Liturgia domácej cirkvi na nedeľu 15.3.2020

1
605

 V spolupráci so saleziánskou rodinou Vám prinášame liturgiu domácej cirkvi na nedeľu 15.3.2020 – 3. pôstnu nedeľu. Liturgia slúži rodinám počas obdobia, keď platí zákaz verejných bohoslužieb.

Drahí priatelia, obraciam sa na Vás s radosťou – na všetkých, ktorí ste spojení s projektom „Mistero grande“. 

Obraciam sa na Vás všetkých, pretože chceme urobiť z tejto situácie – zapríčinenej  koronavírusom – ktorá nás viaže mnohými obmedzeniami – urobiť z nej ponuku pre rast vo viere.

Dokonca niečo viac – objaviť zvláštny dar – špeciálny, ktorým je sviatosť manželstva – a tiež domáca Cirkev. Z tohto dôvodu Vám posielam, text modlitby – liturgiu pre domácu cirkev. 

Skúste si v nadchádzajúcu nedeľu zabezpečiť hodinku, aby ste ako rodina mohli spolu prežiť chvíľu spoločnej modlitby – vo vedomí, že sa modlíte s mnohými vo svete a že ste spojení s miestami, kde sa môže sláviť Eucharistia. 

Toto je konkrétny spôsob, ako môžete milí manželia, urobiť činnou sviatostnosť vášho manželstva. 

Neuspokojte sa pozeraním svätej omše, čo je určite dôležité, ale uvedomte si, že Ježiš prebýva medzi Vami – vďaka sviatosti manželstva. Ježiš spolu s Vami sleduje televíziu, alebo lepšie – spolu s Ježišom počúvajte Jeho slovo, zdieľajte svoju vieru, tiež – ak je možnosť – môžete ísť aj prijať Eucharistiu. Takto spolu môžete hľadať to, čo je cieľom Eucharistie – spolupracovať na veľkej rodine. 

Prijmite túto ponuku, ktorú Vám odporúčam pre všetky ďalšie nedele, pokým budeme nútení zostať vo svojich domoch. Takto môže byť slávená každú nedeľu domáca liturgia.

Ďakujem. Pán nech Vás žehná.

Renzo Bonetti

Spojme sa aj my s touto iniciatívou „Mistero grande“ – ktorá aj nám neustále ponúka nové inšpirácie.

Don Marian Valábek, spolu s don Dominikom Vinšom, ktorý to preložil a ďalší spolubratia spojení v tomto snažení…

Ps – ak sa podarí – dáme tento text aj do titulkov na 

https://www.youtube.com/watch?v=XYtLiN9KP4Q&feature=youtu.be 

Tu na stiahnutie: liturgia rodiny na 3.pôstnu nedeľu A 2020

Úvodná fotografia: www.pexels.com

 

 

1 komentár

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno