Máj s Máriou v rodine

0
890

Máj nám už rozvoniava a kvitne na každom rohu. Tento rok ho možno vnímame o niečo intenzívnejšie – pre mnohých z nás nie je samozrejmosťou len tak si vyjsť von – na poslednú chvíľu vybehnúť kúpiť rožky na večeru, čakať, kým dieťaťu skončí krúžok alebo prejsť sa lesom. O to intenzívnejšie vnímame momenty, keď prechádzame ulicami alebo sa po dlhom čase ocitneme v prírode, a všímame si detaily, okolo ktorých by sme bežne prešli bez povšimnutia. Naše oči aj srdcia sa scitlivujú na dary, ktorými sme zahŕňaní.

A je tu aj niečo iné, na čo by sme možno v májovom zhone práce, školy, krúžkov, sadenia, stretnutí a povinností zabudli. Máj – mesiac Márie.

Svätý Otec nás pozýva prežiť tento mesiac s Máriou. Pozýva nás modliť sa v rodine modlitbu, ktorá upriamuje naše srdce na Ježiša. Teraz, keď kvôli vonkajším okolnostiam sme pozývaní prežívať priestor našich rodín intenzívnejšie ako domácu cirkev, máme jedinečnú príležitosť objaviť krásu a hĺbku tejto modlitby.

Svätý Otec nám posiela tieto slová :

Drahí bratia a sestry,

už je blízko mesiac máj, v ktorom Boží ľud s osobitnou intenzitou vyjadruje svoju lásku a úctu k Panne Márii. V tomto mesiaci je tradíciou modliť sa ruženec doma, v rodine. Doceniť tento domáci rozmer nás „prinútili“ obmedzenia spojené s pandémiou, a to aj z duchovného hľadiska.

Preto by som chcel všetkým navrhnúť, aby sme v mesiaci máj znovuobjavili krásu modlitby ruženca v domácnosti. Môžeme tak robiť spoločne alebo osobne; zvoľte si sami podľa situácie, s cenením si oboch možností. V každom prípade je tu však jedno tajomstvo, ako na to: jednoduchosť. A ľahko nájdeme aj na internete, dobré predlohy, ako sa modliť.

Okrem toho vám ponúkam texty dvoch modlitieb k Panne Márii, ktoré môžete prednášať na konci ruženca, a ktoré sa i ja sám budem modliť v mesiaci máj, duchovne zjednotený s vami. Pripájam ich k tomuto listu, aby tak boli k dispozícii všetkým.

Drahí bratia a sestry, kontemplovať spoločne Kristovu tvár so srdcom Márie, našej Matky, nás ešte viac zjednotí ako duchovnú rodinu a pomôže nám prekonať túto skúšku.

Ja sa budem modliť za vás, osobitne za tých, čo najviac trpia, a vy sa prosím modlite za mňa.

Ďakujem vám a zo srdca vám žehnám.

V Ríme pri Svätom Jánovi z Lateránu 25. apríla 2020, na sviatok sv. Marka evanjelistu

Ako na to v našich rodinách? Nezáleží na veku, dobrá správa je – kedykoľvek, kdekoľvek a s kýmkoľvek – dá sa nájsť spôsob!

  • Neverili by ste, ale už aj bábätko môže doslova „omieľať pátričky“. A nám, rodičom, môže tento prvý ruženec pripomínať tajomstvá Ježišovho života, ktoré práve prežívame – či už radostné alebo aj tie bolestné. A aj ktorékoľvek iné – život je zložený z tisícok okamihov, v ktorých môžeme objaviť Kristovu tvár!

  • Deti – hlavne predškolského a školského veku – sú fascinované reálnymi príbehmi a ich začlenením do dejín. Určite nevynechajte históriu toho, ako modlitba ruženca vznikla. Deťom pomôže pochopiť štruktúru tejto modlitby a vnímať jej zrod a premeny v kontexte dejín Cirkvi.
  • Ambícia pomodliť sa s deťmi celý ruženec vyzerá síce krásne, mnohí z nás však musia hľadať rôzne cestičky, ako im priblížiť túto modlitbu.

1. Jedna z nich je modliť sa vždy iba jeden desiatok s určitým   tajomstvom.Takto sa vám podarí pomodliť sa s deťmi všetky štyri ružence za 20 dní! Modlitba ruženca je vo svojej podstate modlitbou rozjímavou. Príbehy jednotlivých tajomstiev si môžeme nájsť v Biblii, napríklad podľa tohto zdroja . Na začiatku desiatku si prečítame úryvok z Božieho slova, prerozprávame hlavné posolstvo, hľadáme s deťmi spojitosť s našimi životmi. Staršie deti a teenageri môžu vkladať do Zdravasov niečo, čo je blízke ich srdcu, čo práve prežívajú:

 – Zdravas Mária ……. plod života tvojho Ježiš– ktorého si Panna pri navštívení Alžbety v živote nosila – nauč aj nás slúžiť iným / ktorý nám hovorí – Ty si môj milovaný syn / ktorý zomrel za moje hriechy / ktorý nám zoslal Ducha Svätého, aby sme mali jeho život v plnosti – Svätá Mária…….

2. Veľkou pomôckou je aj vizuálne vnímanie tajomstvavymaľovánky, kartičky, symboly k jednotlivým tajomstvám z prírody alebo výtvarné umelecké diela. Deti si vďaka nim vedia predstaviť danú scénu, vtiahnu ich do prežívania tajomstva a zároveň pomôžu pri udržaní pozornosti.

3. Ako deti sme sa zvykli modliť aj skrátený ruženec– ruženec = 1 desiatok = 2x Zdravas s 1. tajomstvom + 2x 2. tajomstvo + 2x 3. tajomstvo + 2x 4. tajomstvo + 2x 5. tajomstvo. Deti sa postupne učia jednotlivé tajomstvá a zároveň má modlitba „rýchlejší myšlienkový spád“, keďže tajomstvá sa menia po 2 Zdravasoch.

4. Ak chcete zachovať celú štruktúru ruženca, môžete si s deťmi skrátiť desiatok na 3 Zdravasy a pomodliť sa takto celý ruženec.

5. Deti sa veľmi rady modlia aj spevom. A ako vieme, platí – kto spieva, 2x sa  modlí. 5 Zdravasov a máte celý desiatok! Ach, ako radi sme túto vymoženosť využívali v puberte.

  • Veľkou pomôckou určite môže byť aj modlitebný kútik, do ktorého si počas mája môžete dať sochu/obrázok Panny Márie. Deti veľmi rady zdobia oltárik rôznymi ozdôbkami a kvetmi. Môžeme ich povzbudiť, aby priniesli kytičku kvetov z prechádzky vonku, aby nakreslili obrázok pre Pannu Máriu…
  • Ruženec je modlitba spolu s Máriou. A Mária, naša láskavá a starostlivá mama, sa bude veľmi rada modliť spolu s nami a prihovárať za naše úmysly. Za čo sa chcete spolu s deťmi modliť? Možno za starých rodičov, ktorých ste už dlho nevideli, možno za chorých ľudí, za tehotnú mamičku, ktorú čaká pôrod, za kamarátov zo škôlky/školy… Úmysly si môžete napísať/ nakresliť na farebné papieriky, vložiť do košíčka a položiť ho do májového modlitebného kútika.
  • Deti sa tiež určite potešia vlastnému ružencu, ktorý si jednoducho vyrobíte zo špagátika a korálok.

  • Niekedy zatúžime modliť sa ruženec – či už sami alebo s deťmi… Kedy si ale nájsť čas na ruženec? A ako sa ho modliť, keď si človek niekedy pri deťoch ani len kávu v kľude nevypije? To pozná veľmi dobre každá mama. Deti začnú hneď po prvom Zdravase behať, vyvádzať… Nebojte sa, Mária tomu rozumie! Veď aj Ježiš bol malým dieťaťom – a určite nie vždy len „pokojným Ježiškom na obrázku“! Nevzdávajme sa! Treba sa len opevniť trpezlivosťou a vytrvať. Deti budú vnímať posvätnosť chvíle našej modlitby a celkom isto sa stane semienkom zasiatym do zeme, ktoré vyklíči v pravý čas. Alebo sa ho môžeme modliť na etapy od rána do večera, a tak posväcovať celý deň zotrvávaním v Božej prítomnosti.
  • A jedno môžeme robiť v každý čas – či sú deti malé a ešte ich iba učíme modlitbu Zdravas, alebo sú vo fáze, kedy vydržia desiatok a s radosťou nosia Panne Márii kvietky, alebo aj vtedy, keď berú modlitbu ako rodinnú povinnosť, ktorú treba mať čo najrýchlejšie za sebou – vo všetkých týchto fázach a chvíľach môžeme s Máriou odovzdávať svoje deti Ježišovi spolu s každým slovom Zdravasu a vnímať Božiu prítomnosť vo všetkom, čo žijeme.

 

Foto: autorka článku, redakcia, Fra Angelico, Fresco cycle in San Marco, Florence: The Virgin of the Annunciation, circa 1437-1446

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno