8 vecí, ktoré som mal vedieť ako mladomanžel

0
251

Kráčali sme spolu uličkou, povedali si svoje „áno“ a rozkrojili svadobnú tortu, keď som mal 24 rokov. Ešte som nemal ani 25, keď som si uvedomil, že vlastne neviem nič o tom, ako byť ženatý.

Priniesol som si zažité predstavy a nafúknuté očakávania tohto tajomného vzťahu a čím viac sa náš vzťah prehlboval, tým absurdnejšie sa ukázali niektoré moje predchádzajúce predstavy.

Keď sa však trieskanie dvermi a „zápasy vo vrieskaní“ stali naším koníčkom, vedel som, že potrebujem niektoré z týchto očakávaní preveriť.

Moje osobné bádanie ešte neskončilo a hádam ani neskončí. Ale tu je niekoľko vecí, ktoré som zatiaľ zistil, ktoré by mohli ušetriť mladomanželom aspoň pár ťažkých chvíľ.

  1. „Naveky šťastní“ je niečo navyše a nie zmysel manželstva

Moderná honba za šťastím často spôsobuje, že je pre nás ľahšie vyhľadávať a milovať osobné šťastie ako milovať druhú osobu. A hoci byť šťastný je skutočný vedľajší produkt zdravého vzťahu, dôležitosť, ktorú pripisujeme osobnému uspokojeniu, je tak prehnaná, že tým môžeme prehliadnuť oveľa krajšie ciele manželstva.

Slovo, ktoré sa v hebrejčine používa pre manželstvo, totiž znamená „oheň“. A nie náhodou, že sa oheň v starovekej hebrejskej kultúre používa ako prvok, ktorý predstavuje osobnú premenu. V tomto svetle sa na manželstvo a jeho tak nevyhnutné – ale často bolestné – napätie dá pozerať nie ako na spôsob dosiahnutia nekonečného šťastia, ale ako na nástroj v Božích rukách, ktorý nám má pomôcť stať sa prekrásnymi – vyzdvihujúc naše žiarivé a lepšie ja.

  1. Benefity manželstva sú úžasné – ale ich dosiahnutie vyžaduje úsilie

Mnoho odborníkov hovorí, že mladí ľudia proste očakávajú príliš veľa od manželstva. Ale ja sa skôr prikláňam k tomu, že sklamania spôsobuje nie to, čo od manželstva očakávame, ale očakávanie, ako to dosiahneme.

Prejdeme uličkou v kostole, povieme si manželský sľub a podvedome dúfame, že manželstvo je ako nejaký džin v zázračnej lampe, ktorá nič nestojí – zadarmo nám dáva ustavičné šťastie, úchvatný sex a emocionálnu istotu.

Ale my predsa nemáme nijaké právo na manželské dobrá len preto, že nosíme na prstenníku obrúčku. Tieto prídu len vtedy, keď vložíme do manželstva svoju snahu a obetu.

  1. Kto veľa berie, málo miluje

Hebrejské slovo pre lásku, ahava, nemá nič spoločné s tým, čo človek cíti alebo dostáva. Naopak, ahava je vlastne sloveso, ktoré znamená „dávam.“

Láska nie je to podivné mravčenie v bruchu, keď sa pozeráme jeden druhému do očí. Je to oveľa jednoduchšie – ale tiež divokejšie – než všetko to. Sú to veľké, malé i obyčajné – ale veľkorysé – rozhodnutia darovať sa svojmu partnerovi. A keď začneme smerovať k tomuto druhu lásky, ktorý síce vyžaduje naše neustále úsilie, môžeme si byť istí, že objavíme ten nádherný paradox.

  1. Láska je cesta – nie voľný pád

Mnohí z nás si myslíme, že niekoho stretneme, zaľúbime sa a potom sa vezmeme. Následne očakávame, že hneď zožneme hojnú úrodu lásky a nevyhnutne zistíme, že pravá láska vlastne nie je niečo, do čoho spadneme. Tento stav „lásky“ (a všetkých jej dobier) sa rozvíja postupne počas rokov učenia sa, ako byť spolu – je to cesta.

Tieto dobrá sú veľmi skutočné čerešničky, ale nespadnú nám len tak do náručia. Prečo? Pretože dôvera vyžaduje čas, pravé priateľstvo sa buduje rokmi rozhovorov a ten typ ľúbostného vzťahu, ktorý sa neošúcha, možno vybudovať iba dlhodobým investovaním do neho.

  1. Manželstvo nie je len voľba

„Áno.“

S týmto slovom sme si zvolili, že sa vydávame na cestu, kde sa učíme, ako dávať, ako si ceniť a ako sa starať o druhú osobu rovnako ako to robíme u seba. Ale manželstvo nie je len rozhodnutie, ktoré sme urobili v deň svadby. Je to voľba, ktorú robíme každý jeden deň.

Jeden dobrý priateľ to hovorí takto: „Manželstvo sme nedosiahli v deň, keď sme si povedali „Áno.“ Je to stav, keď si každodenne berieme naše životy – s našimi myšlienkami, reakciami, obavami a silnými stránkami – spoločne.

  1. Manželstvo by malo byť prioritou č.1

Jeden rabín mi dal jednu z najužitočnejších rád k téme manželstva: „Všetky tvoje problémy (finančné, vzťahové, manželské, atď.) máš preto, lebo manželstvo nie je tvoja najvyššia priorita (neberúc v úvahy vzťah s Bohom). Ak dá manžel svoje manželstvo na prvé miesto, prínosy či už v duchovnej alebo hmotnej rovine budú neopísateľné.“

V momente, ako sa manžel/manželka cíti menej dôležitý ako naša práca, priatelia alebo koníčky, naše uistenia o láske znamenajú pre neho/ňu veľmi málo. Ale keď dostane manželstvo svoje náležité miesto v rebríčku hodnôt, z manžela sa stane partner, ktorý je prínosom do všetkých oblastí života.

  1. Nie ten druhý má problém, ale ty

Trvalo mi hodnú chvíľu (a mnoho kriku), kým som pochopil, že problémy mojej ženy sú vlastne odrazom nevyrovnanosti mojej duše.

Na tento fenomén naráža Šalamún v Bibli, keď hovorí: „Ako tvár v zrkadle vody odpovedá tvári, tak jedno srdce človeka ozýva sa druhému srdcu.“ Alebo túto pravdu tiež spomína rabín Shalom Arush, keď hovorí: „Neoženil si sa preto, aby si napravil svojho partnera. Oženil si sa preto, aby si bol napravený, používajúc svoju manželku ako zrkadlo.“

  1. Svet potrebuje lásku

Spoločenské aj vedecké štúdie ukazujú: manželstvo ťa mení, predurčuje rozvoj tvojho manžela, k lepšiemu alebo k horšiemu, ovplyvňuje vývoj tvojich detí, mení budúcnosť tvojej komunity a má dopady aj na tvoju prosperitu.

Manželstvo nie je len súkromná snaha medzi dvoma ľuďmi. Keď sa naňho pozrieme z pohľadu vedeckých poznatkov, funkčné manželstvo je jednoznačne spoločenské dobro.

Náš moderný svet nepotrebuje ďalších milionárov alebo vodcov alebo duchovných alebo vojakov či filantropov – teda, nie v prvom rade. Čo svet potrebuje, sú ľudia ochotní viac milovať – manželov a manželky, ktorí sa zaviazali učiť sa neprirodzenému umeniu milovania toho druhého.

 

Tyler Ward je ženatý a má dve deti, bloguje na tylerwardis.com a prednedávnom mu vyšla prvá knižka Marriage Rebranded: Modern Misconceptions & the Unnatural Art of Loving Another Person (vo voľnom preklade: Redefinícia manželstva: Moderné nedorozumenia a neprirodzené umenie milovať toho druhého). Viac na: marriagerebranded.com.

Preklad: Marta Filková, http://www.relevantmagazine.com/life/relationships/8-things-i-wish-id-known-newlywed

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno