Košturiak: Porozumieť sebe samému

2
58

obrazek.phpV posledných dvoch dekádach akoby sa roztrhlo vrece nielen s kuchárskymi knihami od rôznych celebrít a celebritičiek zo všakovakých šou, ale aj s knihami plných „zaručených“ návodov ako byť krásny, úspešný, šťastný, bohatý… V záplave „odskúšaných a zaručených receptov na…“ sa na slovenskom knižnom trhu objavila zaujímavá kniha od Jána Košturiaka. Aj keď je publikácia „venovaná všetkým ľuďom, nielen mladým, ktorí hľadajú svoju vlastnú cestu a povolanie“, nie je to ná­vod na úspech a bohatstvo v súčasnom ponímaní. Autor totiž ponúka texty, ktoré zväčša vedú k zamysleniu a ná­slednému kladeniu otázok.

MILENIÁNOM

Ján Košturiak venoval knižku „predovšetkým mladým ľuďom, takzvaným mileniánom, ktorí prišli na svet medzi rokmi 1980–2005“. Ide o tzv. digitálnu generáciu. A hoci autor upozor­ňuje, že kniha je nielen pre mladých ľudí, počas jej čítania treba mať stále na mysli, že primárne je venovaná práve generácii, „ktorá používa prsty viac na ovládanie klávesníc a tabletov ako na držanie písacieho pera, ktorá má svoj vlastný jazyk, formovaný televíziou, internetom a esemeskami“. Tento pohľad je veľmi dôležitý, pretože ponúkané texty a reflexie mô­žu vyznieť trochu mentorsky, trochu školometsky a v konečnom dôsledku aj tak trochu lacno. A to by sme nespravodlivo ublížili nielen autorovi, ale najmä úmyslu a poslaniu knihy.

POVOLANIE AKO POSLANIE

Aj keď názov Povolanie môže zvá­dzať k predstave, že kniha je akýsi poradca pri voľbe povolania, podtitul Od zamestnania k povolaniu posúva celú publikáciu na inú, a nebojme sa to povedať – vyššiu úroveň. „Boh nás povoláva do spolupráce na jeho obrovskom diele,“ píše J. Košturiak. A preto v nádeji ponúka svoje texty, aby najmä „mileniánom“ pomohli pri hľadaní vlastnej cesty, aby mohli „prežiť pekný život, ktorým obohatia tento svet“. A práve pohľad cez prizmu onoho Božieho povolania, ak chceme – poslania človeka tu na zemi, dodáva knihe transcendentný rozmer. Nie je to pokus mystika urobiť z každého človeka svätca, ale túžba praktizujúceho kres­ťana – ­katolíka pomôcť stať sa každému slušným, dobrým a spravodlivým človekom. A odtiaľ je už len krôčik k svä­tosti… J. Košturiak nechce „prerábať“ ľudí na svätcov, skôr chce ukázať, že len dodržiavanie univerzálnych princípov vedie k skutočnému šťastiu.

SVIEŽI POHĽAD

Kniha je rozdelená na štyri časti: Ja – človek na tomto svete, My – rodina a rozvoj človeka, Podnik a práca, Svet okolo nás. Každá časť sa skladá z jednotlivých kapitol, v ktorých sa rieši ten-ktorý problém. Na konci každej kapitoly kladie autor Otázky na zamyslenie. Tému niektorých kapitol jasne naznačuje ich názov, no niektoré názvy sú skôr inotajové, vďaka čomu sa autor nielenže vyhýba istému klišé, ale aj zatraktívňuje rozoberanú tému. J. Košturiak neprináša nejaké prevratné témy. Načo aj, keď „okolo nás je toľko kriku a rôznych podnetov“. Skôr by sme mohli biblicky povedať, že „nové víno nalieva do nových mechov“ (porov. Lk 5,36n). Inak povedané, na bežné životné situácie a problémy ponúka nový, svieži pohľad. Robí to ľahkým perom, cez rôzne príbehy, zväčša prežité na vlastnej koži. Nenásilnú formu podčiarkuje aj skutoč­nosť, že v príbehoch nedáva autor do popredia seba, svoju skúsenosť či (životnú) múdrosť. Potlačenie autorské­ ho ega (akosi sa to dnes vidí čoraz menej) tak zvyšuje autentickosť a nosnú myšlienku príbehu, no najmä jeho poslania, čím sa zvýrazňuje úprimnosť Košturiakovho úmyslu „pomôcť pri objavovaní povolania“.

MÚDREMU STAČÍ

Na tomto mieste treba vysoko vyzdvihnúť, že autor z príbehov nevyvodzuje dôsledky či poučenia typu „a preto aj ty tak rob“. Uvedomuje si, že aj napriek tomu, že digitálna generácia „nerozumie veršom Hviezdoslava“, nie je však hlúpa. Práve naopak – čitate­ľovi necháva priestor a slobodu na vlastné transformovanie textu do osobné­ ho života. Vďaka metóde sapienti sat sa tak autor stáva nie poradcom či kau­čom, ktorým je v osobnom živote, ale partnerom, priam kamarátom. Ak sa kvôli poslaniu a adresátom knihy skôr núka označenie „starší kamarát“, je to na zváženie, pretože aj v rovesníkoch J. Košturiaka, či dokonca aj v tých skôr narodených, mnohé kapitoly vyvolávajú nielen isté reminiscencie, ale – a to je dôležitejšie –, aj nové otázky, pohľady či zamyslenia.

OTÁZKY, ČO PREBERÚ

Aj keď Otázky na zamyslenie na konci kapitol staršia generácia už môže vnímať skôr ako „spovedné zrkadielko“, majú tam svoje miesto. Treba mať totiž stále na zreteli, že kniha je primárne venovaná mladej generácii, ktorú tá staršia, žiaľ, nenaučila poriadne pracovať s textom. A navyše, aj keď sa niektoré otázky na prvý pohľad možno zdajú trochu detské a prvoplá­nové, v každom prípade nielenže do­ťahujú danú tému, ale sem­-tam „šľahnú“ či preberú aj životom ostrieľaných matadorov.

SPLNENÝ CIEĽ

Ak si Ján Košturiak dal za cieľ pomôcť najmä mladšej generácii pri hľadaní povolania, treba povedať, že formou aj obsahom urobil prvý krok správnym a žiadaným smerom. Áno, prvý, pretože podľa jeho vlastných slov už pracuje „aj na pokračovaní knižky, kde budú konkrétne otázky pre hľadanie vlastnej cesty, rozvoj talentu a podnikanie“. Ak bude aj toto pokračovanie obohatené o živé a vtipné ilustrácie Stana Lajdu, je sa naozaj na čo tešiť.

PAVOL PRIKRYL (Prebraté z časopisu VOX)

Ján Košturiak: Povolanie 1, Od zamestnania k povolaniu, Karmelitánske nakladateľstvo, Bratislava 2014

2 komentárov

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno