„Cingi, lingi, bom, bom, bom…“

0
555

Takouto pre deti pútavou rečňovankou sa začína každý utorok a stredu v materskom centre Sirotár u kapucínov v Žiline oficiálna časť programu, ktorý je určený pre mamičky a ich detičky. Zvonenie zvončeka je zároveň aj jasný signál pre všetkých zúčastnených posadiť sa do kruhu na koberci a zaspievať si jednu či dve detské ukazovačky, krátko sa pomodliť či už vlastnými slovami, alebo tematicky pripravenými modlitbami. Brána materského centra sa pre všetky maminy zo Žiliny i okolia otvára už tretí školský rok.

S myšlienkou založiť materské centrum v kapucínskych priestoroch prišiel bývalý predstavený kláštora brat Krišpín spolu s bývalou riaditeľkou rodinného centra Sirotár, dobrovoľníčkou pani Annou Chmúrovou. I keď treba povedať, že v týchto priestoroch sa kedysi stretávala v Žiline dobre známa Kolpingova škôlka, či niektorí práve v priestoroch našej herne chodili ešte počas komunizmu do škôlky.

Po troch rokoch príprav – od modlitieb, cez prípravu priestorov, personálne otázky až po propagáciu sa prvou vedúcou materského centra stala Mária Sroková. Po roku ju vystriedali štyri mamičky, ktoré si za ten rok vytipovala a oslovila ich, či by sa nechceli v centre viac angažovať a prevziať jeho vedenie. Tak je tomu dodnes.

Základný úmysel prvotných zakladateľov bol, aby bol mamičkám s deťmi na materskej popri stretávaní sa s inými mamičkami, zakaždým k dispozícii kňaz na sviatosť zmierenia. „Čo vieme, sme zatiaľ jediné materské centrum s pravidelnou službou svätej spovede v Žilinskej diecéze,“ hovorí predstavený kapucínov v Žiline brat Tomáš. „Ak sa táto situácia medzičasom zmenila, dajte nám, prosím, o sebe vedieť, aby sme sa zoznámili.“

Mnohé mamičky na materskej dovolenke s jedným, dvomi či viacerými deťmi, ktoré navštevujú naše centrum, si pochvaľujú takúto možnosť. Ostatné mamičky im v prípade potreby postrážia dieťatko a ony sa môžu pokojne a bez dlhého čakania vyspovedať alebo viesť duchovný rozhovor. Pri spovednej službe sa striedajú štyria bratia kapucíni, takže mamičky majú ešte aj na výber. „Bratia sú veľmi obetaví a v rámci svojich možností vždy ochotní nám poslúžiť – výnimočná bola napríklad svätá omša pre mamičky s deťmi na Popolcovú stredu. Kostol sa zaplnil nielen detským džavotom, ale veľmi nás potešilo, že uprostred pracovného dňa si našli čas prísť na svätú omšu aj oteckovia,“ zapája sa do rozprávania Veronika, mama dvoch chlapcov, ktorá má na starosti duchovný program v centre. „Nie je zriedkavé, že aj do centra prichádzajú ockovia, čo nás vždy veľmi poteší a povzbudí.“


Zo začiatku sa činnosť centra sústreďovala na maminy – na kratšie odborné vstupy pani logopedičky, pediatričky či psychologičky. Prednášať nám chodia mladší i starší odborníci so skúsenosťami, naším veľkým pokladom je detská lekárka pani Olinka Čechová, ktorá tento rok dostala najvyššie pápežské vyznamenanie za pomoc pri obnove a rozvoji duchovného života.

„Postupne sa jadrom našich aktivít stali deti a popri nich, samozrejme, ich mamy,“ dodáva Katka P., trojnásobná mama, terajšia vedúca centra. Sama si, ako skúsená pedagogička, pripravuje dve až tri aktivity s montessori zameraním mesačne. „Mamičky sú veľmi šikovné a tvorivé, v aktivitách pre deti sa striedame, aby sa každej ušiel priestor a inšpirovala nás ostatných.“

Treťou aktivistkou, ktorej prirástlo materské centrum k srdcu, je Katka S., mamina trištvrteročného Šimonka. Ten začal chodiť do centra, kým bol ešte v brušku. V jej réžii je príprava programu a jeho zasielanie mamičkám. Oslovuje navrhnutých hostí, vytvára propagačné plagáty, rozposiela maily. Ako sama hovorí: „Podľa počtu mailových adries vieme, že dnes je nás už okolo 80 mamičiek, ktoré pravidelne alebo podľa možností navštevujú centrum. Veľmi nás teší, ako sme sa za ten rok rozrástli. Sú mamičky, ktoré už do centra nechodia, lebo pracujú, ale aj s nimi sme v kontakte a veľmi rady nás z času na čas prídu pozrieť.“

Štvoricu koordinátoriek materského centra uzatvára Mária, mama troch detičiek, ktorá dochádza z neďalekého Višňového. „K plynulej činnosti centra som sa snažila prispievať najmä komunikáciou s vedením, tipmi na hostí, ich oslovovaním, ako aj katechézou pre deti. Keďže vo februári pribudol nový člen našej rodiny, dcérka Anička, postupne som prešla k prácam, ktoré sa dajú vybavovať z domu cez počítač. Ide najmä o korektúry našich textových výstupov a propagovanie nášho centra na verejnosti.“

Veľmi nápomocnými sa pre naše centrum stali aj „staré mamy“. Sú to sympatické dámy, členky hnutia Focolare, ktoré tiež majú svoje stále miesto v materskom centre. Vítajú nás pri vstupe, uvaria čajík, podebatujú s nami, pohrajú sa s deťmi. Je krásne, že takýmto prirodzeným spôsobom sa podarilo na jednom mieste prepojiť viacero generácii. „Prináša nám to veľa požehnania,“ hovorí Katka P. „Od mája sa z mamičiek nášho centra utvorila jedna modlitbová skupina Modlitieb matiek, ktoré sa pravidelne v stredu o 18:30 schádzame v priestoroch Materského centra k modlitbe za naše deti. Medzi nami je aj jedna stará mama, takže sme ozaj ako jedna rodina.“

Keď nastúpil na miesto predstaveného brat Tomáš, bolo práve po Vianociach, čas karnevalov a my sme v priebehu niekoľkých dní všetko zorganizovali a pripravili, prišlo vyše 70 detí. „Ja žasnem, aké ste akčné,“ povedal vtedy. Bez Božej pomoci a tiež výbornej vzájomnej spolupráce by to určite nešlo. Vieme si rozdeliť úlohy, navzájom sa na seba spoľahnúť, dokážeme sa v prípade potreby ochotne zastúpiť, máme radosť, keď môžeme jedna pre druhú niečo urobiť. Aj my samé sme pochopili, že navzájom sa krásne dopĺňame a tvoríme jednotu v rozmanitosti.

Na druhej strane aj bratia sú veľmi nápomocní postaviť sa za toto dielo a podieľať sa na ňom. Keď treba, nemajú problém zahrať nám pre deti ozajstného biskupa Mikuláša, či zbierať s nami skúsenosti o fungovaní materských centier aj za hranicami nášho kraja. „Sprevádzajú nás svojím požehnaním a my sme vďační za každú modlitbu a prosíme Pána, aby Jeho dielo prinášalo veľa dobrého ovocia,“ dopĺňa Veronika.

„Ešte pripomeň, kedy sme otvorení, aby vedeli nové mamičky, kedy môžu prísť,“ dodáva Mária. V utorok a v stredu od 9:00 do 12:00, viac na stránke www.kapucini.sk/zilina. Ste srdečne vítaní!

 

Foto: Archív MC

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno