sa nájdu takí, ktorí majú iný názor, napríklad Marek Orko Vácha, ktorý napísal článok – Jak přirozené je přirozené plánování rodičovství? Dostupný: https://www.getsemany.cz/node/713, alebo Max Kašparú.

 12. Chápem vás, že to nie je jednoduché, keď sa manželia snažia žiť dobre svoj manželský život. Určite to vôbec nie je jednoduché len v sexuálnej oblasti. Mňa úprimne mrzia ťažkosti mnohých manželov, ktorí sa snažia žiť podľa Božej vôle. Ale som presvedčený, že to je často skutočný Kristov kríž, ktorí sme, kresťania, povolaní niesť za Ježišom a tým prispievať k spáse (našej vlastnej aj celého sveta).

  Asi poslednýkrát ešte zareagujem, skúsim krátko, lebo naša diskusia by mohla pokračovať naozaj ešte veľmi, veľmi dlho. Ak by ste ktokoľvek chceli, môžeme sa stretnúť v Kláštore dominikánov vo Zvolene a pokračovať v rozhovore. Hlavný problém kondómu je, že k spojeniu manželov vôbec nedochádza, pretože mu bráni – hoci len tenučký latex. Takže manželskému milovaniu chýba nielen plodivý ale aj spojivý rozmer. Toto sa nikdy nezmení, keďže realita je tam táto, a teda Cirkev ani o 50 rokov nebude môcť povedať niečo iné, „keďže Cirkev neustanovila ani jeden z týchto zákonov, nemôže o nich rozhodovať, ale ich môže iba strážiť a vykladať, a nikdy nebude smieť vyhlásiť za dovolené to, čo je naozaj nedovolené, pretože to svojou povahou vždy odporuje pravému dobru človeka“ (Pavol VI., encyklika Humanae Vitae 18). Osobne by som ani nechcel byť členom akejkoľvek cirkvi, ktorá si svoje morálne učenie prispôsobuje potrebám jej členov (na margo komentáru p. Barbory – čarodejníctvo je hriech aj dnes).

  Ak má však žena napríklad nepravidelný cyklus, alebo iné zdravotné ťažkosti, ktoré legitímne lieči hormonálnou antikoncepciou na odporúčanie svojho lekára – v tom prípade je jej aktuálna neplodnosť vedľajší účinok liečby (lebo antikoncepciu berie s úmyslom liečby, nie aby zabránila počatiu) a nie je nič nemorálne na takomto manželskom milovaní.

  Zakončím opäť citáciou sv. Pavla VI.: „Vôbec tu nechceme zamlčať ťažkosti, niekedy veľké, s ktorými sa stretáva život kresťanských manželov. Lebo pre nich, ako i pre každého z nás, „tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života“ (Mt 7,14). Ale nádej na tento život im jasným svetlom osvecuje cestu, zatiaľ čo sa silnou vôľou usilujú, aby žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne“ (Tít 2,12), a uvedomujú si, že „tvárnosť tohto sveta sa pomíňa“ (1 Kor 7,31).“ (Humanae Vitae 25).

 13. a nie je nič nemorálne na takomto manželskom milovaní?
  To, čo píšete je v rozpore so stanoviskom Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska k predaju a výdaju prípravkov hormonálnej antikoncepcie a iných prípravkov zameraných proti ľudskému životu v lekárňach https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-komisii-a-rad-kbs/c/stanovisko-k-predaju-a-vydaju-pripravkov-hormonalnej-antikoncepcie
  „Vzhľadom na niektoré účinky liečiv (hormónov) obsiahnutých v prípravkoch hormonálnej antikoncepcie môže byť, v osobitne indikovaných prípadoch, prípustné ich použiť ako terapeutický prostriedok. V takomto osobitnom prípade môže farmaceut po poskytnutí úplnej a zrozumiteľnej informácie o lieku, s výslovným upozornením na jeho postfertilizačné (abortívne) účinky, sprostredkovať jeho výdaj, pokiaľ je na lekárskom predpise uvedená zodpovedajúca diagnóza. Kresťanskí manželia MUSIA pri takomto užívaní daného prípravku vždy vziať do úvahy spomínané postfertilizačné (abortívne) účinky a zachovať v potrebnej miere sexuálnu abstinenciu.

 14. 🙂 Dobréé! Máte pravdu, Hana.

  Dopĺňam teda svoje vyjadrenie: „…nie je nič nemorálne na takomto manželskom milovaní, ak antikoncepcia nemá abortívne účinky.“ A samozrejme, bolo by nemorálne, ak by sa manželia milovali na verejnosti, kde by ich mohli vidieť iní ľudia, ak by používali sado-masochistické metódy, príp. by sa milovali v ukradnutom aute, atď.

 15. Nemyslím si, že existuje hormonálna antikoncepcia, u ktorej sa abortívny účinok dá vylúčiť. Podobne aj mnohé lieky, ktoré ženy (niekedy aj dlhoročne) užívajú v záujme vlastného zdravia, môžu mať abortívne/teratogénne účinky. Niektoré navyše môžu ovplyvniť schopnosť hodnotiť cyklus, a zhoršiť spoľahlovosť PPR. Najhoršie, že ženy nie sú schopné zistiť okamžite, že sú tehotné a tak ich môžu užívať aj v čase, keď o tehotenstve ešte nevedia a vlastne nechtiac škodia dieťaťu. Myslím, že som tu toho popísala dosť. Chcela som len poukázať na to, že veci nie sú čierno-biele. Ja v danej veci využívam slobodu Božich detí. Za morálne prípustnú považujem takú metódu predchádzania tehotenstvu, ktorá nemá potenciál spôsobiť potrat, či poškodiť nenarodený život. Chápem, že nie je možné, aby katolícky kňaz písal do diskusie niečo iné, ako sú citáty z Humane vitae a tak ani ja sa už ďalej nebudem do diskusie zapájať. Som Vám vďačná, že sa zaujímate o ťažkosti manželského života a že máte odvahu púšťať sa do takýchto náročných, pre mnohých kontroverzných tém.

 16. Mám skoro 60 rokov a pri čítaní komentárov som na jednej strane hlboko rozumela mnohým námietkam, ktoré sa tam vyskytli, ale na druhej strane mi bolo trochu ľúto, že mladý človek nemôže mať skúsenosť, ktorú mám sama teraz. Taktiež sme sa trápili s touto stránkou manželského života, bol to jeden z krížov, ktoré sme niesli. Napriek tomu som bola presvedčená, že učenie Cirkvi chcem dodržať, manžel možno menej. Narodilo sa nám 5 detí, z toho jeden ťažko postihnutý, ktorý ako dospelý odišiel do neba.
  Ako to hodnotím všetko teraz? Máme po 38 rokoch manželstva najláskavejší vzťah z celého trvania. Naše dospelé deti sú krásni mladí ľudia, ktoré potešujú toto naše obdobie vchádzania do staroby. Keďže som osobne prežila, že Boh je mojím nežným a dobrotivým Otcom, prišla som k presvedčeniu, že poslúchať Ho napr. aj cez učiteľský úrad Cirkvi je pre mňa to najlepšie, aj keď nie vždy tomu celkom rozumiem. Ale tomu, čomu celkom nerozumiem, Mu s veľkou dôverou odovzdávam a celé nechávam na Neho. Milí mladí priatelia, stojí za to si všeličo aj pretrpieť, v staršom veku budete radi. A keď sa možno bojíte o Vaše manželstvo, kričte na Boha, aby ho On riešil, keď vy chcete ostať verní. A On to určite urobí a manželstvo sa Vám nerozpadne. Celé je to o tom, aby sme našli úplne osobný dôverný vzťah k Bohu a veci, s ktorými si nevieme dať rady, Mu dali a žiadali Ho, aby ich riešil On. Môže to robiť, len ak Mu budeme dôverovať, lebo rešpektuje našu slobodnú vôľu a nevnucuje sa nám, keď Ho do situácie nevoláme. Prajem Vám hlavne svetlo Ducha Sv. v rozhodovaní.
  mama Margita

 17. Na margo poznamky o. Samuela, vacsina „carodejnic“ bola nespravodlivo obvinena pretoze boli v ociach spolocnosti „ine“(napr. Liecili bylinkami,vzdelavali sa) a najma preto ze stredoveka katolicka cirkev sa snazila ziskat a udrzat si moc prostrednictvom strachu a ponizenia. Co sa tyka moralky predstavitelov dnesnej slovenskej katolickej cirkvi, ta osobne velmi u mna klesa po oficialnom vyhlaseni, ze volit urciteho prezidentskeho kandidata je hriech! O par mesiacov jej vystrojila slavnostne TeDeum. Ak toto nie je pokrytectvo, tak neviem, co je. Velmi ma to ponizilo a degradovalo na uroven stadecka, ktore nema vlastny rozum. Silno som vtedy rozmyslala, ci konvertovat k inej cirkvi. Je mi velmi luto, ze katol.cirkev nema odpovede na „komplexnejsie“otazky. Ked si nevie rady, tak to zakonci tym, aby sme pokorne niesli svoj kriz. Myslim, ze priemerny Slovak ma dnes na pleciach tolko krizov (nestale zamestnanie na dohodu, starostlivost o deti a sucasne aj o chorych rodicov s alzheimerom), ze sex je mozno jedine potesenie, ktore mu ostava. Je ludsky nemozne mat sex len pocas neplodnych dni niekolko desiatok rokov, to by bol priam bozsky vykon. Sme len ludia…..

  • Ahoj Barbora,
   Sme s manželkou takmer 13 rokov. Celý ten čas používame PPR.
   Súhlasím s tým, že používať PPR iba ako prostriedok na vyhýbanie sa tehotenstvu je veľmi náročné a skoro až nemožné. Avšak my vnímame PPR ako životný štýl, ako prežívanie našej manželskej lásky a našej spirituality. V takomto prípade je pre nás PPR veľkým obohatením a utužením nášho vzťahu. Áno je to niekedy náročné a ťažké. Ale napriek tomu som presvedčený, že je to správne. Okrem iného ma veľmi obohacuje, že ja ako manžel prežívam výraznejší podiel na plodnosti mojej manželky. Respektíve už to nie je iba jej plodnosť, jej problém, ale naša spoločná plodnosť.

 18. “ ze sex je mozno jedine potesenie, ktore mu ostava “
  – Mila Barbora, ak ste tuto vetu mysleli vazne, tak Vam aj Vasmu manzelovi zavidim. Pre mna je sex tym najvacsim nestastim, ktore ma postretlo. Naprv Bilingsova metoda, potom symptotermalna, neustale pozorovanie, ucenie sa, urcovanie plodnych a neplodnych dni, neustale stres, ci mozeme, aby sme nahodou nepocali (mame uz 4 deti a viac uz naozaj nechceme)… Vysledok je, ze prvych 5 rokov manzelstva sme na milovali maximalne raz za dva mesiace, az nakoniec (a to trva vyse 10 rokov) intimny zivot uplne vymizol.

  • Brat môj máš moju úplnú podporu. Rieši sa tu to co je dovolené a co nie. Ale to ze väčšina mužov sexuálne absentuje nedobrovoľne v manželstve cele roky nikoho nezaujíma. Toto je predsieň neba?

 19. Ahoj Barbora,
  Sme s manželkou takmer 13 rokov. Celý ten čas používame PPR.
  Súhlasím s tým, že používať PPR iba ako prostriedok na vyhýbanie sa tehotenstvu je veľmi náročné a skoro až nemožné. Avšak my vnímame PPR ako životný štýl, ako prežívanie našej manželskej lásky a našej spirituality. V takomto prípade je pre nás PPR veľkým obohatením a utužením nášho vzťahu. Áno je to niekedy náročné a ťažké. Ale napriek tomu som presvedčený, že je to správne. Okrem iného ma veľmi obohacuje, že ja ako manžel prežívam výraznejší podiel na plodnosti mojej manželky. Respektíve už to nie je iba jej plodnosť, jej problém, ale naša spoločná plodnosť.

 20. Mily Jano, je super ze vam PPR funguje, ale su stovky parov, ktorym to z nejakeho dovodu nefunguje. Je to podobne ako s liekmi, nie kazdemu zaberu alebo maju iny vedlajsi ucinok. Lebo kazdeho telo je ine. Neplati na kazdeho rovnaky meter. Preto to nemoze univerzalne platit v takej intimnej oblasti ako sexualne spoluzitie. Tvrdenie, ze je to jedina prirodzena metoda, neobstoji. Ani napr. Opakovana resuscitacia elektrickymi sokmi nie je prirodzena, cloveka by prirodzene mali nechat pokojne odist zo sveta. Velmi pekne je to zhrnute tu:
  „Etolog Konrad Lorenz si už kdysi dávno všiml toho, že druh, který je dlouhodobě domestikován,vykazuje na sobě dvě změny: povrch jeho těla zesvětlá a jedincům prudce naroste sexuální aktivita. Náš druh v tomto smyslu není výjimkou, alespoň ve druhé části Lorezova postřehu, se zvýšením životní úrovně nám velmi narostla hladina sexuální aktivity. Potýkáme se tak v současnosti s problémy, které v minulých stoletích nezněly tak intenzivně a které nám přináší výzvu aplikovat prostor evangelia na současnost, na problémy, které nikdy v našich dějinách nebyly natolik naléhavé. Možná bude nejcennějším výsledkem našeho bádání zjištění staré pravdy, že není ani tak důležitá otázka techniky spojena s otázkami typu „jak“ nýbrž že vnašem duchovním životě je mnohem závažnější hledání odpovědi na otázku „proč“. (Otec Marek Vacha)

 21. O relativite otvorenosti životu.
  Manželský pár č. 1 sa zosobáši počas štúdia na vysokej škole. Používa PPR, kým nedoštudujú. Potom kým si nenájdu stabilnú prácu, a nekúpia si byt. Všetky dôvody vyhodnotí ako spravodlivé a vážne, aby predchádzal tehotenstvu pomocou PPR. Vo svedomí je všetko v poriadku, lebo sú otvorení životu a pritom používajú metódu s vysokou spoľahlivosťou, aby nepočali. Vo veku 32 rokov zrazu usúdia, že by sa už patrilo mať prvé dieťa. No akosi to nefunguje. Opäť však majú dobrý pocit vo svedomí, keď ani po roku liečby neplodnosti nevyužijú umelé oplodnenie – sú vzorom pre všetkých katolíkov. Celú dobu môžu pristupovať k sviatostiam, pretože boli otvorení životu. Kto vie? Možno keby sa nebránili tehotenstvu po svadbe, Boh by im požehnal deti. Stratili 5 rokov plodnosti…
  Manželský pár č. 2. Po svadbe „nič neriešil“. Tak prišli s ročným rozostupom na svet 2 deti, z ktorých sa tešia. Potom už kvôli zdravotným problémom manželky používajú PPR, ale tie zlyhajú 3x, majú ďalšie tri deti – sekciou. Keď im lekár odporučí, aby boli zodpovední a nepoužívali metódu, ktorá už 3x zlyhala, manželka súhlasí so sterilizáciou. Povie si, veď už sme sa dosť trápili s tými PPR, manžel je z toho nervózny, ide mi o život, z peňazí ledva vyžijeme. Aj to v spovedi spomenie, možno oľutuje. No čo už. Raz sa stalo,už sa neodstane. Svoj sexuálny život žijú bezstarostne a bez obmedzení ďalej, rovnako ako svoj duchovný život.
  Manželský pár č. 3 je v podobnej situácii ako predošlý pár. Majú 5 detí. Tri deti sekciou po opakovanom zlyhaní PPR. Rozhodnú sa, že okrem PPR budú používať v neplodných dňoch aj kondóm, pretože majú z ďalšieho zlyhania strach. Jedine manželský pár č. 3 ťažko hreší, lebo nie je otvorený životu a už nemôže pristupovať k sviatostiam.

 22. Dobrý deň chcela by som sa spýtať na otázku na ktorú by som chcela poznať pravdivú odpoveď a to cez bibliu je hriech ak sme s manželom niekoľko krát dopustili sex počas mojej menštruácie? Teraz sa už bojím to mať s manželom keď mám tie dni radšej to vynechavame mali by sme alebo nemusíme? A je hriech ak sme použili kondóm ak sme nechceli aby sa mi stalo že otehotniem a to len kôli tomu že som vysadzovala lieky ktoré by bábätku mohli uškodiť a doktor mi zakázal teraz otehotnieť inak by sme si kondóm nedávali poprosím o odpoveď dakujem

 23. Hladame vo dvojici skutocnu pravdu a nenachadzame.
  Po troch porodoch manzelke nabehol cyklus takmer az po roku, snazili sme sa vzdy „dodrziavat zakon“ – ale nie je mozne abstinovat a dovolit si len nejake nezne objatia a dotyky aby sa tuzba uchlacholila – a tak je po tych rokoch nas milostny zivot v troskach, nevieme si v tom najst cestu spet. Je to odstrihnuta a vytesnena oblast plna tichej zatrpknutosti. Mozme sa utesovat, ze sme nepodlahli pokuseniu pouzivat kondom alebo prerusovane vyvrcholenie, ale zaplatili sme za to privysoku cenu. A to boli obdobia, ked jeden popri nekonecnych starostiach o deti a zivobytie potrebuje uplnu blizkost druheho ako sol.

  Ano, da sa zit aj bez sexu, clovek z toho nezomrie. Ale to uz nie je manzelstvo v plnosti, moze to byt dobre priatelstvo, a niekedy zase chybajuci milostny zivot dokaze vztah aj znicit alebo zmrzacit.
  Argumenty, ze co by bolo keby jeden mal uraz a bolo by „po zabave“ – ano, ale to by nebolo obmedzenie dane zakonom, ale realitou. Obmedzenie zakonom je horsie. Clovek chce zakon dodrzat lebo „je to moralne spravne“. Ale vycvicena silna vola v tomto pripade bojovala so vzajomnou tuzbou tak silno, ze vola tuzbu zabila. Vo vztahu ostalo vselico dobre, ale po tuzbe zostala silna pachut.

  Nechcem bezhlavo kritizovat, ale co chce Boh pre nas v takych situaciach? Toto ako ponukane dobro nevyzera…

  • Pripojím sa k tejto staršej diskusii.
   Presne to co predošlý príspevok „zo života“ prežívame aj my. Po troch deťoch, chýbajúcom cykle u manželky rok po kazdom dietati a snahe žiť čisto a podľa zákona, sa nás sexuálny život ocitol na bode mrazu. Túžba bola umlcana vôľou a zhasla, prebudiť ju už nevieme, stratili sme jedno z pút nášho vztahu. Hoci sa mame stale radi, zostala v nás „diera“.

   Co v takom prípade a co sme mali robiť inac?

  • Aj u nas je tento rozpor. Na jednej strane sa snazime zit podla ucenia cirkvi nepouzivanim antikoncepcie ci prerusovaneho styku, na druhej strane prave kvoli dlho rozhadzanemu a chybajucemu cyklu u manzelky po porodoch (az viac ako rok) sme sa sexu zriekali. Prislo to vsak az tak daleko, ze vasne citelne ochladli a prejavilo sa to postupne aj v ostatnych oblastiach vztahu. Teraz si s tazkostami nachadzame cestu naspet.
   A pritom vieme, ze prave intimny zivot nam v tazsich obdobiach mohol pomoct k posilneniu vzajomneho vztahu.
   Mame malu vieru a nevieme doverovat Bohu, ze to zariadi a postara sa? Sme egoisticki, ked nechceme viac deti, lebo sa nam zda ze by sme to nezvladli? Alebo len nemame spravne poznanie ci sme prilis puritanski, a preto tym trpime? Niekedy sam neviem…

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno