Blahorečení Ľudovít a Zélie Martin (rodičia svätej Terézie z Lisieux)

0
344

Zajtra 12. 7. si v Cirkvi pripomíname sviatok blahoslavených manželov Martinovcov.

Svadobný medailón Ľudovíta a Zélie Martin

Ako symbol ich svadobného zväzku (presne o polnoci z 12. júla na 13. júla 1858) navrhol Ľudovít Martin medailón ako darček pre jeho budúcu ženu Zélie. V momente, keď si vymenili manželské sľuby, kňaz požehnal medailón. Keď Ľudovít navliekol Zélie svadobnú obrúčku, dal jej do ľavej ruky medailón a povedal: ,,Prijmi tento symbol ako znak nášho manželského sľubu.“ Na počesť vyhlásenia týchto manželov za blahorečených bolo možné medailón vidieť i v Alencon, v sobotu 18 októbra, pred slávnostnou svätou omšou.

Ľudovít si vybral pre tento suvenír biblické osoby Sáry a Tobiáša. Na medailóne sú vyryté ich krstné mená „Ľudovít“ a „Zélie“.

„M.L. uni a G.Z“ znamená Ľudovít Martin zjednotený so Zélie Guerin.

13 júla 1858

Je zaujímavé, že priezviská sú na zadnej strane medailónu spomenuté ako prvé, pred krstnými menami. Tento fakt svedčí o tom, že svadba bola chápaná ako spojenie dvoch rodín.

Náhľad a objednávka je možná tu.

Tieto medailóny sú určené na nosenie. Veľkosťou sú ako malé mince a na pohľad veľmi krásne.

Maureen O’Riordan „pre“ blahoslavených Louis a Zelie Martinovcov

Zdroj fotografie: www.pixabay.com