Desatoro rodiča: 5. Stanov pravidlá domácnosti a plánuj čas!

0
1803

Domácnosť s dobrou atmosférou, ktorá má slúžiť výchove, nemôže fungovať bez určitých zásad a plánovania času. Zavedenie pravidiel týkajúcich sa chodu domácnosti a plánovania času je dôležité, pretože to dáva deťom pocit bezpečia, predchádza to mnohým konfliktom a umožňuje lepšie využitie času, ktorý nám zvyčajne chýba.

 

Spíšme si domáci kódex

Veľmi užitočné je spísať si ustálené pravidlá v rodine (aj keď ich určite bude treba čas od času aktualizovať). Vďaka tomu, že si ich zapíšeme, budeme si ich jednoduchšie pamätať, a okrem toho si môžeme takto všetci vzájomne pomôcť pri ich dodržiavaní. Samozrejme, v prvom rade rodičia sami musia byť presvedčení o správnosti zásad, ktoré chcú žiadať od dieťaťa – nedôslednosť a neistota sú pre dieťa katastrofálne.

 

Čo by mali obsahovať takéto pravidlá? Každá rodina si môže vytvoriť svoj ​​vlastný „domáci kódex“, ale je dobré aby sa tam nachádzali okrem iného tieto pravidlá:

  • rozpis domácich povinností, ktoré majú vykonávať rodičia a deti,
  • denný rozvrh týždňa a víkendu,
  • čas pre vstávanie a „večierku“ (s ohľadom na vek dieťaťa),
  • stravovanie,
  • doba používania (a nepoužívania) počítača a televízie.

Podľa potreby vašej rodiny môžete pridať ďalšie okruhy pravidiel. Pamätajte si, že lepšie je pravidlá, ktoré si stanovíte, dôsledne dodržiavať, ako riešiť prípad od prípadu vzniknuté situácie.

 

Plánovanie času je pre rodinu prospešné

Veľmi dôležitú úlohu v rodinnom živote hrá čas. Musíme bojovať o to, aby sme si ho v prvom rade našli, najmä pre rodinu. Čas pre rodinu môžeme rozdeliť do troch oblastí, na ktoré si musíme nájsť čas a ktorých prítomnosť alebo neprítomnosť hrá veľký význam pre kvalitu rodinného života. Sú to:

  • čas pre manžela/ku,
  • čas venovaný každému dieťaťu individuálne,
  • čas pre najmenej jedno spoločné jedlo s celou rodinou denne.

 

Nášmu rodinnému životu plánovanie času prospieva – či už na dennej, týždennej, mesačnej alebo ročnej báze. Niekedy sa môže zdať, že takéto plánovanie zabíja spontánnosť a vytvára umelú, zväzujúcu atmosféru. Avšak je to úplne naopak – práve nedostatok plánovania je častou príčinou mnohých sporov a stresu v rodine. Ak sa nám podarí dobre naplánovať nejaký konkrétny čas, napríklad víkend alebo dovolenku, často sa ukáže, že tento čas je oveľa lepšie využitý, dokonca máme pocit, akoby sme ho mali viac. Všetci sú spokojnejší, pretože vedia, čo sa stane v najbližšej budúcnosti.

 

Rozdelenie času je otázkou priorít

Ak hovoríme o čase vyhradenom pre rodinu, takmer každý rodič sa začne pýtať, kde ho nájsť. Kľúčovú úlohu pri hľadaní času pre domácnosť hrá správne postavená rovnováha medzi prácou a domácnosťou. Jednoznačné je, že oveľa väčšie problémy s nájdením tejto rovnováhy majú otcovia. Práve oni musia vynaložiť oveľa väčšie úsilie, aby túto rovnováhu udržali. My otcovia, musíme naozaj postaviť rodinu na prvé miesto, a to nielen v rečiach, ale hlavne, keď ide o spoločné trávenie času. Prirodzene, nejedná sa len o množstvo stráveného voľného času s rodinou ale o stanovenie priorít – na rodinné záležitosti si musíme nájsť čas vždy a je potrebné k nim pristupovať s najvyššou prioritou – presahujúcou dôležitosť pracovných problémov.

 

http://www.silnarodzina.pl/, preklad: Andrej Burianek

foto: Iuliia Gusakova / shutterstock