Je čas zlepšiť ochranu nenarodených – najmenších z nás

0
103

 

Sme presvedčení, že práva nenarodených detí by mali byť chránené rovnako ako práva všetkých ostatných ľudí. Preto podpodujeme všetky rozumné snahy a návrhy, ktoré pomôžu túto diskrimináciu odstraňovať.

Minulý týždeň sa dostali do NR SR štyri návrhy, ktoré majú snahu zlepšiť ochranu mamičiek a nenarodených detí pred umelým potratom. Podobná situácia bola aj minulý rok bezprostredne po Národnom pochode za život. Vtedy sa jeden zo štyroch predložených návrhov dokonca dostal do druhého čítania, kde iba veľmi tesne neprešiel.

Ako organizátori Národného pochodu za život povzbudzujeme a vyzývame poslancov, aby nedovolili zopakovanie tohto scenára a hľadali, našli a prijali adekvátnu zmenu legislatívy v prospech ochrany života. Po desiatkach rokov celospoločenskej diskusie a veľkého pokroku v oblasti medicíny ako aj poskytovania pomoci a podpory tehotným matkám v núdzi zo strany nezikového sektora, by mali prísť na rad aj činy v legislatíve a angažovanosť štátu. Spolu s desiatkami tisíc účastníkov pochodov za život očakávame, že poslanci naplnia tieto očakávania a tentoraz legislatívu na zlepšenie ochrany nenarodených a ich matiek prijmú.

Misiou Národného pochodu za život je verejným spôsobom na celoslovenskej úrovni vyjadriť túžbu a žiadosť po tom, aby bol chránený život každého človeka. Našim cieľom je dosiahnuť spoločenskú i legislatívnu ochranu života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. Prvý Národný pochod za život sa uskutočnil v roku 2013 v Košiciach, druhý a tretí v rokoch 2015 a 2019 v Bratislave. Vo svojom čase boli najväčšími verejnými zhromaždeniami uskutočnenými od roku 1989.

 

 

Kontakty:

media@pochodzazivot.sk,0911756025, Marek Michalčík

www.pochodzazivot.sk

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno