Ako v každom vidieť potenciálneho svätca

0
449

Keď vzali kamene a začali ich do neho hádzať, sv. Štefan padol na kolená. Kamene doňho začali udierať a spôsobovať mu modriny a zlomeniny, zatiaľ čo Šavol z Tarzu tam stál a držal plášte tých, čo na Štefana útočili. „Pane,” vykríkol Štefan, „nezapočítaj im tento hriech!”

„Ak by sa Štefan nemodlil týmito slovami,” rozjímal sv. Augustín o niekoľko storočí neskôr, „Cirkev by nemala Pavla.” Vďaka Štefanovej modlitbe odpustenia bol Pavol zaliaty milosťou. Milosťou, ktorá ho napokon zhodila na ceste do Damasku a zmenila ho na nového človeka.

Po desaťročia Pavol bojoval, aby šíril vieru, za ktorú bol Štefan zabitý. Desaťročia činil pokánie za svoju úlohu pri smrti Prvomučeníka. A keď podstúpil rovnaký osud, obetujúc svoj život Pánovi, ktorý ho miloval ako prvý, Pavol odišiel v ústrety svojmu Tvorcovi a mučeníkovi, ktorého on „urobil“.

Predstavujem si, ako Pavol vchádza do neba a hľadí očarene okolo seba, až kým nezbadá Štefana. V tej chvíli sa tí dvaja museli k sebe rozbehnúť, smejúc sa a plačúc, a objímajúc sa od radosti, ktorú si nedokážeme predstaviť. Nebolo tam žiadnej hanby, žiadnych výčitiek. Boli priateľmi, bratmi. Štefan sa tešil, že Pavol zvíťazil; Pavol bol nadšený, že vidí toho, ktorého modlitby ho priviedli domov.

Počas toho celého sa Kráľovná všetkých svätých prizerala s láskou na obe svoje deti, bez obvinení či ľútosti. Jej chlapci boli doma a ona nerozlišuje medzi zavraždeným a vrahom. V Kristovi boli obnovení. V Kristovi to boli jej synovia.

Pod krížom to určite nebolo také ľahké, keď sa prizerala, ako jej Syn umiera rukou ľudí, ktorých ona mala milovať. Keď stotník zvolal: „Tento bol skutočne Boží Syn!”, mohla pre neho otvoriť svoje srdce? Stačilo Vzkriesenie na to, aby mohla objať sv. Longinusa, stotníka, ktorý zabil jej Syna, ale ktorý sa stal mocným svedkom Vzkriesenia?

Musela. Mária je Kráľovná všetkých svätých, čo znamená, že Longinus je jej synom, práve tak ako Peter, Jakub a Ján. Ako plynuli roky, musela sa opäť a opäť prizerať (z jej výhodného stanovišťa nebeských výšin), ako jej deti stoja v opozícii voči sebe. Sv. Pavol a sv. Marek mali vážnu roztržku, rovnako ako sv. Kamil de Lellis a sv. Filip Neri. Sv. Kolumbán a sv. Finián viedli svätú vojnu, lebo Finián odmietol Kolumbánovi požičať svoju Bibliu.

A potom sú tu svätci, ktorých mučeníctvo bolo také nádherné, že obrátili tých, čo ich zabili, vrahov, z ktorých sa neskôr stali svätci. Sv. Peter mučeník bol zabitý blahoslaveným Carinom z Balsama, svätí Timotej a Maura svätým Ariánom z Alexandrie. Dokonca vrah sv. Márie Goretti, Alessandro Serenelli možno bude jedného dňa vyhlásený za svätého.

Počas storočí drám a hádok, keď heretici boli naprávaní a vizionári potláčaní, počas storočí mučeníkov a ich vrahov, Mária bola kráľovnou ich všetkých. Keďže stojí v Božej prítomnosti, vedela, že antipápež sv. Hipolyt sa pripojí k svojim súperom, pápežovi sv. Urbanovi I. a pápežovi sv. Ponciánovi ako Boží svätý. Videla sv. Henricha Walpola radovať sa z popravy sv. Edmunda Campiona a vedela, že krv, ktorá ho ostriekala, mu napokon získa svätožiaru. Keď sv. Augustín prevrátil oči nad sv. Ambrózom, Mária vedela, že modlitby sv. Moniky ho pritiahnu a pridá sa k Ambrózovi ako biskup a svätec.

Mária je kráľovná a matka všetkých svätých, čo znamená, že ich zúfalo miluje, aj keď sa oni navzájom o seba príliš nestarajú. Miluje ich, keď sa navzájom prenasledujú, keď sa pochytia v protichodných frakciách na otázkach týkajúcich sa liturgie či ortodoxie. Miluje nás, nás, ktorí sme povolaní k svätosti, aj keď konáme tak, akoby sme neboli. Mária vidí ten potenciál, svätosť, ktorá ešte len príde. Mária nás všetkých miluje.

Hľadieť na Máriu ako Kráľovnú všetkých svätých nie je len pripomienkou toho, koľko zaujímavých svätých môžeme spoznať; je to pozvánka vidieť ľudí, nie len akými sú teraz, ale akými by sa mohli stať. Každý antipápež  je potenciálny svätý, každý heretik, každý násilník, každý satanista, každý vrah. Ak budeme ľudí definovať podľa ich hriechov ‒ ak odmietneme poskytnúť odpustenie alebo zvážiť možnosť obrátenia ‒ obraciame sa chrbtom Kráľovnej všetkých svätých. Radšej spolu s Máriou, Kráľovnou všetkých svätých, hľaďme na každého ako na potenciálneho svätca, hodného našej lásky a rešpektu. V nebi niet rozdelenia; poďme to trénovať už tu.

https://aleteia.org/2018/07/14/how-to-see-every-person-as-a-potential-saint/

Preklad: Ľubica Neupauerová

fotka:www.pixabay.com

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno