Bulletin pre deti – 30. nedeľa

0
26

Slávme nedeľu doma aj prostredníctvom spoločného rodinného času nad Evanjeliom!

“Milovať budeš Pána, svojho Boha…” Mt 22, 34 – 40

 

Download the PDF file .