Ako porozumieť súrodeneckým vzťahom

1
340

Ako pekne vyzerá rodina s tromi či viac deťmi! Staršie, mladšie, roztopašné, veselé a plné vzájomnej interakcie a emócií. Aj takto môžeme deti vnímať.

Ale rozmeňme si tieto detské vzťahy medzi sebou – ako sa ovplyvňujú súrodenci navzájom? Aký vplyv má poradie narodenia dieťaťa na jeho vzťah s rodičmi? Ako poradie detí vplýva na budúci život detí, na ich rozhodnutia? Ako sa mení rodinná dynamika narodením ďalšieho dieťaťa?

Deti sa vyvíjajú v rodine, v rodine sa učia komunikovať, prejavovať svoje emócie, pocity, učia sa spolunažívať s inými, orientovať sa vo vzťahoch, prijímať a dávať lásku. Najtesnejšie vzťahy, ktoré v živote máme, sú v našej rodine. V tej, v ktorej sme vyrastali, ale aj v tej, ktorú sme si založili či ešte len založíme. Rodina má najväčší vplyv na dieťa, väčší než akákoľvek školská inštitúcia a organizácia. Na dieťa majú najväčší a najvýznamnejší vplyv jeho rodičia a súrodenci. Vzťahy medzi rodičmi a súrodencami sú dynamické a meniace sa. O to viac, keď sa narodí ďalší súrodenec. Vždy, keď sa narodí do rodiny ďalšie dieťa, tak stabilné a vychodené rodinné prostredie, atmosféra a vzťahy sa pomenia. Rodina a vzťahy v nej sa tak stávajú najväčšou a najdôležitejšou skúsenosťou v živote nás všetkých.

Poradie narodenia dieťaťa má vplyv na to, aký bude z neho rodič, ale aj aké zamestnanie si vyberie a aké vzťahy bude mať, akými ľuďmi sa bude obklopovať. Poradie, v ktorom sa narodia vaše deti, sa volá súrodenecká konštelácia a tá ovplyvňuje spôsob, akým vaše deti budú komunikovať, riešiť problémy, vzťahy, hádky, ale aj nachádzať si svoje miesto v spoločnosti. Táto súrodenecká konštelácia priamo vplýva aj na dynamiku rodiny.

 

Každé dieťa si vyžaduje odlišný prístup

A ako sa cíti prostredné dieťa v rodine, keď najstarší má privilégia a najmladší je maznáčik?

Aby sme sa v rodine vyhli zbytočnému stresu, neprimeraným očakávaniam a náročnosti voči deťom, je dobré uvedomiť si a každodenne opakovať, že deti nie sú rovnaké a reagujú odlišne. Teda nikdy nepristupujme ku všetkým rovnako. V ničom. Ani v rozhovoroch, ani v pochvalách, ani v odmenách, ani v náročnosti. Každé jedno dieťa, ktoré doma máme a ľúbime ho, potrebuje odlišný prejav lásky a porozumenia. Každé z nich sa vyvíja odlišne vo svojom prežívaní, dozrievaní, vo vzťahoch a komunikácii.

Najstaršie, prvorodené dieťa je vďaka svojej pozícii v rodine inteligentné, cieľavedomé, schopné presadiť sa a bude to taký malý-veľký líder.

Ak k vám pribudne druhorodené dieťatko, vedzte, že je to spravidla šikovný vyjednávač, urovnávač sporov a naozaj dobrý komunikačný partner, ktorý sa dokáže prispôsobiť rôznym situáciám.

A čo teda najmenšie dieťa? Je predurčené na rozmaznávanie? Nie, namiesto rozmaznávania si všimnite jeho spoločenskosť, samostatnosť, nezávislosť, ale aj sklony k manipulácií, aby dosiahlo svoj cieľ.

 

Čo ovplyvňuje život dieťaťa okrem poradia narodenia?

Pohlavie dieťaťa. Áno, pohlavie dieťaťa môže „zamiešať kartami“ viac, akoby sme očakávali. Ak máme doma dvoch chlapcov a narodí sa tretie dieťa – dievčatko, ihneď získa pozíciu prvorodeného so svojimi výhodami. Odlišnosť pohlavia totiž vyzdvihne, posunie jedno z detí do popredia.

 

Ako zvládnuť viacpočetnú rodinu?

Dynamika rodiny je to, čo sa ako prvé zmení, ak do rodiny príde každé ďalšie dieťa. Odrazu je tých detí viac, viac detí plače, perieme pre viac detí, máme menej času na hranie sa, viac rozprávame a viac organizujeme. Deti sa navzájom provokujú, súperia, skúšajú svoje hranice. Viac sa v rodine žije. Dynamika v rodine je vlastne interakcia medzi členmi rodiny, medzi súrodencami, rodičmi a deťmi, medzi manželmi. Ak chceme, aby dynamika rodiny nebola chaotická, zraňujúca, treba si vyhradiť priestor časový, osobnostný, nájsť si pravidlá a mať pod kontrolou túto dynamiku vzťahov (najmä medzi deťmi).

Ako na to?

  1. Zistite, ako a kedy kolíše komunikačná úroveň v rodine, zistite, kedy sa rodina dostáva do stresu, čo vyvoláva príliš veľa emócií, príliš veľa nepochopení a snažte sa ochrániť si svoje deti od toho. Napríklad, ak viete, že keď sa vaše najstaršie dieťa dostane do únavového stavu, tak bude robiť zle mladším, bude ich provokovať a to vyústi do zlej nálady celej rodiny, či ešte väčšej únavy, skúste sa vyhnúť tomu, aby ste v čase najväčšej únavy počas dňa niekam chodili.
  2. Stanovte si pravidlá – v rodine s väčším počtom detí to žije viac ako v rodine s jedným či viacerými deťmi. Hádky a bitky sú častejšie. Pravidlá a prispôsobenie sa im dokážu zmierniť stres, napätie.
  3. Doprajte si čas na samostatnú komunikáciu medzi sebou.

 

Vráťme sa k súpereniu dvoch súrodencov. Ako toto súperenie prebieha medzi súrodencami rovnakého pohlavia? Najintenzívnejšie súperenie prebieha medzi dvomi chlapcami. Kedy starší syn má vedúce postavenie, pričom mladší brat ho pozorne sleduje a napodobňuje. Takéto napodobňovanie a ovplyvňovanie mladšieho brata starším býva vtedy, ak je vekový rozdiel menší ako päť rokov. V prípade, ak je vekový rozdiel medzi bratmi väčší ako päť rokov, stáva sa, že mladší súrodenec je opakom staršieho. Ide si svojou vlastnou cestou a nevzhliada k staršiemu bratovi. Pri súperení súrodencov platí, že sa zvýrazňuje menším vekovým odstupom a rovnakým pohlavím.

A čo sestry? Tak tie väčšinou súperia o pozornosť otca. Túžia byť v centre jeho pozornosti a mať s ním vzťah, kde si budú uvedomovať a potvrdzovať svoju hodnotu. Dievčatká spravidla nesúperia tak ako chlapci. Ich súperenie je zamerané viac na pozornosť a vzťahy v rodine.

Úplne inak súperia a konkurujú si brat a sestra. Súperia minimálne, pretože sú väčšinou vychovávaní ako dvaja prvorodení. Najmä, ak je vekový rozdiel väčší.

A čo dvojčatá? Pri dvojičkách je všetko iné a to, čo platilo pri iných narodených deťoch, tu to neplatí. Dvojičky sú mimo akéhokoľvek poradia a rodinné vzťahy, interakcie a prežívanie sa menia veľmi výrazne.

To, ako sa človek zorientuje vo vzťahoch, ako rýchlo si nájde kamarátov, či ako si zvykne na nepohodlie, ako sa bude prejavovať v skupine ľudí, závisí aj od poradia narodenia sa do rodiny. A aj od toho, ako s ním komunikujú a správajú sa k nemu jeho rodičia. Každé dieťa – prvorodené, prostredné, ale aj to najmladšie, má svoje tempo rastu, vývinu a dozrievania.

Všetok čas v rodine môže byť požehnaním a zasievaním lásky a obety. Nech sa už nachádzame v akomkoľvek štádiu šťastia, spokojnosti, vyčerpanosti či počtu detí, najdôležitejšia je láska. Láska v rodine a pochopenie toho druhého. Preto je dobré, ak sa vieme a dokážeme zorientovať v tom, čo sa u nás doma deje, ako sa mení situácia a vzťahy medzi našimi deťmi a čo prežívajú.

Foto: fancycrave.com

1 komentár

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno