Morálne dilemy: Kde v Biblii je zakázaný kondóm?

5
1760

Dobrý deň,

chcel vidieť, odkiaľ sa vôbec berie ten názor, že plánované rodičovstvo je OK a prezervatív/prerušovaný styk nie.

Príde mi to nehorázne, aby som si musel vo vzťahu počítať, kedy sa môžeme milovať a kedy nie. A nie je to o zdržanlivosti. S priateľkou sme spolu už 9 mesiacov a sex sme nemali, lebo chápem, že sex pred svadbou je hriechom. Čo ale pochopiť nedokážem, je, ako Cirkev dokázala vyrobiť, že môže byť hriechom aj v manželstve. Veď predsa sa máme jeden druhému odovzdať. A buďme realisti, sú situácie, kedy mať dieťa je riskantné napríklad zo zdravotných dôvodov. A taktiež máme aj zodpovednosť voči dieťatku, nech má šťastné detstvo a všetko, čo potrebuje. Nevravím, že musí chodiť v overaloch Gucci, ale kŕmiť ho, šatiť ho, kupovať lieky, ak je choré… to všetko sa obísť nedá a všetko stojí peniaze. A nejde len o peniaze, ale aj o duševné zdravie. Ako sa budem stíhať venovať každému dieťaťu, tak ako by potrebovalo, keď ich budem mať 6? Mám byť nezodpovedný a narobiť ich, koľko sa len dá? A čo žena, ktorá celý svoj život prežije na materskej a už jej z toho hrabe?

Nech čítam akékoľvek argumenty príde mi to absurdné. Ak je hriechom kondóm, tak potom musí byť aj plánované rodičovstvo, lebo vedome odmietame možnosť otehotnieť a teda naplniť reproduktívnu zložku manželského zväzku. Argument, že pri plánovanom rodičovstve sa stále dá otehotnieť neobstojí, pretože rovnako to je aj pri kondóme/prerušovanom styku. Stále nechávame priestor Bohu, ak nám dieťa chce dať.Môj názor je, že máme byť v sexe zodpovední. Určite sú chvíle, kedy si môžeme sex odoprieť a utužovať vzťah aj v iných smeroch. Nemôže to byť sex, ktorý je pánom nášho vzťahu. Ale rovnako nemôže byť teplomer pánom nášho sexu. Je nezmysel behať s teplomerom a podľa toho určovať, či dnes môžeme. Záver: sex do manželstva patrí, nesmieme byť chamtiví a brať ho ako jedinú dôležitú vec vo vzťahu, a teda si ho musíme vedieť aj odoprieť, ale sex je stále jednou dôležitou zložkou vzťahu a máme zodpovednosť voči našim potomkom – teda kondóm je OK. Samozrejme, ak by sa napriek tomu otehotnelo, dieťa prijmeme s láskou a urobíme všetko preto, aby malo všetko, čo len potrebuje.

Moja otázka znie: aké state Biblie potvrdzujú tvrdenia, že plánované rodičovstvo je OK a kondóm nie?

Dobrý deň aj Vám.

Ďakujeme za otázku. Vidno, že sa snažíte úprimne hľadať pravdu. A máte pravdu: kondóm aj plánované rodičovstvo majú za cieľ neotehotnieť. Rovnako máte pravdu, že je správne a zodpovedné naplánovať si rodičovstvo. A odpoveď na Vašu otázku znie, že neexistujú state v Biblii, ktoré by explicitne tvrdili, že plánované rodičovstvo je OK a kondóm nie. Rovnako ako nie je vo Svätom písme trebárs napísané, že otroctvo je hriech. A je to zarážajúce, pretože otroci existovali aj v dobe Pána Ježiša, a ten nikdy nepovedal ani slovo, že by malo byť zrušené alebo že je hriechom. Čo o otroctve píše sv. Pavol? „Otroci, poslúchajte pozemských pánov s bázňou a chvením z úprimného srdca ako Krista. Neslúžte iba naoko, ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako Kristovi služobníci, ktorí z tej duše plnia Božiu vôľu“ (Ef 6, 5-6). Človek by čakal, že napíše o nespravodlivosti existencie otrokov vôbec… ale nie. A predsa, keď o niekoľko storočí neskôr bolo otroctvo zrušené, bolo to najmä vďaka angažovaniu Cirkvi, evanjeliovým hodnotám, ktorými západná civilizácia „nasiakla“ a… prirodzenému zákonu. Človek totiž nepotrebuje Slovo Boha na to, aby vedel, že otroctvo je jednoducho nezlučiteľné s prirodzenosťou človeka, ktorej základ (čím sa odlišujeme od zvierat) stojí na rozume a vôli. Ak teda, keď niekto inému človeku uprie slobodu vôle, okrem prípadu spravodlivého trestu (t.j. väzenie), dopúšťa sa hrubej nespravodlivosti voči blížnemu. Teda pácha zlo (hriech).

Biblia ale nemá ambíciu odpovedať na všetky otázky. Okrem toho, že v čase, keď bola napísaná, niektoré mravné otázky neexistovali (napr. používanie kondómov), na iné potreboval dozrieť čas (napr. zrušenie otroctva). No Pán nám okrem Sv. písma dal už spomenutý rozum (keď nás stvoril) a Učiteľský úrad Cirkvi, slovami: „A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi“ (Mt 16, 18-19). Práve prostredníctvom Učiteľského úradu (t.j. dnes pápež s kolégiom biskupov) nám v situácii, keď ľudský rozum, poznačený dedičným hriechom, je náchylný na zlé, Pán spoľahlivo ukazuje, čo je dobré a čo zlé. Nie je to tak, že by pápež určoval morálku skutkov, ale on to spolu s Cirkvou (biskupmi, teológmi aj laikmi) celé stáročia poznáva a verejne vyhlasuje v cirkevných dokumentoch.

Prečo je teda plánované rodičovstvo OK, a kondóm nie, keď oboje majú rovnaký cieľ a navyše ani kondóm nevylučuje počatie, pretože mu nedokáže zabrániť na sto percent? Keby sme povedali, že ak dve činnosti majú rovnaký cieľ, sú morálne totožné; znamenalo by to, že je jedno, či živiteľ rodiny peniaze pre svojich blízkych získa poctivou prácou alebo ich ukradne, pretože cieľ je ten istý. A keďže je cieľ dobrý (živobytie jeho rodiny), sú aj prostriedky dobré – čo je, samozrejme, nezmysel. Účel nesvätí prostriedky. Záleží teda na tom, čo a ako sa deje; nielen na cieli, príp. úmysle konajúceho. Problém prezervatívu alebo prerušovaného styku nie je v cieli (zabrániť počatiu – k tomu smerujú aj metódy plánovaného rodičovstva), ale v tom, čo sa pri tom deje: že pohlavný styk sa uskutočňuje proti svoje prirodzenosti (čo k nemu integrálne patrí), t.j. spermie úmyselne neskončia v ženskom pohlavnom orgáne.

Podobne by sme sa mohli spýtať, prečo je klamstvo hriechom. Áno, Božie slovo nám to hovorí dokonca v Desatore. Ale aj bez Božieho slova: reč bola vymyslená na to, aby človek komunikoval to, čo má v mysli. Ak teda úmyselne nehovorím pravdu o realite, ako ju vnímam, je medzi mojou mysľou a rečou rozpor, čo je zlo (hriech). Teda morálne správne (t.j. dobré) je užívať reč aj sexualitu spôsobom, ktorý im patrí z našej prirodzenosti, a ktorý im Boh dal, keď nás stvoril. Zlo nám vždy škodí. Aj v prípade, že nevieme, že je niečo zlé. Preto Cirkev nemôže mlčať, keď vie, že nejaký skutok je zlý.

Hľadáte odpovede na teologické otázky? Pýtajte sa prostredníctvom mailovej adresy info@zastolom.sk.

 

Úvodná fotografia: www.pexels.com

5 komentárov

 1. Dobrý deň, Cirkev v poslednej dobe celkom stále používa prirodzenosť ako argument. Aj tu. Veľmi nesúhlasím. V prvom rade, čo je prirodzené? Čo to znamená? Viete to zadefinovať? Alebo je prirodzené len to, čo nám sedí do argumentačnej línie?

  V druhom rade, plánované rodičovstvo je neprirodzené! Prečo máme rátať dní, kedy môžeme mať sex? Bol sex stvorený s kalkulačkou alebo kalendárom? Má sex byť kulminaciou technických výpočtov, alebo úprimnej túžby jedného po druhom? Čo je prirodzenejšie?

  Je prirodzené, aby v čase, keď je žena najplodnejsia, najviac tuziaca po sexe a mala najlepší orgazmus, si odopierala sex, lebo plánovane rodičovstvo, ktoré je PRIRODZENEJSIE ako kondóm?

  Ďakujeme aj s manželkou za odpovede. Kresťania, ktorí vydržali do manželstva, aby mohli vydržať aj ďalej…

 2. Dobrý deň, Ján a Simona,

  Otázka ohľadom prirodzenosti, ktorú kladiete, je úplne na mieste. Na začiatok treba povedať, že pojem prirodzenosti nie je „výmysel“ Cirkvi, ako by si niekto mohol myslieť. Koncepciu prirodzenosti prevzala Cirkev zo starovekej gréckej predkresťanskej filozofie, konkrétne od Aristotela. Čo je teda prirodzenosť? Je to všetko, čo ku konkrétnej veci patrí a bez čoho by vec nebola touto konkrétnou vecou. Vysvetlím na príkladoch. Prirodzenosťou kameňa je, že niečo váži (má nejakú váhu) a je pevný (v nejakej miere). Ak by som teda videl okolo seba voľne poletovať kameň, ako lieta vták, niečo by nebolo v poriadku. Pretože je proti prirodzenosti kameňa, aby poletoval ako vták. Ak uvidím na ulici behať trojnohého psa – to sa môže nastať, že psík niekde prišiel o labu – okamžite mi je jasné, že TOMUTO psovi niečo chýba, pretože k prirodzenosti psa patrí, že má štyri laby. Môže mať pes tri laby? Áno, v dôsledku nehody alebo zranenia. Môže sa taký narodiť? Pravdepodobne áno, ale stále pôjde o defekt, pretože biológia, ale aj obyčajné naše pozorovanie prírody, nám vraví, že pes má štyri laby.

  Tak ako predmety (vrátane zvierat a človeka) majú nejakú prirodzenosť (k prirodzenosti človeka patrí aj užívanie rozumu v nejakej miere), analogicky aj ľudské skutky majú svoju prirodzenosť, ktorá je určená cieľom konkrétneho skutku. V tomto zmysle používame na tomto fóre prívlastok „prirodzený“. Nejde teda o niečo, čo sa nám páči, alebo nám nejakým spôsobom vyhovuje (napríklad mať sex, keď má žena plodné dni); ale či skutok má náležitosti, ktoré k nemu patria (ktoré vyžaduje jeho prirodzenosť), alebo nie. Cieľom sexu je úplné vzájomné darovanie sa manželov, pri ktorom dokonca muž fyzicky odovzdáva (spermie) a žena prijíma. Samozrejme, na úrovni duší a vzájomnej lásky aj žena (sa) dáva a muž prijíma. Ak k tomuto vzájomnému darovaniu sa nedochádza, pretože mu prekáža kondóm; takémuto skutku (sexu) chýba niečo podstatné. A naopak, ak manželia praktizujú plánovanie rodičovstva, tomuto skutku nič nechýba (aj ak majú pohlavný styk v dňoch, keď žena nie je plodná), pretože plodné a neplodné dni sú iba okolnosťou (nie podstatnou vlastnosťou) pohlavného styku. Prečo to môžeme povedať? Pretože sex má všetko, čo vyžaduje jeho prirodzenosť, určená jeho cieľom, ak ide o vzájomné odovzdanie sa manželov splynutím ich pohlavných orgánov.

 3. dobry den
  mne velmi pomohla aj pani Maria Schindlerova, ktora odpoveda na otazky manzelskej etiky na stranke lpp.sk
  mala som tiez problem, mozno az zlost pochopit nejake veci, no ona vysvetluje naozaj pokorne a s laskou ( ako aj otec Samuel 😀) takze po par dnoch modlitby som naozaj uverila,ze Boh chce pre nna dobro, nie pritaze…
  a ucenim sa metody s ” teplomerom” sa nas vztah neuveritelne cisti, dozrieva, meni sa na nieco nove,krasne… rozumiem, ze daco sa da ale pochopit len srdcom, nie hlavou, treba prosit Pana o milost pochopit, uverit,ze Cirkev nam chce dobre… uz nikdy by som nemenila za zivot pred tym… je to dobrodruzstvo. nedajte sa oklamat! studujte, uz sa o nas tolko ochotnych parov na Slovensku stara! mame to tu naservirovane, knizky, kurzy … stoji to za to. naucite sa rozdiely medzi davanim a branim, medzi ziadostivostou a tuzbou…ja som pred svadbou nezila cisto. o to skor a hlasnejsie teraz dosvedcujem, ako mi to poskodilo manzelstvo aj moj pohlad na cistotu. prirodzene planovanie rodicovstva je zivotny styl, nie teplomer. 😉

 4. Dobry den, stale nebola zodpovedana otazka, ako vyriesit dilemu plodnych dni a zvyseneho sexualneho apetitu u zien. Podla ucenia cirkvi to teda zjavne znamena ze po 2-3 detoch uz zena nema narok na plnohodnotne prezivanie sexu pocas plodnych dni, kedy je sex pre nu najprijemnejsi, najprirodzenejsi a najmenej bolestivy. Po cele tisicrocia tuto otazku nebolo treba riesit, kedze kazdy sa snazil mat co najviac deti z dovodu vysokej detskej umrtnosti. Dnes je ale situacia uplne ina, planeta je preludnena a zeny vdaka emancipacii a vzdelaniu chcu mat aj karieru, nielen byt na materskej. Cirkev bude toto musiet zacat riesit na uplne inej level. Ved si len vezmime, ze este pred 30 rokmi bolo pojem planovane rodicovstvo pomaly hriech vyslovit, dnes uz to cirkev dokonca odporuca. Je mozne ze o 10 rokov bude povoleny kondom, mozno aj ine formy antikoncepcie. Za poslednych 50 rokov v cirkvi nastali take zmeny o ktorych sa v minulosti nikomu ani nesnivalo. A za papeza Frantiska sa pravdepodobne dockame prevratnych zmien (vysvätenie zien-knaziek v juznej amerike pre nedostatok knazov,co sa pravdepodobne prenesie aj do Európy v dosledku zufaleho nedostatku knazov)

 5. Pozdravujem, Aj ja mam k urcitym metodam PPR vyhrady, co do “prirodzenosti”. Nepovazujem za prirodzene kazdodenne prehmatavnie krcka maternice a k teplomerom tolko – co zeny pred vynajdenim teplomeru? Nemali sancu zit cisto? Ano, nie su to jedine moznosti ako presne urcit ovulaciu, ale existuju situacie, kedy sa neda pouzit ziadna metoda. Budem konkretna. Uzivala som lieky, ktore mi celkom zrusili cyklus, zaroven na nich boli uvedene mozne teratogenne vedlajsie ucinky na plod. Predo mnou stala volba – bud nezodpovednost k vlastnemu zdraviu (nebrat lieky), alebo abstinencia v sexe. Neviem, ci bola aj ina moznost, ak ano, ja som ju nevidela. Prosila som Pana a on ma naozaj vypocul, obnovil sa mi cyklus…po pol roku. Asi zachadzam do intimnych detajlov, ale nedokazem bez toho presne vyjadrit, ze su situacie, kedy uprimne hladajuci clovek ma pocit ze v tom celom ostal sam s “neunosnym bremenom”.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno