Blažení Peter a Fevronia

0
453

Manželia Peter a Fevronia sú obľúbení svätí pravoslávnej cirkvi, podľa tradície žili v jedenástom storočí na území dnešného Ruska. Peter bol kniežaťom. Vzal si jednoduchú dievčinu Fevroniu, ktorá bola známa svojou dobrotou a zbožnosťou. Obaja žili spravodlivo, v pokore a v bázni Božej, ale skúšky ich vernosti a lásky sa im nevyhli.

Prvá z nich prišla v neprajnosti bojarov. Ohovárali Fevroniu, že sa nespráva podľa svojho stavu a nezachováva tradície kniežacej rodiny. Ako príklad uviedli Fevroniin zvyk pozbierať po jedle omrvinky zo stola. Knieža Peter raz manželku po stolovaní požiadal, aby mu otvorila dlaň s pozbieranými odrobinkami a našiel v jej ruke vonné zrkná cédra do kadidla. Odvtedy ju neskúšal.

Bojari sa na čas upokojili, ale Fevroniu nemohli vystáť. Ďalšou zámienkou bolo, že sa nesluší, aby dievča z dediny vládlo ich vznešeným manželkám. Odopierali kniežaťu poslušnosť, ak ju neprepustí a nenájde si inú, primeranú jeho stavu. Knieža poznal múdrosť svojej ženy a prenechal bojarom, aby záležitosť uzavreli s Fevroniou. Bojari Fevronii oznámili, že sa musí vzdať titulu kňažnej, odísť z mesta a dovolili jej vziať si so sebou čokoľvek. Fevronia sa nevzpierala moci bojarov, podvolila sa a žiadala si jediné – svojho manžela. Knieža Peter pamätal na manželský sľub pred Bohom, inú ženu než tú, ktorej prisahal vernosť odmietal, vzdal sa všetkého bohatstva a odišiel s ňou. To bojarom padlo vhod, väčšina z nich totiž mala záujem o kniežací titul. Bojari manželom poskytli mietso na lodi na rieke za hradbami mesta. Skúšky blažených manželov však stále neskončili. Na lodi sa nachádzal ženatý muž, ktorý pocítil túžbu cudzoložiť s Fevroniou. Ona s jasnozrivosťou svätých pochopila jeho zlý úmysel skôr než ho vyslovil. Vyzvala ho napiť sa riečnej vody na jednej strane lode, potom na druhej. Keď tak urobil, pýtala sa ho, ktorá voda mu viac chutila. On nevedel posúdiť, pretože mu obe pripadali rovnako lahodné. Fevronia mu odvetila, že rovnako je to so ženami – nesmie zabudnúť na svoju manželku v naivnej predstave, že iná žena je lepšia. Onen muž s bázňou pochopil, že má do činenia s čistou a svätou dušou a už na cudzoložstvo nepomyslel.

Ďalšia skúška prišla na knieža Petra. Nepohodlná loď bola v ostrom kontraste ku kniežaciemu blahobytu. Knieža začínal pociťovať ľútosť za tým, čo opustil a klesal na duchu. Tu sa prejavila Fevroniina sila viery a podporila manžela v jeho slabej chvíli. S istotou toho, kto vie, o čom hovorí, pripomenula manželovi Božiu starostlivosť o Jeho ľud.

Onedlho vyhľadali knieža niektorí z bojarov, ktorí ho predtým vyhnali. Mnohí z bojarov, ktorí ostali v meste, sa usilovali získať kniežací titul a neváhali v honbe za mocou použiť násilie. Výsledkom boli zredukované stavy bojarov, chaos, celková zlá situácia, ktorej bezútešnosť vynikla v porovnaní s nedávnym blahobytom pod vládou kniežaťa Petra a jeho manželky. Výsledkom bola náhla a bezpodmienečná ochota prijať knieža aj s Fevroniou späť na kniežacom tróne. Svätí manželia sa vrátili do svojho mesta, rástli v láske a svätosti a dobre spravovali svoj ľud. Podľa tradície zomreli spoločne, 25. júna.

Zdroj fotografie: www.pixabay.com