Desatoro rodiča: 3. Buď priateľom pre svoje deti!

0
212

Cieľ, ktorý by sme mali dosiahnuť vo vzťahu k našim deťom, je skutočné priateľstvo – a to je cieľ na dlhý beh. Ťažko si totiž môžeme predstaviť priateľstvo medzi rodičom a dieťaťom od jeho narodenia. Ak si budeme uvedomovať váhu priateľstva po celú dobu výchovy detí, potom sa táto úroveň vzťahu medzi nami a dieťaťom môže stať reálnou v období dospievania – práve vtedy, keď je to najviac potrebné, keď sa objavujú najväčšie ťažkosti vo výchove a priestor na budovanie dobrého vzťahu s dieťaťom je značne obmedzený. Priateľstvo s dieťaťom v žiadnom prípade neznamená prechod na partnerský vzťah, v ktorom nie je priestor pre autoritu rodičov a všetky výchovné rozhodnutia sa prijímajú na základe konsenzu a vyjednávania medzi rodičmi a deťmi. Musí ísť o skutočný vzťah dôvery založenej na vzájomnej láske a poznaní sa.

 

Prejaviť skutočný záujem o dieťa

Aby ste sa mohli s niekým spriateliť, potrebujete ho najprv dobre spoznať. Z tohto dôvodu by sa mali rodičia snažiť byť nablízku svojim deťom, poznať ich ťažkostí, problémy a radosti, a mali by byť schopní vedieť rozpoznať zmeny vyplývajúce z rôznych fáz vývoja každého dieťaťa. K tomuto poznaniu je nevyhnutné venovať dostatok času rodine – čas strávený v rozhovore s každým z detí. Dobrá komunikácia je základným aspektom pre dobrý vzťah s každou osobou. Jej prvou podmienkou je dokázať skutočne počúvať. Ak chcete skutočne počúvať vaše dieťa, je potrebné zamerať na neho všetku svoju pozornosť, počúvať ho až do konca toho, čo nám chce povedať. Ak nie sme momentálne schopní ho počúvať – úprimne mu to povedzme a požiadajme ho o preloženie rozhovoru na iný konkrétny čas. Celým naším postojom a našimi slovami sme povinní povzbudiť dieťa k rozprávaniu a úprimnosti voči nám. Musíme mu ukázať dôveru aj napriek tomu, že ju môže niekedy zneužívať. Bez preukázania dobrej vôle inej osobe nie je možné budovať nielen priateľstvo, ale ani komunikáciu. To však neznamená naivitu a ignorovanie skutočných problémov vo vzťahu s dieťaťom. Avšak každé dieťa (najmä v tínedžerskom veku) si musí byť vždy isté, že ho budeme počúvať a že oceňujeme jeho dobrú vôľu, jednoducho, že chceme jeho dobro.

 

Pomôcť nachádzať riešenia

Bez empatie nebudeme schopní skutočne pochopiť naše dieťa. Vďaka empatii sa snažíme vžiť do pocitov druhého človeka a pozrieť sa na problém jeho očami, ukázať pochopenie pre jeho pocity a emócie. Ak chceme vyjadriť empatiu, je dobré pozerať priamo do očí, prikyvovať na znak porozumenia, zopakovať vlastnými slovami to, čo nám dieťa povedalo. Musíme pritom myslieť na to, že úloha rodičov nie je nachádzať riešenia problémov detí, ale pomáhať im v nachádzaní ich vlastných riešení – k tomu slúži dobrá komunikácia a týmto spôsobom máme šancu vybudovať skutočné priateľstvo s dieťaťom. Viac urobíme pre naše deti, a to najmä pre tie staršie, hlavne vtedy, ak nás sami o rozhovor požiadajú – vtedy budú ochotnejšie akceptovať naše názory.

 

Janusz Wardak, http://www.silnarodzina.pl/

Preklad: Andrej Burianek,

Zdroj fotogafie: www.pixabay.com