Bulletin pre deti – 23. nedeľa

0
30

Pripravme sa spolu s deťmi na 23. nedeľu.

“Bratia, nebuďte nikomu nič dlžní okrem toho, aby ste sa navzájom milovali: veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon.” Rim 13, 8

 

Download the PDF file .