Kvetný víkend bol v Banskej Bystrici už pätnásty raz

0
547

Na celodiecéznom stretnutí mladých s otcom biskupom Mons. Mariánom Chovancom v Banskej Bystrici sa stretlo vyše 400 ľudí. Členovia BB zboru v závere nedeľnej slávnostnej svätej omše prvýkrát zaspievali slovenskú verziu hymny Svetových dní mládeže 2016.

 

Mottom tohtoročného Kvetného víkendu bol verš z Matúšovho evanjelia „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“ Organizátori prepojili program aj s Rokom zasväteného života, medzi účinkujúcimi vystúpili viacerí rehoľníci. „Hlavným cieľom Kvetného víkendu je pomôcť mladým ľuďom, najmä tým, ktorí nemajú vo svojom dekanáte alebo vo farnosti nijaké spoločenstvo. Chceme sa tak navzájom povzbudiť vo viere, duchovne načerpať, ale zároveň dať mladým aj príležitosť osobne stretnúť Pána Ježiša, či už v tom slove, ktoré počujú alebo v ľuďoch, s ktorými sa stretnú,“ uviedla členka organizačného tímu Jana Antalová.

IMG_3013

Organizátori si za nosnú myšlienku podujatia zvolili motív cesty. V programe využili rôzne dopravné prostriedky, ktorými zdôraznili cestu života mladých a symboliku rôznosti ich vzťahu s Bohom. To súviselo aj s mottom, aby na konci svojej cesty na zemi uvideli Boha. „Tento víkend mal svoje čaro v tom, že bol jednoduchý, ale zároveň mal svoju hĺbku. Bola veľmi dobrá organizácia a program nemal chybu. Myslím si, že tohtoročný víkend bol perfektný a oslovil veľké množstvo mladých ľudí,“ povedal kňaz z Diecézneho centra mládeže v Španej Doline Juraj Karcol.

Tohtoročné katechézy pre mladých vychádzali z Posolstva Svätého Otca Františka k 30. svetovému dňu mládeže. Účastníci si cez víkend mohli vybrať aj zo siedmich workshopov. Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Richard Vašečka hovoril o identite muža a ženy. Členka spoločenstva z Obýc Eva Petrovičová hovorila o modlitbe ako o stretnutí a vzťahu. Diecézny exorcista porozprával mladým o okultizme, praktikách a nebezpečenstvách súvisiacich s mágiou. Zasvätení laici z Cirkevnej rodiny „Miles Jesu“ hovorili o povolaní ako o dobrodružstve v dobrom družstve. Bosý karmelitán o. Pawel Wojnowski vo svojom workshope Sila svätej spovede ukázal mladým pohľad na spoveď trochu z diaľky. Sestra Marta Andraščíková viedla workshop o poznaní svojho srdca a jeho zákutiach. Študent Akadémie umení v Banskej Bystrici Peter Hovanec pripravil Divadelný workshop. S banskobystrickým diecéznym biskupom Mariánom Chovancom sa mladí stretli prvý raz v sobotu pri modlitebnej vigílii. Po nej nasledovala celonočná adorácia v priestoroch Gymnázia Andreja Sládkoviča. Na Kvetnú nedeľu nechýbala slávnostná svätá omša s diecéznym biskupom. Po nej odovzdal dvadsiatim deviatim zástupcom za dekanáty menovací dekrét.

IMG_3752_1

Úplným záverom Kvetného víkendu bol spoločný tanec na banskobystrickom Námestí SNP. „Ja som na KV zažil ako moderátor veľmi dobrú a myslím, že aj veľmi rodinnú atmosféru. Veľmi sa mi páčila spolupráca všetkých účastníkov spolu s organizačným tímom. Zdalo sa mi, že aj účastníci tak hlbšie „chytili“ tému a že naozaj boli aj zasiahnutý slovami, piesňami, divadlom a aj samotnou Božou atmosférou. Ďakujem, že som mohol byť súčasťou,“ uviedol Jozef Slavkovský. „Kvetný víkend bol vzácny v tom, že bolo veľmi veľa mladých hľadajúcich ľudí, ktorí mali otvorené srdcia. Bolo tu veľa radosti a života. Víkend bol výnimočný aj v tom, že po prvýkrát odznela hymna Svetových dní mládeže 2016 v slovenčine. Bol to veľmi silný zážitok,“ dodala členka organizačného tímu Lenka Michalská.

Túžbou organizátorov je, aby hlbšie objavovanie a poznávanie Boha neostalo len pri jednom víkende, ale pokračovalo ďalej.

 

Informovala Vladimíra Legíňová

 

Kontaktná osoba: Jana Antalová, koordinátorka Kvetného víkendu

Mob: +421 915 977 829

Email: majak.dcm@gmail.com

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno