Moje dieťa má zlé známky

0
668

Viete, akú písomku tento týždeň písalo, či akú známku dostalo? Zaujímate sa o školský život dieťaťa? Aká je úloha rodičov v školskom vzdelávaní detí? Ako môžeme pomôcť dieťaťu zlepšiť priemer známok? Sú známky len zodpovednosťou dieťaťa?

 

Ako pomôcť dieťaťu zlepšiť známky?

Ak má dieťa známky, s ktorými nie ste spokojní ani vy, ani dieťa alebo pracujete na vylepšení hodnotenia vedomostí, ponúkam vám niekoľko rád, ako pomôcť dieťaťu, aby si zlepšilo školský prospech:

 

  1. Ak sa rozhodnete, že spoločne s dieťaťom zlepšíte jeho známky, začnite sa aktívne hneď v daný deň viac zaujímať o školskú prípravu dieťaťa. Neodbite svoj záujem otázkou: „Úlohy máš hotové? Všetko vieš?“ Ale sadnite si s dieťaťom k jeho školskej taške a učte sa spolu, pomáhajte mu v tom, čo mu robí problém. Investujte svoj čas spolu s dieťaťom na prípravu na ďalší deň.

Čo tým získate? Okrem iného nebudete prekvapený, aké veci sa žiaci učia, či aké písomky a úlohy dostávajú. Jednoducho budete v obraze. Dieťa bude cítiť Vašu podporu, že v tom nie je samé a hoci sa mu nechce, či nevie – ste tu, aby ste mu pomohli.

 

  1. Ak sa chystáte s dieťaťom učiť, začnite s predmetmi, ktoré sú ťažké. Zároveň dbajte na správny režim dňa, a to najmä u menších školákov. Keď príde zo školy, doprajte mu čas na oddych a hru. Dajte mu jedlo, aby nebolo hladné a aby sa vedelo sústrediť. A až potom, čo je dieťa zasýtené, ale nie prejedené a hralo sa, začnite sa učiť. Neodporúčam učiť sa v podvečerných hodinách, kedy ani vy, ani dieťa nemá dostatok pozornosti a schopnosti učiť sa a je z celého dňa unavené.

 

  1. Naučte dieťa pracovať systematicky a v malých krokoch, nečakajte veľkú a rýchlu zmenu. Ak ste sa rozhodli, že sa budete pripravovať s dieťaťom do školy, začnite pracovať systematicky a v malých krokoch. Nečakajte, že zo dňa na deň dieťa bude nosiť domov samé jednotky. Doprajte všetkým čas na zmenu, na prijatie zodpovednosti a snahy dieťaťa stať sa lepším žiakom.

Každý deň sa venujte dieťaťu aspoň chvíľu, čítajte či píšte, počítajte alebo ho učte jazyk. Pomaly, bez stresu a túžby byť najlepším.

 

  1. Chváľte deti, aj keď majú zlé známky. Pochváľte jeho snahu o zvládnutie učiva, povedzte, že viete, že sa učil a to, ak sa niečo nepodarí patrí k učeniu a k životu. Vyzdvihnite jeho snahu a nie výsledok. U dieťaťa tak zmiernite pocit sklamania, nespravodlivosti alebo chuti vzdať sa.

 

  1. Buďte trpezlivý. Starostlivo a trpezlivo deťom vysvetľujte to, čo nevedia pochopiť alebo im robí problém. Nehovorte im, že sú pomalé, hlúpe a vyhnite sa otázke: „Ako je možné, že to nevieš? To si mal dávno vedieť!“ Takéto vety dokážu demotivovať veľmi rýchlo nielen dieťa, ale i vás.

 

  1. Neporovnávajte deti a ich šikovnosť pri zvládaní učiva. Rešpektujte rôznorodosť každého školáka, aj malého prváčika. Každé sa naučí inou rýchlosťou a šikovnosťou písať, čítať, či zodpovedať za svoje vedomosti. Povzbudzujte dieťa v tých predmetoch, ktoré zvláda ľahko. Poukážte na jeho silné stránky a to ho motivuje k snahe zvládnuť aj to, čo mu ide komplikovanejšie. Nesnažte sa dokázať všetkým naokolo, že vaše dieťa je najlepšie a najšikovnejšie. Vždy sa nájde niekto, kto je šikovnejší nielen od nás, ale i od nášho dieťaťa.

 

  1. Netrestajte dieťa za zlé známky a ani z nich neviňte učiteľov. Každé, aj to najšikovnejšie dieťa v triede, môže dostať horšiu známku, môže si zabudnúť domácu úlohu či niečo sa nenaučiť. Tak aj to vaše. Nemôže za to učiteľka, nemôžete za to vy. Je to zodpovednosť dieťaťa, ktoré sa však tejto zodpovednosti a jej následkom učí. Dovoľte mu robiť chyby, či zabúdať a aj horšia známka a poznámka budú pre neho skúsenosťou. Netrestajte dieťa za známky, ani keď ich má dlhodobo horšie. Zamyslite sa, čo sa deje, že vaše dieťa nosí zlé známky, ako mu môžete pomôcť. A najmä, komunikujte s dieťaťom a s učiteľom. Otvorená komunikácia pomôže rodičom preniknúť do vzťahu učiteľ – dieťa.

 

Každému z nás rodičov záleží na tom, aby naše dieťa bolo múdre a hodnotenie jeho vedomostí a schopností bolo čo najlepšie. Podporujme a pomáhajme deťom v školskom živote, buďme pri nich, ponúknime svoje vedomosti a trpezlivosť, aby sme ich motivovali k vzdelávaniu sa.

V istom okamihu je potrebné si uvedomiť, že naučiť dieťa systematicky pracovať, byť zodpovedným a čestným žiakom je dôležitejšie ako dosahovať najlepšie známky.

 

Fotografia: Dawn Shearer-Simonetti / shutterstock.com