12 dôležitých vecí, ktoré môže dieťa naučiť šport

0
853

Šport je súčasťou školského rozvrhu a bežnou voľnočasovou aktivitou detí. Niektoré hrajú futbal alebo vybíjanú pred domom, iné hrajú basketbal na ihrisku a iné sú zase súčasťou tímu v športovej lige a trénujú ako profesionáli.

Fyzické cvičenie už v skorom veku pomáha deťom rozvíjať schopnosti a dopĺňať hodiny, ktoré inak trávia sedacími aktivitami – štúdiom, čítaním, pozeraním televízie či hraním stolových hier.

Deti sú ako špongie, neustále sa učia a vstrebávajú lekcie zo svojho okolia. Je dôležité vedieť, ako čo najlepšie zužitkovať čas, ktorý trávia hraním športových hier a pokúsiť sa, aby to, čo sa pri nich učia, bolo v súlade s vašim edukačným prístupom.

Chcete, aby vaše dieťa bolo úctivé? Je fajn, keď si o úcte číta v knihách a keď mu doma pripomínate, že má byť úctivé, ale je tiež dôležité, aby úctu aplikovalo aj vo svojich činnostiach, napríklad pri športe. Konkrétne sa úcta prejavuje vo veciach ako slušný pozdrav, vypočutie návrhu svojich spoluhráčov a priateľov, počúvanie trénera, pristupovanie k protihráčom ako k spoluúčastníkom, a nie ako k nepriateľom, a tiež, aby vedelo prijímať prehru.

Aj v prípade športov, ktoré nie sú nevyhnutne tímové, je potrebné zdôrazňovať hodnoty, ktoré pre ne platia. Deti prichádzajú do kontaktu s inými, ktorí trénujú to isté, s trénerom, s rodičmi a aj tu majú príležitosti na to, aby aplikovali naučené hodnoty do praxe.

Tu je 12 hodnôt, ktoré sa vaše dieťa môže naučiť pri športe. Celkovo tvoria to, čo často nazývame aj športovým duchom.

  1. ODDANOSŤ A OBETA

Participovať na športe znamená, že deti musia skoro vstávať a dobre využívať svoj čas vyhradený na učenie. Musia sa naučiť, ako si určiť priority vzhľadom na svoj čas a intenzívne ho využiť. Taktiež to vyžaduje stálosť a pravidelnosť. Musia trénovať a hrať niekoľkokrát týždenne a cez víkend. Niekedy to bude náročný boj a vtedy budete schopní naozaj povedať, či sa k tomuto záväzku dieťa stavia zodpovedne.

2. VYTRVALOSŤ A SILA

Každé fyzické cvičenie je na začiatku náročné a zlepšenie vyžaduje, aby sme neustále posúvali hranice svojej komfortnej zóny. Športy učia deti odolávať v boji proti prekážkam, ktoré ich v živote stretnú.

3. ZODPOVEDNOSŤ

Šport je často miestom, kde sa deti prvýkrát stretnú so zodpovednosťou mimo svojho domova. Musia sa starať o športové pomôcky, byť dôsledné pri tréningoch a samotnej hre a hrať v takej pozícii, akú im určí tréner a to vtedy, keď majú dobré dni, aj vtedy, keď sa na to vôbec necítia.

4. PRIATEĽSTVO

Tím ponúka skvelú príležitosť na stretnutie rôznych detí a vytvorenie skupinky priateľov. Vaše deti strávia množstvo hodín počas svojho detstva so svojimi spoluhráčmi a to môže znamenať, že si vytvoria väzby na celý život. Platí to ešte viac, keď sa rodičia navzájom spoznajú a vznikne medzi nimi spoločenský vzťah, ako spoločné chodenie na zápasy a podobne.

5. SCHOPNOSŤ VYCHÁDZAŤ S OSTATNÝMI

Keď sa deti zúčastňujú tímových športov, musia sa naučiť spolupracovať s ostatnými deťmi, ktoré nie sú ich súrodenci. Učia sa deliť, pomáhať si navzájom, viesť dialóg a spoločne s ostatnými deťmi sa učiť veci mimo bežného vyučovania.

6. TÍMOVÝ DUCH

Šport má krásnu vlastnosť privádzať k sebe rôznych ľudí ako jeden tím. Keď sa spriatelia a naučia spolu trénovať a hrať, podporovať sa a povzbudzovať sa navzájom pri výhre aj prehre, sme svedkami niečoho nádherného. Tímová práca pomáha každému členovi tímu objavovať svoje vodcovské schopnosti, potrebu podporovať a byť podporovaný, zmysel pre lojálnosť a čokoľvek iné spojené s ich úlohou v tíme. Šport im pomáha budovať pokoru a zmysel pre realitu.

7. MOTIVÁCIA A OPTIMIZMUS

Šport zahŕňa prácu za určitými cieľmi. Každá hra a každý tréning pomáha deťom osvojiť si optimistický, vpred pozerajúci prístup k životu. Deti sú správne nadšené z dosahovania malých cieľov, ako je výhra v zápase, návšteva neznámeho mesta, kde sa odohráva turnaj, či prvé skúšanie nového výstroja. Učiť ich tešiť sa na budúcnosť a pozerať sa na nezdar ako na nevyhnutný krok na ceste ku konečnému úspechu, im neskôr pomôže vo chvíľach zlyhania, zranenia či straty.

8. VERNOSŤ

Športový tréning je kumulatívny, dennodenný proces, ktorý učí deti dôležitosti budovania dobrých návykov. Pomáha im prekonávať lenivosť tým, že im ponúka motiváciu a odmenu za ich snahu.

9. EMPATIA A SOLIDARITA

Pri športovej hre sa deti učia dostať sa do pozície ostatných hráčov – a to ako spoluhráčov, tak protihráčov – a predstaviť si, aké to je byť na ich mieste. Musia sa snažiť predvídať potreby ostatných, ako aj to, čo urobia. To im pomáha dozrievať a prebúdzať svoju šľachetnosť.

10. REŠPEKT

Pozornosť voči slovám svojho trénera, rodičov a spoluhráčov je dôležitá a učí deti rešpektu, trpezlivosti a sebakontrole, dokonca aj vo chvíľach emocionálneho napätia, ako napríklad keď rozhodca urobí neférové rozhodnutie.

11. ROZMANITOSŤ A ZAČLENENIE

Rozmanitosť je pri športe veľmi viditeľná. Nielen, že sú niektorí hráči talentovaní viac, kým iní menej, ale niektorí sú zase lepší v určitých aspektoch hry než iní. V tíme sú hráčom zvyčajne priradené roly na základe ich špecifických schopností. Toto môže pomôcť deťom naučiť sa prirodzene začleňovať ostatných – či už v škole, medzi kamarátmi, v širšej rodine. Navyše im spoločná hra pomáha rozvíjať priateľstvá s deťmi iných národností, etník, náboženstiev či kultúr.

12. SPOLUPRÁCA

V tíme musia všetci pracovať spoločne, počnúc hráčom až po trénera, od brankára po útočníka. K tomu sa deti učia nadväzovať aj kontakt s publikom, ktoré ich počas hry povzbudzuje.

preklad: Lucia Froncová 

https://aleteia.org/2019/04/23/12-things-your-children-can-learn-from-playing-sports/

Úvodná fotografia: www.pexels.com

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno