Kvetný víkend 2015 – celodiecézne stretnutie mladých s Mons. Mariánom Chovancom

0
60

Celodiecézne stretnutie mladých s otcom biskupom Mons. Mariánom Chovancom bude v Banskej Bystrici v dňoch od 27. do 29. marca. Mottom tohtoročného Kvetného víkendu je verš z Matúšovho evanjelia „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha, ktoré je aj témou Posolstva Svätého Otca Františka k 30. svetovému dňu mládeže.

 

Katolícka cirkev bude tento rok sláviť Kvetnú nedeľu 29. marca. Pri tejto príležitosti sa mladí každoročne stretávajú v diecézach na Slovensku spolu so svojím biskupom. „Cieľom každoročného Kvetného víkendu je ponúknuť mladým stretnutie sa so živým Kristom, ktorý jediný môže naplniť naše srdce a urobiť nás šťastnými a zároveň aj zažiť radosť v spoločenstve mladej cirkvi, byť navzájom povzbudení vo viere,“ uviedol kňaz zodpovedný za realizáciu Kvetného víkendu o. Juraj Karcol zo Španej Doliny.

Prípravy na Kvetný víkend v Banskej Bystrici sú v plnom prúde. Program bude prepojený aj s Rokom zasväteného života, medzi účinkujúcimi vystúpia viacerí rehoľníci. Organizátori sa inšpirovali motívom cesty, ktorá ukazuje smerovanie života k Bohu, čistote a lepším vzťahom. „Čistota srdca veľmi súvisí s láskou v našom srdci. Preto sa chceme rozhodnúť kráčať po ceste lásky a dôvery, už iba s Pánom Ježišom, nie bez neho,“ dodala koordinátorka Kvetného víkendu Jana Antalová. Túžbou organizátorov je, aby hlbšie objavovanie a poznávanie Boha neostalo len pri jednom víkende, ale pokračovalo ďalej.

Autorom plagátu, ktorý zobrazuje ulicu s autom ako cestu lásky a dôvery, symbol životnej cesty za Pánom Ježišom, je Adrián Vrtel z dekanátu Prievidza. Členovia prípravného tímu využijú v programe aj viacero dopravných prostriedkov, aby tak lepšie zdôraznili cestu života mladých s Bohom. To súvisí aj s mottom, aby na konci svojej cesty na zemi uvideli Boha.

Neoddeliteľnou súčasťou Kvetného víkendu sú katechézy. Tento rok budú vychádzať z Posolstva Svätého Otca Františka k 30. svetovému dňu mládeže. Katechézu pre mladších do 18 rokov bude viesť kňaz z Diecézneho centra mládeže v Španej Doline o. Andrej Darmo. Vysokoškolákom a starším sa prihovorí redemptorista z Banskej Bystrice – Radvane páter Jozef Mihok. Kvetný víkend 2015 má už aj svoju hymnu. Jej autorkou je Betka Vargová so skladbou Blahoslavený.

 

Účastníci sa môžu registrovať do 20. marca 2015 vyplnením registračného formulára na stránke www.dcmmajak.sk/registracia.html.

 

Informovala Vladimíra Legíňová

 

 

Kontaktná osoba: Jana Antalová, koordinátorka Kvetného víkendu

Mob: +421 915 977 829

Email: majak.dcm@gmail.com