Ako uchrániť dieťa pred sexuálnym zneužívaním

0
272

Veľa rodičov sa obáva, či dokáže uchrániť svoje deti v takom nebezpečnom svete. Ako aj s inými nebezpečenstvami, uchrániť dieťa pred rizikom znamená v prvom rade riziku porozumieť. Napríklad, veľa ľudí si myslí, že keď sa s deťmi porozpráva o nebezpečných „cudzích osobách“, stačí to na ich ochranu pred sexuálnym zneužitím. Pravda je však taká, že najviac detí je obťažovaných niekým, koho poznajú: opatrovateľka, niekto z rodiny alebo dokonca iné dieťa.

Sexuálne zneužívanie je rizikom pre každé dieťa. Výskumy preukázali, že jedno zo štyroch dievčat a jeden zo šiestich chlapcov sa do dovŕšenia 10 rokov stretne s neželanými sexuálnymi dotykmi nejakého druhu.

Tu je pár tipov pre rodičov, ako vzdelávať svoje deti v prevencii sexuálneho zneužívania.

 1. Použi príbeh ako pomôcku na začatie rozhovoru s dieťaťom.
 2. Nauč dieťa správne pomenovať časti tela. Nauč dieťa správne termíny pre časti tela hneď ako sa naučí rozprávať. Ak sa ho niekto nevhodne dotýka, potrebuje byť schopné jasne odkomunikovať tebe ako rodičovi alebo inej autorite o tom, čo sa stalo.
 3. Nauč dieťa, že tie časti tela, ktoré schovávame pod plavky – penis, vagína, ohanbie, zadok, prsia – sa nazývajú ich „súkromnými časťami“. Nikto sa nesmie dotýkať ich súkromných častí okrem rodičov alebo doktora, ak je pri tom rodič. Ani oni sa nesmú dotýkať súkromných častí nikoho iného žiadnou časťou tela (ruka, ústa a pod.)
 4. Nauč dieťa, že ak chce niekto vidieť alebo dotýkať sa jeho „súkromných častí“ alebo ukazovať dieťaťu jeho „súkromné časti“, musí o tom povedať vám alebo inej dospelej osobe, ktorej dôverujete. „Niekedy ti mamička alebo ocko pomôžu sa poutierať, ale nikto iný sa ťa nesmie dotýkať na tých miestach. Ak by to niekto robil, musíš mi o tom hneď povedať.“
 5. Pomôž dieťaťu, aby si vytvorilo scenár, ako by reagovalo v takej situácii. Čo by si robil, keby sa niekto dotýkal tvojho……? Prečo je dôležité o tom povedať? Komu by si o tom povedal? Čo keď ti ten človek povie, že je to „vaše tajomstvo“? Čo keď sa ti bude vyhrážať, že ublíži tebe alebo mne?
 6. Povedzte si o dôležitosti pravidla „žiadne tajnosti“ . Uveďte toto pravidlo do praxe napríklad aj tým: Ak hocikto, dokonca aj stará mama, povie tvojmu dieťaťu: „Kúpim ti zmrzlinu, ale bude to naše tajomstvo,“ rázne, ale slušne jej vysvetlite: „V našej rodine nemáme tajnosti.“ Potom sa obráťte k dieťaťu: „Prekvapenia áno, ale nikdy nie tajnosti. U nás môžeme povedať jeden druhému čokoľvek.“
 7. Veď dieťa k základným princípom ochrany svojho tela. Napríklad: vždy sa druhého spýtame predtým, ako sa dotkneme jeho tela. Ak niekto povie dosť, okamžite prestaneme.
 8. Nauč deti hovoriť o pocitoch – kedy sa báli, cítili sa nepríjemne, boli smutné… Počúvať, spolucíť, poľutuj, objím. Ak dieťa cíti, že môže o všetkom hovoriť, skôr sa ti zdôverí s niečím, čo nevhodné zažilo.
 9. Nikdy nenúť dieťa, aby niekoho objalo, ani príbuzného. Mnohí z nás sme vyrastali s tým, že požiadavku na objatie alebo bozk v prípade príbuzných nesmieme odmietnuť. Keď dochádza k sexuálnym zneužitiam, takto zakorenené správanie skôr napomáha páchateľovmu činu než by ho marilo.
 10. Nenechávajte dieťa osamote s cudzím človekom, dokonca ani s vašim priateľom, kým nemáte voči nemu bezvýhradnú dôveru. Dobrá a zlá správa o zneužívaní je, že štatisticky ju vo väčšine prípadov nepáchajú cudzí ľudia. Deje sa rukami členov rodiny alebo matkinho priateľa. Ostatné prípady sú páchané priateľmi, náboženskými vodcami alebo učiteľmi. Zlá správa? Áno, toto sú ľudia, ktorým dieťa dôveruje. Tá dobrá správa je, že tomuto riziku sa obyčajne dá vyhnúť, ak dôveruješ svojmu inštinktu a dávaš na dieťa pozor.
 11. Povzbuď dieťa, aby dôverovalo svojim pocitom. Ak by sa mu niečo nezdalo, nech čím skôr odíde a povie ti o tom. Jasne mu povedz, že je dôležitejšie, aby bolo v bezpečí, ako to, aby bolo slušné. Je v poriadku pýtať sa, neposlúchnuť a dokonca utiecť pre niekým, koho správanie mi spôsobuje, že sa necítim pohodlne. Predátori vysielajú signály, dieťa iba potrebuje cítiť tvoju podporu v tom, že môže veriť svojim inštinktom a čítať ich.

 

Podľa http://www.ahaparenting.com/parenting-tools/safety/prevent-sex-abuse-educate-child-body-safety

Spracovala Jana Solárová

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno