FAMILY GARDEN pozýva na nové prednášky a svedectvá

0
77

Takmer dva roky prípravy a pol roka úspešného fungovania má dnes za sebou poradenské centrum pre rodiny FAMILY GARDEN. Po letnej prestávke prichádza s ďalšími témami prednášok a novou internetovou stránkou www.familygarden.sk.

Ide o projekt, ktorý zastrešujú saleziáni spolupracovníci v Bratislave na Miletičovej, no do konkrétnej spolupráce sú zapojení aj mnohí odborníci – gynekológ, psychológ, kňaz, právnik, špeciálny pedagóg, finančný poradca, manželské páry a celá saleziánska rodina. Cieľom FAMILY GARDEN je združiť týchto kresťanských odborníkov pod jednu strechu a takto pomáť mnohým veriacim hľadajúcim kvalitnú odbornú pomoc.

„Naše centrum vzniklo pre všetkých, ktorí sa snažia zorientovať v súčasnej dobe plnej pochybností o význame manželstva a rodiny. Prichádzame s ponukou preventívnych prednášok a osobného poradenstva. V srdciach cítime, že krok týmto smerom bolo dobré rozhodnutie a že ak je toto Božie dielo, a my veríme že je, Pán nás bude sprevádzať a požehnávať aj naďalej,“ hovorí Katarína Baginová, koordinátorka projektu FAMILY GARDEN.

Od januára 2014 sa v priestoroch pod kostolom Panny Márie Pomocnice v Bratislave uskutočnilo 12 preventívnych prednášok a svedectiev, ktoré si prišlo vypočuť dokopy viac ako 2300 ľudí. Ovocie priniesli aj individuálne konzultácie. Prostredníctvom nich FAMILY GARDEN pomohlo už viac ako 80 klientom (manželom, jednotlivcom v rôznom veku, snúbencom, mladým ľuďom) v rôznych životných situáciách.

„V našej práci nám pomáha množstvo odborníkov, dobrovoľníkov, šikovných a ochotných mladých ľudí. Veľmi sa z toho teším a v mene všetkých, ktorí s nami vo FAMILY GARDEN spolupracujú, vám zo srdca ďakujem za všetko, čo ste pre nás urobili, s čím ste nám pomohli a že na nás myslíte v modlitbách,“ dodáva Katarína Baginová, koordinátorka projektu FAMILY GARDEN.

 

FG3

– – –

Pozvánka

Čerpajte vo FAMILY GARDEN 2 x do mesiaca

Druhý pondelok v mesiaci si môžete vypočuť svedectvá manželov, ktorí sa delia o radosti, ale najmä o starosti zo života, ktoré sa im podarilo preklenúť. Štvrtý pondelok v mesiaci prednášajú odborníci na rôzne témy týkajúce sa manželstva. Program sa začína vždy o 19:00 hod. v sale pod kostolom Márie Pomocnice v Bratislave.

 

Nenchajte si ujsť najbližšie témy:

8. 9. 2014 Vieme spolu komunikovať?

Ing. Jaroslav Mikuš a MUDr. Renáta Mikušová, PhD.

 

22. 9. 2014 Plánovanie rodičovstva, reálne možnosti – hovorí gynekológ (pokračovanie)

– MUDr. Marek Dráb, PhD.

 

13. 10. 2014 Povedz mi, čo prežívaš – vyjadrovanie pocitov

– PhDr. Vladimír Grigar a Zita Grigarová, dipl. o.

 

27. 10. 2014 Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

– JUDr. Anton Staněk

 

10. 11. 2014 Vieš vôbec, čo potrebujem?

– MUDr. Róbert Podivinský a Ing. Mária Podivinská

 

24. 11. 2014 Čo ohrozuje pekný život detí a mladých zo sveta sexuality?

– Ing. Elena Miškovičová a Mgr. Zuzana Stohlová Kiňová

 

8. 12. 2014 Pozornosť na každý deň

– Juraj Kolár a Anastázia Kolárová

 

 

Všetky potrebné informácie nájdete na novej stránke www.familygarden.sk.

Kontakt: bratislava@familygarden.sk

Projekt môžete finančne podporiť:

číslo účtu: 29330062/0200, variabilný symbol: 2013701