Ksawery Knotz: Manželstvo nemôže fungovať bez sexu

0
1489

Napísal knihu Sex ako ho nepoznáte, ktorá sa rýchlo stala bestselerom. Publikácii sa venovala aj televízia BBC, ktorá správu o nej okorenila titulkom „Poľský kňaz vydal návod na sex“. V exkluzívnom rozhovore pre ZaStolom.sk hovorí, že manželstvo nemôže šťastne fungovať bez sexuálneho spolužitia. Kapucín Ksawery Knotz.

 

V Poľsku sa venujete pastorácii manželstiev a rodín. Ako ste sa k tomu dostali?

Už pred mnohými rokmi som zistil, že manželská tematika, ktorej centrálnym bodom je sexuálny život, si žiada hĺbkové vysvetlenie, pretože vyvoláva spory sveta s Cirkvou, ale spôsobuje aj rozdelenie v samotnej Cirkvi. Manželia zase nerozumejú, kým sú ako sviatosť, a nerozumejú, prečo majú zachovávať stanovené morálne zásady. Bez úplného vysvetlenia podaného novým jazykom nedokážu odhaliť múdrosť učenia Cirkvi.

 

Čo dnes motivuje ľudí, aby vstúpili do manželského zväzku? Existujú ešte vôbec nejaké dôvody?

Ľudia nevnímajú manželstvo duchovne ako vzťah s Bohom plný lásky, ktorá je verná a neporušiteľná podobne ako spojenie Krista a Cirkvi, a preto si vytvárajú zväzky na základe svojej vlastnej predstavy o láske, túžbe po spoločnom živote a narodení dieťaťa.

 

Niekedy sa zdá, že manželský zväzok je niečím starodávnym, a preto dnes ľudia preferujú iné formy spolužitia. Nestratil manželský zväzok niečo zo svojej atraktivity?

Prirodzené manželstvo pochádzajúce pôvodne od Boha, ale uskutočňujúce sa mimo zväzku Krista a Cirkvi, prechádza zmenami. Muž a žena aj naďalej chcú byť spolu, ale nechcú sa podriadiť norme nerozlučiteľného zväzku do konca života. Túto normu vnímajú, pokiaľ o nej vôbec vedia, ako vznešený, ale málo realistický ideál. Samotný trvalý zväzok stále vzbudzuje strach vo svete, v ktorom je čoraz ťažšie rozpoznať, kto je kto, kto má akú identitu a ako veľmi je zranený a teda neschopný vytvoriť spoločenstvo života a lásky s druhým človekom.

 

Stretávame sa s názormi veriacich a neveriacich osôb, ktoré spochybňujú pastoračné pôsobenie kňazov slovami: „Čo oni vedia o manželských skúsenostiach, keď žijú v celibáte?“ Je celibát prekážkou pre úplné pochopenie rodinného života?

Je dobré, aby kňaz pracoval s manželmi. Tak sa dokážu navzájom podporovať a dopĺňať, keď hovoria o sexualite iným ľuďom. Kňaz bol vychovaný v rodine ako každý iný človek. Ak to bola milujúca rodina, rozumie manželskému životu. Ak má kňaz čo povedať, ľudia ho budú počúvať. Veriacim neprekáža celibát. On totiž sám o sebe nie je prekážkou, keďže vyplýva z lásky ku Kristovi a jeho Cirkvi.

 

Niekedy sa nám zdá, že je Cirkev vzdialená od rodiny – rodina maximálne príde do kostola na omšu, ale to je tak všetko. Bolo by možné užšie prepojiť tieto dva svety?

Predovšetkým musíme pochopiť, že rodina sviatostného manželstva je malou domácou cirkvou, ktorá sa zhromažďuje na svätej omši, ale keď sa vráti domov, tak ako spoločenstvo naďalej žije a naďalej uskutočňuje Kristovu lásku vo svojom živote. Keď budú manželia žiť s týmto vedomím, už nebudú mať pocit, že Cirkev sú len obrady vedené kňazom a život mimo nich je svetská skutočnosť vzdialená od Boha.

 

Mal by sa manželský zväzok kresťanov odlišovať od manželstva osôb, ktoré nie sú kresťanmi?

Dnes je hlavnou úlohou Cirkvi nanovo odhaliť krásu manželského života spojeného neporušiteľným putom s Kristom, teda odhaliť, aké veľké milosti dostáva manželstvo cez sviatosť manželstva. Manželstvo je spoločenstvo, prostredníctvom ktorého sa na zemi prejavuje Božia láska.

 

Na stránke Szansa Spotkania (Šanca stretnutia) sa nachádza veľa tém súvisiacich so sexualitou. Akú úlohu by mal zohrávať sex v manželskom zväzku?

Je to dôležitá časť manželského puta, v ktorej sa prejavuje Kristova láska. Prostredníctvom ich telesnosti prichádza Boh. Prostredníctvom mužnosti manžela prichádza k manželke. Prostredníctvom ženskosti manželky prichádza k manželovi. Manželské puto, v ktorom žije Kristus, zahŕňa aj sexuálny život.

 

Môže manželský zväzok dobre a šťastne fungovať bez sexuálneho spolužitia?

Nemôže. Manželstvo znamená sexuálne spolužitie. Sexuálne spolužitie nie je len inštinkt či pud, ale aj duchovné a psychické spojenie manželov obnovujúce ich manželské puto.

 

Vo februári minulého roku sa na Slovensku konalo referendum, pričom jedna z otázok sa týkala sexuálnej výchovy v školách. Súhlasíte so sexuálnou výchovou už na základnej škole? Ako by mala vyzerať takáto sexuálna výchova?

V Poľsku máme výchovu k láske, ktorá sa nesústredí na sexualitu, ale už dlhšiu dobu existujú silné tendencie, aby bola nahradená úzko chápaným sexuálnym vzdelávaním. Kresťania by mali písať učebnice, ktoré budú oboznamovať deti a mládež s kresťansky chápanou láskou, telom a sexualitou. Mali by byť pekné a múdre, plné úcty a založené na zdravom učení náležite podanom v závislosti od veku osôb, ktorým sú určené. Inak nebudeme mať pozitívnu a dobre premyslenú alternatívu v mori sexualizácie detí a čoraz silnejšie protežovanej ideológie gender.

 

Niekedy sa aj napoly žartom zvykne hovoriť, že manželstvo je najťažšia rehoľa. Vy ste kapucín. Takže ktorá rehoľa je ťažšia?

Obidve sú ťažké a obidve sú krásne.

 

Autor ďakuje za pomoc a spoluprácu Jánovi Mačalovi. 

Preklad: Mário Kyseľ

 

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno