Blahoslavení Luigi Beltram Quattrocchi a Maria Corsini

0
477

Prvými manželmi v dejinách Cirkvi, ktorí získali titul blahoslavení prostredníctvom dobre využitých milostí sviatosti manželstva sú Mária (1884 – 1965) a Luigi Quattrocchi (1880 – 1951). Blahorečením sa stali vzorom pre všetky manželské páry usilujúce sa o kresťanskú dokonalosť. Blahoslavení manželia sú príkladom vzájomnej opory pri dosahovaní svätosti. Takisto podávajú svedectvo, že svätí tí ľudia, ktorí pochopili svoje poslanie na tomto svete a svedomito ho s pomocou Božej milosti napĺňajú. Manželia Quattrocchi zveľaďovali dobro rodiny, Cirkvi a spoločnosti.

Luigi a Mária Beltrame Quattrocchi sa zjednotili sviatosťou manželstva 25. novembra 1905. Obaja boli členmi Františkánskeho svetského rádu. Boli zasvätení Božskému Srdcu a pri vhodných príležitostiach zasvätenie obnovovali. Žili veľmi jednoducho, takpovediac obyčajný život, ale v neobyčajnej duchovnej hĺbke. Deň začínali svätou omšou, ukončovali spoločnou modlitbou ruženca a čítaním Svätého Písma. Každodenne využívali príležitosti na preukazovanie vzájomnej lásky.

Luigi bol povolaním právnikom, stal sa generálnym prokurátorom Talianskej republiky. Mária Corsini bola učiteľkou a spisovateľkou. Obaja si svoju prácu vykonávali svedomito a podľa svojich možností prispievali k obnove spoločnosti a k jej nasmerovaniu k lepšiemu. Misionársky rozmer kresťanského povolania, teda lásku voči ostatným ľuďom prežívali v angažovaní sa v Červenom kríži, skautingu, Katolíckej akcii.

Manželom sa narodili štyri deti. Počas štvrtého tehotenstva nastali komplikácie. Lekári odporúčali potrat, inak varovali pred smrťou matky aj dieťaťa. Manželia možnosť potratu rozhodne zamietli a odporučili sa Božej Prozreteľnosti. Dcéra sa narodila zdravá a matka zostala nažive Bol to scenár, ktorý lekári ani nepripúšťali. Tri zo štyroch detí sú v zasvätenom živote, dvaja kňazi (jeden diecézny, jeden cistercián prísnej observancie) a rehoľná sestra, benediktínka. Syn Filippo sa stal otcom Tarcisiom, syn Cesare otcom Paolinom, Enrichetta nevstúpila do rehole a dcéra Stefania sa stala sestrou Máriou Ceciliou.

V príklade blahoslavených manželov sa prejavuje nevyhnutnosť tretej Osoby v manželskom živote. Muž a žena si navzájom prisahajú dodržať manželský sľub vyslovený v deň sobáša, ale silu a záruku manželskému zväzku dáva Ježiš, pôvodca sviatostí. Manželstvo je šťastné a prínosné do tej miery, do akej v ňom pôsobí Ježiš. Tu treba hľadať príčinu, prečo im Cirkev priznala titul blahoslavení a prečo Ján Pavol II. stanovil ich deň spomienky na výročie prijatia sviatosti manželstva – 25. novembra.

Zdroj fotografie: www.pixabay.com